پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

دانلود جزوه ماشین های الکتریکی ۳

جزوه ماشینهای الکتریکی 3 www.powerjam.ir

درس ماشینهای الکتریکی ۳ در دوره کارشناسی تدریس میشود که یکی از دروس بسیار مهم در گرایش قدرت میباشد. جزوه ای که در ادامه برای دانلود قرار دادیم مربود به استاد کامیاب میباشد که به طور کامل سرفصلهای مورد نیاز این درس تدریس شده است و یک جزوه بسیار عالی در این زمینه میباشد.

مباحث تدریسی  جزوه ماشینهای الکتریکی ۳ شامل:

فصل اول : ترانسفورماتورھای سه فاز

– مقدمه ترانس ۳ فاز

– معادلات ولتاژ ترانسفورماتورھای ۳ فاز

– مولفه ھای متقارن در ترانسفورماتورھای ۳ فاز

– انتقال مولفه ھا در ترانسفورماتور ۳ فاز

– روشھای مقابله با مولفه ھموپلار در ترانسفورماتورھای ۳ فاز

– اتصالات خاص ترانسفورماتورھای سه فاز

اتصال مثلث باز (V-V )

اتصال ستاره باز –مثلث باز

اتصال اسکات تی (Scott-T)

اتصال تی سه فاز (Three-phase T Connection )

گروه برداری ترانسفورماتورهای سه فاز

فصل دوم : ماشینھای سنکرون

ساختمان فیزیکی ماشین سنکرون ( استاتور : قسمت ساکن و رتور : قسمت متحرک)

اساس کار ماشین سنکرون

محاسبه میدان کل در ماشین سنکرون

سیم پیچی استاتور ماشین سنکرون

رسم دیاگرام سیم پیچی ماشین سنکرون

مدار معادل ماشین سنکرون قطب صاف به روش سیم پیچھای تزویج

مدار معادل تقریبی استاتور ماشین سنکرون

مدار معادل ماشین سنکرون قطب صاف با استفاده از اثرات متقابل بین میدانھا

مدار معادل ماشین سنکرون از دید آرمیچر

دیاگرام فازوری ماشین سنکرون در حالت ژنراتوری

مدار معادل تقریبی استاتور ماشین سنکرون در حالت ژنراتوری

مدار معادل تقریبی استاتور ماشین سنکرون در حالت موتوری

دیاگرام پخش توان در ژنراتور سنکرون

دیاگرام پخش توان در موتور سنکرون

فرمول توان ماشین قطب صاف

ماشین سنکرون قطب برجسته

مدار معادل ماشین قطب برجسته

محاسبه ولتاژ داخلی تحریک

خلاصه روابط ماشین سنکرون

معرفی اجزاء توان اکتیو ماشین قطب برجسته

تحریک کننده (اکسایتر) ژنراتورھای سنکرون

آزمایش مدار باز (بی باری) ژنراتور سنکرون

آزمایش اتصال کوتاه ژنراتور سنکرون

تعیین راکتانس سنکرون از روی منحنی ھای occ و scc

تعیین راکتانس سنکرون غیراشباع

اثر تغییر جریان تحریک بر روی یک موتور سنکرون

مراجع جزوه ماشین های الکتریکی ۳

۱- ”ماشینھای الکتریکی“ تالیف فیتزجرالد

۲- ” ماشینھای الکتریکی“ تالیف پ س سن

۳- ” ماشینھای الکتریکی“ تالیف چاپمن

۴- ” ماشینھای الکتریکی“ تالیف بیم بھارا

۵- ” ماشینھای الکتریکی“ تالیف ال ھاوری

۶- ” ماشینھای الکتریکی“ تالیف سلمون

 

مطالب مرتبط :

جزوه ماشین های الکتریکی ۱

دانلود جزوه ماشین های الکتریکی ۲

دانلود جزوه ماشین مخصوص کارشناسی

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود جزوه ماشین های الکتریکی ۳

passwordرمز : www.powerjam.ir

size    حجم : ۱MB

homeمنبع : وب سایت پاور جام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

مقالات مرتبط