پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

دستورالعمل اندازهگیری مقاومت الکترود زمین و مقاومت ویژه خاک

دستورالعمل اندازهگیری مقاومت الکترود زمین و مقاومت ویژه خاکدستورالعمل اندازهگیری مقاومت الکترود زمین و مقاومت ویژه خاک

دستورالعمل اندازه گیری مقاومت الکترود زمین و مقاومت ویژه خاک جلد چهارم سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) این دستورالعمل در راستای اجرای مواد ۵-۲-۱۳ و پ ۴-۹-۱ مبحث سیزدهم و اجرایی نمودن بند ۸-۷-۲۲ مبحث بیست و دوم مقررات ساختمان به منظور اندازه گیری مقاومت الکتریکی الکترودهای زمین و مقاومت ویژه خاک در کلیه ساختمان های تحت پوشش مقررات ملی ساختمان تهیه شده است.

 

 

 

فهرست مطالب دستورالعمل اندازهگیری مقاومت الکترود زمین و مقاومت ویژه خاک

۱- هدف و دامنه کاربرد

۲- مراجع الزامی

۳- تعاریف و کلمات

۳-۱- مقاومت الکترود زمین (Earth Resistance)

۳-۲- مقاومت ویژه خاک (Soil (earth) Resistivity)

۳-۳- الکترود زمین (Earth Electrode)

۳-۴- مقاومت متقابل الکترودهای زمین (Mutual Resistance of Earthing Electrodes)

۳-۵- زمین دور (Remote Earth)

۳-۶- ولتاژ انتقالی (Transferred Voltage)

۳-۷- پایانه زمین اصلی (Main Earthing Terminal (Main Earthing Busbar))

۳-۸- الکترود زمین کمکی (Auxiliary Earth Electrode)

۳-۹- پتانسیل زمین (Earth Potential)

۳-۱۰- سیستم زمین (Earthing System)

۴- ایمنی

۵- کلیات

۵-۱- لزوم اندازه گیری

۵-۲- فرد کارآزموده

۵-۳- دستگاه قابل قبول

۵-۴- زمان اندازه گیری

۵-۵- روش های قابل قبول

۵-۶- قابلیت استناد نتایج اندازه گیری

۵-۷- دقت اندازه گیری

۵-۸- دستگاه اندازه گیری مقاومت اتصال زمین (ارت سنج)

۶- انواع روش های اندازه گیری مقاومت الکترودهای زمین

۷- روش های افت پتانسیل

۷-۱- روش افت پتانسیل کلاسیک

۷-۱-۱- نکات اجرایی

۷-۱-۲- نحوه اتصال دستگاه ارت سنج

۷-۱-۳- اعتبار سنجی اندازه گیری

۷-۱-۴- ساده سازی روش افت پتانسیل

۷-۲- روش افت پتانسیل – ۶۲%

۷-۳- روش افت پتانسیل – شیب

۷-۴- تکنیک آزمون ۹۰/۱۸۰ درجه

۷-۵- تکنیک چیدمان مثلثی

۷-۶- تکنیک الکترود متصل

۸- روش های بدون میل

۸-۱- روش دو نقطه ای

۸-۱-۱- محدودیت ها، مزایا و کاربرد

۸-۱-۲- اعتبار سنجی اندازه گیری

۸-۲- روش تزریق جریان کلمپی

۸-۳- روش سه نقطه ای

۹- روش امپدانس حلقه

۱۰- انتخاب روش اندازه گیری

۱۱- عوامل ایجاد خطا در اندازه گیری

۱۱-۱- اجرام فلزی مدفون در خاک

۱۱-۲- جریان های سرگردان

۱۱-۳- نزدیکی بیش از حد میل جریان به الکترود زمین آزمون

۱۱-۴- سایر خطاها

۱۲- استفاده از کاهش دهنده های موقت

۱۳- گزارش اندازه گیری

۱۴- اندازه گیری مقاومت ویژه خاک

۱۴-۱- روش تک راد

۱۴-۲- روش چهار نقطه

۱۴-۲-۱- روش ونر

۱۴-۲-۲- روش اشلوم برگر

۱۵- پیوست ۱ (الزامی) : مشخصات استاندارد دستگاه اندازه گیری

۱۶- پیوست ۲ (اطلاعی) : مفاهیم پایه اتصال زمین

۱۶-۱- شرح حوزه مقاومتی و مفهوم مقاومت سیستم زمین

۱۶-۲- واژه نامه

۱۷- مراجع

 

مطالب مرتبط :

دستورالعمل حفاظت ساختمان ها در مقابل صاعقه

دستورالعمل اصول کار بر روی خطوط برق دار

کتب مباحث آزمون نظام مهندسی برق

جزوه آمادگی آزمون نظام مهندسی برق

پروژه صاعقه گیر و روش های حفاظت در مقابل صاعقه

پروژه رویکردهای جدید در شبکه زمین و لزوم ارت در تاسیسات برقی

پروژه اتصال به زمین ارت

پروژه بررسی و محاسبه سیستم ارتینگ در بناهای ساختمانی

پایان نامه سیستم ارتینگ دکل های انتقال و توزیع برق

پروژه سیستم ارت و محاسبات آن

 

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود دستورالعمل اندازهگیری مقاومت الکترود زمین و مقاومت ویژه خاک

رمز : www.powerjam.irpassword

size    حجم : ۳MB

homeمنبع : وب سایت پاور جام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

مقالات مرتبط

۲۵ شهریور
دانلود کتابچه راهنمای ارت سنجی کلمپی

دانلود کتابچه راهنمای ارت سنجی کلمپی کتابچه راهنمای ارت سنجی کلمپی به معرفی روش اندازه گیری مقاومت ارت با استفاده از دستگاه های کلمپی می پردازد و از دو جزوه به اسامی Guide to clamp-on earth testing و راهنمای استفاده از دستگاه های ارت سنج کلمپی DET14-DET24 که هر دو از انتشارات شرکت Megger هستند […]