پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

دانلود پایان نامه ارشد بینایی سه بعدی با استفاده از نور ساختار یافته با الگوی رنگی

149- بینایی سه بعدی با استفاده از نور ساختار یافته با الگوی رنگی-www.powerjam.ir

عنوان : پایان نامه ارشد بینایی سه بعدی با استفاده از نور ساختار یافته با الگوی رنگی

کد پروژه : ۱۴۹

تعداد صفحات : ۱۳۳

هدف از این پروژه استخراج پروفایل سه بعدی اجسام با استفاده از روش نور ساختار یافته است.

با توجه به بررسی های انجام شده نور ساختار یافته دارای مزایای ویژه ای می باشد . برای مثال سیستمهای مبتنی بر اُپتیک معمولا دارای هزینه پایین تری هستند . همچنین سیستم های بینایی استرﻳو ( شامل دو دوربین ) یا استریو فتو گرامتری برای سنجش برد کوتاه دارای کاربردهای زیادی می باشد . چکیده
فصل اول : تئوری نور ساختار یافته و کاربردهای بینایی سه بعدی
۱-۱- مقدمه
۱-۲- روشهای غیر فعال بینایی سه بعدی
۱-۲-۱- روش استریوفتوگرامتری
۱-۳- روشهای فعال بینایی سه بعدی
۱-۳-۱- بکار گیری سنسور تماسی دربینایی سه بعدی
۱-۳-۲- بکار گیری سنسور غیر تماسی دربینایی سه بعدی
۱-۳-۲-۱- روش ارسال امواج
۱-۳-۲-۲- روش های انعکاسی
۱-۳-۲-۲-۱- رهیافتهای غیر اپتیکی در روشهای انعکاسی
۱-۳-۲-۲-۲- رهیافتهای اپتیکی در روشهای انعکاسی
۱-۳-۲-۲-۲-۱ رادار تصویر برداری
۱-۳-۲-۲-۲-۲- روشهای اینترفرومتریک
۱-۳-۲-۲-۲-۳- استخراج عمق از طریق تمرکز بر روش فعال
۱-۳-۲-۲-۲-۴- استریوی فعال
۱-۳-۲-۲-۲-۵- راستراستریوفتوگرامتری
۱-۳-۲-۲-۲-۶- سیستم مجتمع تصویر برداری
۱-۳-۲-۲-۲-۷- تکنیک نور ساختار یافته
۱-۴- مقایسه روشها وتکنیکها و کاربردهای آنها
۱-۵- نتیجه گیری
فصل دوم : روشهای مختلف کدینگ الگو
۲-۱- مقدمه
۲-۲- روشهای طبقه بندی کدینگ الگوهای نوری
۲-۲-۱- الگوهای نوری از دیدگاه درجات رنگی
۲-۲-۲- الگوهای نوری از دیدگاه منطق کدینگ
۲-۲-۲-۱- روشهای مبتنی بر الگوهای چند زمانه (کدینگ زمانی)
۲-۲-۲-۱-۱- کدینگهای باینری
۲-۲-۲-۱-۲-  کدینگ با استفاده از مفهوم n-ary
۲-۲-۲-۱-۳-  کدینگ با استفاده از مفهوم انتقال مکانی
۲-۲-۲-۱-۴-  کدینگ با استفاده از همسایگی
۲-۲-۲-۲- روشهای مبتنی بر همسایگیهای مکانی(کدینگ مکانی)
۲-۲-۲-۲-۱- کدینگهای غیر متعارف (ابتکاری)
۲-۲-۲-۲-۲- کدینگ بر اساس دنباله De_Bruijn
۲-۲-۲-۲-۳- کدینگ بر اساس منطق M-Arrays
۲-۲-۲-۳- کدینگ مستقیم
۲-۳- نتیجه گیری
فصل سوم :پیاده سازی کدینگ و پردازش تصویر  
۳-۱- مقدمه
۳-۲- تولید کلمه های رمز با استفاده از دنباله De_Bruijn
۳-۳-  تابش الگو و عکسبرداری
۳-۴- پردازش تصویر
۳-۴-۱- دوسطحی سازی
۳-۴-۲- تشخیص لبه ها و اسکلت بندی
۳-۴-۳- نازک سازی
۳-۴-۴ نقاط تقاطع
۳-۴-۵- شناسایی خطوط
۳-۵- نتیجه گیری
فصل چهارم :
 شناسایی رنگ و حل مسئله تطابق و بازسازی سه بعدی
۴-۱- مقدمه
۴-۲- شبکه عصبی و شناسایی رنگ
۴-۲-۱- مسئله تغییر رنگ
۴-۳- طراحی شبکه عصبی
۴-۴- مسئله تطابق
۴-۵- بازسازی سه بعدی
۴-۶- بررسی خطاهای موجود
۴-۶-۱- تغییر رنگ و خروجی غیر قطعی شبکه
۴-۶-۲- ناپیوستگی های تصویر رنگی
۴-۶-۳-خطای همپوشانی
۴-۷- نتیجه گیری
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه
۵-۲- انتخاب روش و پیاده سازی
۵-۳- پیشنهادات
پیوست الف : نرم افزار تهیه شده
پیوست  ب : مثلث بندی
منابع

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود پایان نامه ارشد بینایی سه بعدی با استفاده از نور ساختار یافته با الگوی رنگی

passwordرمز : www.powerjam.ir

size    حجم : ۳MB

homeمنبع : وب سایت پاور جام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

فایلی که در دانلود قرار دادیم به صورت pdf میباشد و شما میتوانید به صورت رایگان دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

قیمت فایل word این پروژه : ۶۰۰۰ (تومان)

بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

مقالات مرتبط