پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

دانلود پایان نامه اصول کلی رادار

48-رادار www.powerjam.ir

عنوان : پایان نامه اصول کلی رادار

کد پروژه : ۴۸

تعداد صفحات : ۲۲۰

رادار سیستم الکترومغناطیسی است که برای تشخیص و تعیین موقعیت هدف به کار می روند کلمه رادار اختصار کلمات آشکار سازی و بردیابی رادیویی می باشد رادار یکی از مظاهر شگفت انگیز قرن بیستم است اصول اولیه آشکارسازی تقریبا قدمتی برابر قدمت بحث الکترو مغناطیسی دارد.گرچه امروزه توسط رادارهای جدید و پیشرفته از هدف علاوه بر فاصله استخراج می شود ولی تعیین فاصله هدف از فرستنده هنوز یکی از مهم ترین وظایف این دستگاه است.  در پاییز ۱۹۲۲ تیلور یانگ از آزمایشگاه تحقیقات دریایی (NRL) با استفاده از یک موج پیوسته (CW) با فرستنده و گیرنده مجزا وجود یک کشتی چوبی را آشکار نمودند بدین ترتیب می توان گفت که اولین سیستم های راداری آزمایشی به صورت موج پیوسته کار می کردند و نوع آشکار سازی آنها بستگی به تداخل ایجاد شده بین علائم مهم سیستم دریافت شده از فرستنده علائم انعکاسی ازهدف متحرک با متغیر فرکانس داپلر داشت.
رادار یکی سیستم الکترومغناطیسی است که کاربردهای مختلف می تواند داشته باشد اما مهمترین مزیت رادار توانایی آن در محاسبه مسافت می باشد.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: اصول رادار

۱-۱ مقدمه

۱-۲- اصول رادار

۱-۳- فرمولهای اساسی رادار

۱-۴- راههای کاهش نویز

۱-۵- رنج دینامیکی: (Dinamic rany )

۱-۶- تقسیم بندی رادارها از نظرکاربرد

۱-۷- نوع بیمFan beam

۱-۸- تفاوت راداهای اخطار اولیه با راداهای تجسسی

۱-۹- PRFبرابر PRF رادار تجسسی (پالیین)

۱-۹-۱ رادارهای سه بعدی

۱-۹-۲ رادارهای تعقیب هدف: (Track radars)

۱-۹-۳- رادارکنترل آتش: (Fire control radars)

۱-۱۰ باندهای فرکانسی

۱-۱۱- کاربرد طیف فرکانس راداری در رادارهای مختلف

۱-۱۲- باند فرکانسی: ( ۳۰ – ۳۰۰ mHz) VHF

۱-۱۳- باندفرکانسCو: ( ۴ – ۸ GHz ) P

۱-۱۴- باند فرکانس: ( ۸ – ۱۲ GHz ) X

۱-۱۵- امواج با طول موج میلی متری

۱-۱۶- فرکانس های لیزری

۱-۱۷- محاسبه فرکانس داپلر

۱-۱۸- انواع رادار MTI

۱-۱۹- محاسبه خروجی آشکار ساز فاز

فصل دوم:نمایش اهداف متحرک برروی اسکوپ

۲-۱- استخراج اطلاعات داپلر به وسیله اسکوپ: (PPI)

۲-۲- طرزکار: D.L Coneeler

۲-۳- خط تأخیر الکترومغناطیس

۲-۴- مدولاتور: PFN

۲-۵- خط تأخیر از نوع فیوز کوارتز

۲-۶- خط تأخیری دیجیتالی

۲-۶- مشخصات فیلتریdelay line canceller

۲-۷- منحنی پاسخ فرکانس: Single Delay Line Canceller

۲-۸- تحلیل سرعت کور برای رادارهای مختلف

۲-۹- پاسخ فرکانس Double delay line canceller

۲-۱۰- فیلترهای متقاطعTransversal filters

۲-۱۱- STAGER PRF ( PRFمتغیر)

۲-۱۲- روش تولیدPRFبه صورتStager

۲-۱۳- فیلترهای داپلر با کنترل فاصله

۲-۱۴- شرح کار سیستم

۲-۱۵- محدودیت ها ی عملکرد رادار MTI

۲-۱۶- ضریب بهبودی: ( Improvement factor)

۲-۱۷- قابلیت دید درکلاتر: ( Sub clutter visibility )

۲-۱۸- اثر تغییرات فرکانس

۲-۱۹- نوسانات داخلی کلاتر: ( Internal Clutter Fluctuation)

فصل سوم:نوسانات داخلی کلاتر در رادار

۳-۱- محدود کردن گسترش طیفی کلاتر در رادار MTI

۳۳-۲- بلوک دیاگرام Non Coherent MIT Rada

-۳- مشکلات خاص در طراحی رادار(AMTI)

۳-۴- رادارهای پالس داپلر

۳-۵- سیستم های پالس داپلر

۳-۶- رادارهای پالس داپلرMediom PRF

۳-۷- فاصله یابیFM

۳-۸- رادارهای با فشردگی پالس

۳-۹- مزیت های فشردگی پالسPuls Lompression Advantage

دستیابی به یک پالس وسیع با استفاده از پالس باریک

۳-۱۰- کاربردهای پالس باریک در رادار

۳-۱۱- محدودیت های یک رادار پالس کوتاه

۳-۱۲- عوامل موثر در انتخاب سیستم فشردگی پالس

۳-۱۳- روش فعال در تولید شکل موج

۳-۱۴- تکنیک های فشردگی پالس

۳-۱۵- وسایل غیر فعالFMخطی(Passive Fm Linr Device)

۳-۱۵-۱نوسان ساز با کنترل ولتاژ(V.C.O)

۳-۱۵-۲-مدولاتور سراسوئید

۳-۱۵-۳-تولید کننده شکل موج مورد نظر با خط تأخیر

۳-۱۵-۴-تولید کننده FM خطی ترکیب شده (Synthesize Liner Fm Generator)

۳-۱۵-۵-محدودیت های شکل FM غیر خطی

فصل چهارم:رادارهای ردیاب

۴-۱- رادارهای ردیاب(Tracling Radars)

۴-۲- چگونگی عملکرد یک رادار ردیاب

۴-۳- کاربردهای اساسی رادارهای ردیاب

۴-۴- چگونگی دستیابی به مختصات هدف و عمل پردازش

۴-۵- اسکن الکترونیکی چیست؟

۴-۶- اسکن و انواع آن

۴-۷- مدت زمان اسکن

۴-۸- اسکن خطی(Raster Scan)

۴-۹- اسکن مخروطی(Conical Scan)

۴-۱۰- رادار ردیاب تک پالس(mono puls tracking radar)

۴-۱۱- انواع رادارهای ردیاب تک پالس

۴-۱۲- بلوک دیاگرام یک رادار ردیاب تک پالس مقایسه گر دامنه ی یک بعدی

۴-۱۳-تکنیک های فیدهورن (تغذیه کننده آنتن) رادار تک پالس

۴-۱۴-زاویه ی دید چیست؟

۴-۱۵-رادارهای ردیاب تک پالس مقایسه گر فاز

۴-۱۶- بلوک دیاگرام رادارTrackاز نوع تک پالس مقایسه گر فاز

۴-۱۷- مقایسه ی رادارهای ردیاب

۴-۱۸- ردیابی در سطح پایین ( زاویه ی کم)

۴-۱۹- ردیابی در فاصله

۴-۲۰- رادارهای ارتفاع یاب

۴-۲۱- رادارهای سه بعدی(۳D)

۴-۲۲- رادارهایVبیم

۴-۲۳- رادارهای چند بیمی

۴-۲۴- رادارهای اسکن سه بعدی

۴-۲۵- اسکن الکترونیکی

۴-۲۶- اسکن فرکانس

فصل پنجم : اصول آرایه فازی

۵-۱- اصول آرایه فازی

۵-۲- ترکیبات آرایه فازی

۵-۳- محاسبه ی خروجی آرایه چهار نقطه ای

۵-۴- عمل اسکن در طول پالس در رادارهای آرایه فازی

۵-۵- هدایت بیم

۵-۶- مقایسه ی تغذیه گرهای موازی و متوالی

۵-۷- معایب و مزایای رادارها آرایه فازی

۵-۸- فرق رادارهای اولیه و ثانویه چیست؟

۵-۹- درهای سیستمIFF

۵-۱۰- سیستمSIF

۵-۱۱- بخشRF

۵-۱۲- کنسول آنالوگ گیرنده: (ARC)

۵-۱۳- منبع تغذیه

۵-۱۴- کنسول اصلی دیجیتال: (DMC)

۵-۱۵- کنسول فرعی دیجیتال: (DSC)

۵-۱۶- کنسول راه دور رادار : (DRC)

۵-۱۷- سیگنال های درایو فرستنده

۵-۱۸- مشخصات فنی قسمت آنالوگ گیرنده

۵-۱۹- مشخصات سیستم برق مورد استفاده

۵-۲۰- ضریب تقویتMixerگیرنده در مجموع۴۰ db میباشد

۵-۲۱- کنسول آنالوگ گیرنده(ARC)

۵-۲۲- کنسول دیجیتالی(DMC)

۵-۲۳- طبقه ی تطبیق سیگنال(SCS)

۵-۲۴- کارتX Angle

۵-۲۵- مشخصات رادارJY14

۵-۲۶- تکنیک های ضد موشک های ضد رادار(ARM)

منابع

 

مطالب مرتبط:

دانلود پروژه بررسی لامپ‌های پرقدرت مورد استفاده در رادار

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود پایان نامه اصول کلی رادار

passwordرمز : www.powerjam.ir

size    حجم : ۲MB

homeمنبع : وب سایت پاور جام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

فایلی که در دانلود قرار دادیم به صورت pdf میباشد و شما میتوانید به صورت رایگان دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

قیمت فایل word این پروژه : ۵۰۰۰(تومان)

بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

مقالات مرتبط

۱۴ شهریور

 این پروژه در مورد بررسی لامپ‌های پرقدرت مورد استفاده در رادار از نظر پهنای باند، قدرت، بهره ، راندمان و غیره می‌باشد که در قالب فایل word در ادامه نوشته میتوانید رایگان دانلود کنید. در فصل اول با مطالعه روی لامپ‌های با میدان متقاطع (M- Type) و توصیف انواع آن پیشرفت‌های اخیر در این زمینه […]

۳ فروردین

عنوان : پایان نامه نقشه کشی در سیستم های مخابراتی کد پروژه : ۱۷۳ تعداد صفحات : ۴۱ در موقع برنامه ریزی یک سیستم مخابراتی، کار طراح، انتخاب نوع خاص سیستم مخابراتی با توجه به کاربرد مورد نظر می باشد. سیستمی که طراح پیشنهاد می کند می بایستی با شرایط کارآیی از قبل تعیین شده […]

۱۷ آذر
پروژه تولید پراکنده

پروژه تولید پراکنده کد پروژه : ۵۵ تعداد صفحات : ۲۲۳ زمانی تولید پراکنده را این چنین تعریف می نمودند تولید پراکنده عبارت است از تولید برق در مقیاسی کوچک. درست است که امروزه تولید پراکنده به عنوان راهکاری جدید در مقالات و کنفرانسهای مرتبط با بازار برق مطرح می شود  اما در واقع ایده […]