پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدلسازی و شبیه سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی انتشار تغییرات ولتاژ در شبکه با در نظر گرفتن اثر اشباع

139-مدلسازی و شبیه¬سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی انتشار تغییرات ولتاژ در شبکه با در نظر گرفتن اثر اشباع-www.powerjam.ir

عنوان : پایان نامه کارشناسی ارشد مدلسازی و شبیه سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی انتشار تغییرات ولتاژ در شبکه با در نظر گرفتن اثر اشباع

کد پروژه : ۱۳۹

تعداد صفحات : ۱۳۳

در سالهای اخیر، مسایل جدی کیفیت توان در ارتباط با افت ولتاژهای ایجاد شده توسط تجهیزات و مشتریان، مطرح شده است، که بدلیل شدت استفاده از تجهیزات الکترونیکی حساس در فرآیند اتوماسیون است.

وقتی که دامنه و مدت افت ولتاژ، از آستانه حساسیت تجهیزات مشتریان فراتر رود ، ممکن است این تجهیزات درست کار نکند، و موجب توقف تولید و هزینه­ی قابل توجه مربوطه گردد. بنابراین فهم ویژگیهای افت ولتاژها در پایانه های تجهیزات لازم است. افت ولتاژها عمدتاً بوسیله خطاهای متقارن یا نامتقارن در سیستمهای انتقال یا توزیع ایجاد می­شود. خطاها در سیستمهای توزیع معمولاً تنها باعث افت ولتاژهایی در باسهای مشتریان محلی می­شود. تعداد و ویژگیهای افت ولتاژها که بعنوان عملکرد افت ولتاژها در باسهای مشتریان شناخته می­شود، ممکن است با یکدیگر و با توجه به مکان اصلی خطاها فرق کند.

فهرست مطالب

۱-۱ مقدمه

۱-۲ مدلهای ترانسفورماتور

۱-۲-۱ معرفی مدل ماتریسی Matrix Representation (BCTRAN Model)

۱-۲-۲ مدل ترانسفورماتور قابل اشباع  Saturable Transformer Component (STC Model)

۱-۲-۳ مدلهای بر مبنای توپولوژی Topology-Based Models

۲- مدلسازی ترانسفورماتور

۲-۱ مقدمه

۲-۲ ترانسفورماتور ایده آل

۲-۳ معادلات شار نشتی

۲-۴ معادلات ولتاژ

۲-۵ ارائه مدار معادل

۲-۶ مدلسازی ترانسفورماتور دو سیم پیچه

۲-۷ شرایط پایانه ها (ترمینالها)

۲-۸ وارد کردن اشباع هسته به شبیه سازی

۲-۸-۱ روشهای وارد کردن اثرات اشباع هسته

۲-۸-۲ شبیه سازی رابطه بین و

۲-۹ منحنی اشباع با مقادیر لحظهای

۲-۹-۱ استخراج منحنی مغناطیس کنندگی مدار باز با مقادیر لحظهای

۲-۹-۲ بدست آوردن ضرایب معادله انتگرالی

۲-۱۰ خطای استفاده از منحنی مدار باز با مقادیر rms

۲-۱۱ شبیه سازی ترانسفورماتور پنج ستونی در حوزه زمان

۲-۱۱-۱ حل عددی معادلات دیفرانسیل

۲-۱۲ روشهای آزموده شده برای حل همزمان معادلات دیفرانسیل

۳- انواع خطاهای نامتقارن و اثر اتصالات ترانسفورماتور روی آن

۳-۱ مقدمه

۳-۲ دامنه افت ولتاژ

۳-۳ مدت افت ولتاژ

۳-۴ اتصالات سیم پیچی ترانس

۳-۵ انتقال افت ولتاژها از طریق ترانسفورماتور

۳-۵-۱ خطای تکفاز، بار با اتصال ستاره، بدون ترانسفورماتور

۳-۵-۲ خطای تکفاز، بار با اتصال مثلث، بدون ترانسفورماتور

۳-۵-۳ خطای تکفاز، بار با اتصال ستاره، ترانسفورماتور نوع دوم

۳-۵-۴ خطای تکفاز، بار با اتصال مثلث، ترانسفورماتور نوع دوم

۳-۵-۵ خطای تکفاز، بار با اتصال ستاره، ترانسفورماتور نوع سوم

۳-۵-۶ خطای تکفاز، بار با اتصال مثلث، ترانسفورماتور نوع سوم

۳-۵-۷ خطای دو فاز به هم، بار با اتصال ستاره، بدون ترانسفورماتور

۳-۵-۸ خطای دو فاز به هم، بار با اتصال مثلث، بدون ترانسفورماتور

۳-۵-۹ خطای دو فاز به هم، بار با اتصال ستاره، ترانسفورماتور نوع دوم

۳-۵-۱۰ خطای دو فاز به هم، بار با اتصال مثلث، ترانسفورماتور نوع دوم

۳-۵-۱۱ خطای دو فاز به هم، بار با اتصال ستاره، ترانسفورماتور نوع سوم

۳-۵-۱۲ خطای دو فاز به هم، بار با اتصال مثلث، ترانسفورماتور نوع سوم

۳-۵-۱۳ خطاهای دو فاز به زمین

۳-۶ جمعبندی انواع خطاها

۳-۷ خطای Type A ، ترانسفورماتور Dd

۳-۸ خطای Type B ، ترانسفورماتور Dd

۳-۹ خطای Type C ، ترانسفورماتور Dd

۳-۱۰ خطاهای Type D و Type F و Type G ، ترانسفورماتور Dd

۳-۱۱ خطای Type E ، ترانسفورماتور Dd

۳-۱۲ خطاهای نامتقارن ، ترانسفورماتور Yy

۳-۱۳ خطاهای نامتقارن ، ترانسفورماتور Ygyg

۳-۱۴ خطای Type A ، ترانسفورماتور Dy

۳-۱۵ خطای Type B ، ترانسفورماتور Dy

۳-۱۶ خطای Type C ، ترانسفورماتور Dy

۳-۱۷ خطای Type D ، ترانسفورماتور Dy

۳-۱۸ خطای Type E ، ترانسفورماتور Dy

۳-۱۹ خطای Type F ، ترانسفورماتور Dy

۳-۲۰ خطای Type G ، ترانسفورماتور Dy

۳-۲۱ شکل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای Type A شبیه سازی با PSCAD

شبیه سازی با برنامه نوشته شده

۳-۲۲ شکل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای Type B شبیه سازی با PSCAD

شبیه سازی با برنامه نوشته شده

۳-۲۳ شکل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای Type C شبیه سازی با PSCAD

شبیه سازی با برنامه نوشته شده

۳-۲۴ شکل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای Type D شبیه سازی با PSCAD

شبیه سازی با برنامه نوشته شده

۳-۲۵ شکل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای  Type E شبیه سازی با PSCAD

شبیه سازی با برنامه نوشته شده

۳-۲۶ شکل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای Type F شبیه سازی با PSCAD

شبیه سازی با برنامه نوشته شده

۳-۲۷ شکل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای Type G شبیه سازی با PSCAD

شبیه سازی با برنامه نوشته شده

۳-۲۸ شکل موجهای ولتاژ – جریان چند باس شبکه ۱۴ باس IEEE برای خطای Type D در باس ۵

۳-۲۹ شکل موجهای ولتاژ – جریان چند باس شبکه ۱۴ باس IEEE برای خطای Type G در باس ۵

۳-۳۰ شکل موجهای ولتاژ – جریان چند باس شبکه ۱۴ باس IEEE برای خطای Type A در باس ۵

۴- نتیجه گیری و پیشنهادات

مراجع

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدلسازی و شبیه سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی انتشار تغییرات ولتاژ در شبکه با در نظر گرفتن اثر اشباع

passwordرمز : www.powerjam.ir

size    حجم : ۴MB

homeمنبع : وب سایت پاور جام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

فایلی که در دانلود قرار دادیم به صورت pdf میباشد و شما میتوانید به صورت رایگان دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word  این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

قیمت فایل word این پروژه : ۱۰۰۰۰ (تومان)

بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

مقالات مرتبط

۵ مرداد
پروژه سرویس ، نگهداری و عیب یابی ترانسفورماتورهای توزیع

پروژه سرویس ، نگهداری و عیب یابی ترانسفورماتورهای توزیع کد پروژه : ۳۲۱ تعداد صفحات : ۲۶۵  وجود و اجرای دستورالعمل بازدیدهای دوره ای یـا پیـشگیرانه بـا ذکـر فواصـل زمـانی و نـوع بازدیدهای لازم و نیز توجهات و توصیه های لازم برای نگهداری بهتر باتوجه بـه تجـارب مختلـف باعـث افزایش عمر ترانسفورماتور و کاهش صدمات […]

۱۱ اردیبهشت
پروژه بررسی انواع ترانسفورماتورها

پروژه بررسی انواع ترانسفورماتورها کد پروژه : ۳۱۰ تعداد صفحات : ۱۱۲ پروژه بررسی انواع ترانسفورماتورها با نگاهی کلی به انواع ترانسفورماتورهای توزیع و مشخصات فنی و عمومی و تجهیزات بکار رفته در آن را شرح داده و  یک مقایسه ای بین ترانسفورماتورهای خشک و روغنی هرمتیک انجام شده و مزیتهای آنرا مورد بررسی قرار […]

۲۷ تیر

عنوان : پروژه مدلسازی و تحلیل شرایط غیر عادی عملکرد ترانسفورماتور کد پروژه : ۲۴۲ تعداد صفحات : ۱۵۰ در این پروژه، شرایط غیرعادی عملکرد ترانسفورماتور شرح داده شد و به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت. نحوه مدل سازی جامع ترانسفورماتور به وسیله نرم افزار اجزاء محدود Opera-2D  به تفضیل معرفی شد.

۴ اردیبهشت

عنوان : پروژه بررسی ترانسفورماتور کد پروژه : ۱۸ تعداد صفحات : ۴۳ ترانسفورماتورها به زبان ساده و شکل اولیه وسیله‌ای است که تشکیل شده از دو مجموعه سیم پیچ اولیه و ثانویه که در میدان مغناطیسی و اطراف ورقه‌هایی از آهن مخصوص به نام هسته ترانسفورماتور قرار می‌گیرند. مقره‌ها یا بوشینگها یا ایزولاتورها و […]