• پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق
 • دانلود پروژه اتصال به زمین ارت

  پروژه اتصال به زمین یا ارتینگ[www.powerjam.ir]عنوان  : پروژه اتصال به زمین ارت

  کد پروژه : ۱

  تعداد صفحات : ۹۹

  اتصال زمین یا ارت شامل یک اتصال مصنوعی برق به زمین است که مقاومت بسیار کمی برای عبور جریان دارد . در حقیقت کلمه زمین در کارهای برقی به زمین دارای پتانسیل صفر اطلاق می شود . وقتی یک نقطه از شبکه ، زمین شود آن را را تک زمینی و وقتی در نقاط مختلفی زمین شده باشد ، آن را چند زمینی می نامند .

  زمین کردن یا ارت نمودن یک سیستم الکتریکی ، فرآیند اتصال همه قطعات فلزی یا بدنه های فلزی یا بدنه های فلزی دستگاههای الکتریکی ( به غیر از هادی اصلی مدار برق ) به زمین می باشد و هدف از آن انتقال هر نوع نشتی انرژی الکتریکی در بدنه فلزی دستگاه ها به زمین به منظور حفاظت جان کارکنان یا تجهیزات است .

  هر سیستم اتصال زمین یا ارت دارای دو قسمت جدا ولی مرتبط می باشند :

  الف- یک هادی سیم کم مقاومت برای همبندی یا اتصال بدنه های فلزی دستگاه های الکتریکی

  ب- یک الکترود یا دسته ای از الکترودها ی قرار داده شده در زمین

  دستیابی یه یک سیستم اتصال زمین خوب یا دارای مقاومت استاندارد ممکن است مشکل باشد ولی عوامل اصلی تعیین کننده شامل شکل و جنس الکترود و مقاومت مخصوص خاک است . در حقیقت زمین هادی الکتریسیته است و مقاومت آن بستگی به نوع ترکیبات خاک دارد مثلاً در قسمتی از شن و ماسه خشک و قلوه سنگ می باشد مقاومت زمین خیلی زیاد بوده ولی خاک مرطوب و رس دارای مقاومت کم است .

  فهرست مطالب

  فصل اول : اتصال زمین یا ارت

  ۱-۱-ارت یا زمین کردن

  ۱-۲-استفاده از زمین به منزله یک سیم برای برگشت جریان

  ۱-۳-هدف از به کار بردن اتصال زمین

  ۱-۴-انواع زمین کردن یا ارت

  ۱-۴-۱-زمین کردن حفاظتی

  ۱-۴-۲-زمین کردن الکتریکی

  ۱-۵-مقاومت مخصوص زمین

  ۱-۵-۱-مقاومت مخصوص بعضی از انواع زمین

  ۱-۶-مقاومت اتصال زمین

  ۱-۷-مقاومت بین دو الکترود یا میل زمینی

  ۱-۸-نقاطی که معمولاً در سیستمهای توزیع باید زمین شوند

  فصل دوم : الکترود اتصال زمین

  ۲-۱-الکترود اتصال زمین

  ۲-۲-الکترود زمین ایده آل

  ۲-۳-مقاومت الکترود نیم کره

  ۲-۴-اتصال زمین چند میله ای

  ۲-۵-استفاده از سیم یا تسمه به عنوان الکترود زمین

  ۲-۶-الکترود صفحه ای

  ۲-۷-اندازه گیری مقاومت مخصوص خاک و مقاومت اتصال زمین

  ۲-۸-هادی های حفاظتی

  ۲-۹-روشهای اتصال زمین

  ۲-۹-۱-الکترود میله ای فولادی یا کاپرولدبا حداقل قطر ۱۵ میلیمتر

  ۲-۹-۲-الکترود  نواری یا تسمه

  ۲-۹-۳-سیم تابنده

  ۲-۹-۴-الکترود صفحه ای

  ۲-۹-۵-استفاده از سیم لوله کشی آب

  ۲-۱۰-استفاده از الکترود میله ای

  فصل سوم : روش های کاهش مقاومت زمین

  ۳-۱-استفاده از میله های طویل برای رسیدن به لایه مرطوب زمین

  ۳-۲-استفاده از میله های موازی

  ۳-۳-استفاده از مواد شیمیایی

  فصل چهارم : نکات مورد توجه و مهم در اتصال زمین

  ۴-۱-اثر رطوبت خاک

  ۴-۲-اثر درجه خاک

  ۴-۳-اثر عمق زمین

  ۴-۴-اثر قطر الکترود زمین

  ۴-۵-شرایط یک اتصال زمین خوب

  فصل پنجم : سیستمهای اتصال زمین در توزیع نیروی برق

  ۵-۱-حروف معرفی روش های اتصال زمین سیستم توسط استاندارد IEC

  ۵-۱-۱-T

  ۵-۱-۲-N

  ۵-۱-۳-I

  ۵-۱-۴- C

  ۵-۱-۵-S

  ۵-۱-۶-PE

  ۵-۱-۷-PEN

  ۵-۲-انواع سیستم زمین

  ۵-۲-۱-سیستم TT

  ۵-۲-۲-سیستمTN

  ۵-۲-۳-سیستم IT

  فصل ششم : هدف از اتصال زمین

  ۶-۱-مقدمه

  ۶-۲-روش های به دست آوردن اتصال زمین

  ۶-۲-۱-قرار دادن صفحات فلزی زیر زمین

  ۶-۲-۲-قرار دادن نوارهای فلزی یا سیمهای هادی زیر زمین 

  ۶-۲-۳-قرار دادن لوله ها یا میله های مسی در زمین

  ۶-۳-عواملی که در موقع اتصال زمین باید در نظر گرفت

  ۶-۳-۱-جنبه های فنی

  ۶-۳-۲-جنبه های اقتصادی

  ۶-۳-۳-کاربرد های مخصوص

  ۶-۴-اتصال زمین عملی

  ۶-۵-اصول اتصال زمین

  ۶-۶-اثر خاک روی مقاومت الکتریکی زمین

  ۶-۷-اثر رطوبت خاک

  ۶-۸-اثر درجه حرارت

  ۶-۹-فواید عمق

  ۶-۱۰-اثر قطر میله

  ۶-۱۱-اندازه گیری مقاومت

  فصل هفتم : معیارهای طراحی و محاسبه مقاومت سیستم زمین

  ۷-۱-نکات مهم در طراحی سیستم زمین

  ۷-۲-چگونگی تصحیح خاک برای کاهش مقاومت در اطراف الکترود

  ۷-۲-۱-مخلوط نمک / ذغال / خاک

  ۷-۲-۲-لایه بندی نمک / ذغال

  ۷-۲-۳-استفاده از خاک بنتونیت برای تصحیح خاک

  ۷-۲-۴-مقایسه اندازه گیری مقاومت زمین در شرایط استفاده از خاک بنتونیت و بدون استفاده از این خاک

  ۷-۲-۵-ایجاد طوقه در اطراف الکترود

  ۷-۲-۶-چاه اتصال زمین برای الکترود

  ۷-۳-انتخاب و نصب تجهیزات سیستم زمین حفاظتی

  ۷-۴-نصب وسایل حفاظت از نوسانات سریع ولتاژ در تاسیسات ساختمانها

  ۷-۴-۱-محل نصب وسایل حفاظت

  ۷-۵-مقررات سیمکشی ساختمان های مسکونی در ارتباط با سیستم زمین

  ۷-۵-۱-تابلوها

  ۷-۵-۲-پریزهای دارای اتصال زمین

  ۷-۵-۳-سیستم های لوله کشی برق

  ۷-۵-۴-کلیدها در ارتباط با سیستم زمین

  ۷-۵-۵-رابطه ای زمین

  ۷-۵-۶-گردش سیم زمین درساختمان

  ۷-۶-لوله ها و اسکلت فلزی ساختمان

  ۷-۷-دستورالعمل مربوط به اماکن خاص در ساختمانها

  ۷-۸-دستورالعمل مربوط به حمامها

  ۷-۸-۱-شرایط مجاز در بکارگیری پریزهای خروجی درمنطقه ۳

  ۷-۸-۲-تجهیزات ثابت

  ۷-۹-دستورالعمل مربوط به آشپزخانه های مسکونی

  ۷-۹-۱-هادیهای زمین

  ۷-۹-۲-ترمینال یا اتصال اصلی زمین

  ۷-۹-۳-هادی های حفاظتی

  ۷-۹-۴-انواع هادیهای حفاظتی

  منابع

  پروژه های مشابه :

  پروژه بررسی و محاسبه سیستم ارتینگ در بناهای ساختمانی

  پروژه رویکردهای جدید در شبکه زمین و لزوم ارت در تاسیسات برقی

  پایان نامه سیستم ارتینگ دکل های انتقال و توزیع برق

  پروژه سیستم ارت و محاسبات آن

  پروژه حفاظت از برجهای خطوط انتقال در برابر صاعقه با سیستم ارتینگ

  —————————————————www.powerjam.ir—————————————

  downloadدانلود : دانلود پروژه اتصال به زمین ارت

  passwordرمز : www.powerjam.ir

  size    حجم :  ۲MB

  homeمنبع : وب سایت پاور جام

  —————————————————www.powerjam.ir—————————————

  فایلی که در دانلود قرار دادیم به صورت pdf میباشد و شما میتوانید به صورت رایگان دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

  آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

  قیمت فایل word این پروژه : ۷۰۰۰ (تومان)

  بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

  مقالات مرتبط

  Simmilar blog

  ۱۰ تیر

  پروژه بررسی و تحلیل تاثیر رعد و برق در خطوط انتقال انرژی کد پروژه : ۳۱۸ تعداد صفحات : ۸۷ پروژه بررسی و تحلیل تاثیر رعد و برق در خطوط انتقال انرژی به بررسی پدیده رعد و برق و تاثیرات برخورد آن با شبکه برق و همچنین روشهای جلوگیری از آن میپردازد .اضافه ولتاژهای گذرای ناشی […]

  ۱۱ اردیبهشت
  پروژه بررسی انواع ترانسفورماتورها

  پروژه بررسی انواع ترانسفورماتورها کد پروژه : ۳۱۰ تعداد صفحات : ۱۱۲ پروژه بررسی انواع ترانسفورماتورها با نگاهی کلی به انواع ترانسفورماتورهای توزیع و مشخصات فنی و عمومی و تجهیزات بکار رفته در آن را شرح داده و  یک مقایسه ای بین ترانسفورماتورهای خشک و روغنی هرمتیک انجام شده و مزیتهای آنرا مورد بررسی قرار […]

  ۲۴ اسفند

  عنوان : پروژه استفاده بهینه از موتورهای آسنکرون کد پروژه : ۳۰۴ تعداد صفحات : ۲۱۳ با توجه به گستردگی سیستم های دارای موتور الکتریکی و سهم قابل توجهی که این سیستم ها در مصرف انرژی الکتریکی در تمام بخش ها دارند ، پرداختن به برنامه بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم های موتور الکتریکی […]