پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

دانلود پروژه اتصال به زمین ارت

پروژه اتصال به زمین یا ارتینگ[www.powerjam.ir]عنوان  : پروژه اتصال به زمین ارت

کد پروژه : ۱

تعداد صفحات : ۹۹

اتصال زمین یا ارت شامل یک اتصال مصنوعی برق به زمین است که مقاومت بسیار کمی برای عبور جریان دارد . در حقیقت کلمه زمین در کارهای برقی به زمین دارای پتانسیل صفر اطلاق می شود . وقتی یک نقطه از شبکه ، زمین شود آن را را تک زمینی و وقتی در نقاط مختلفی زمین شده باشد ، آن را چند زمینی می نامند .

زمین کردن یا ارت نمودن یک سیستم الکتریکی ، فرآیند اتصال همه قطعات فلزی یا بدنه های فلزی یا بدنه های فلزی دستگاههای الکتریکی ( به غیر از هادی اصلی مدار برق ) به زمین می باشد و هدف از آن انتقال هر نوع نشتی انرژی الکتریکی در بدنه فلزی دستگاه ها به زمین به منظور حفاظت جان کارکنان یا تجهیزات است .

هر سیستم اتصال زمین یا ارت دارای دو قسمت جدا ولی مرتبط می باشند :

الف- یک هادی سیم کم مقاومت برای همبندی یا اتصال بدنه های فلزی دستگاه های الکتریکی

ب- یک الکترود یا دسته ای از الکترودها ی قرار داده شده در زمین

دستیابی یه یک سیستم اتصال زمین خوب یا دارای مقاومت استاندارد ممکن است مشکل باشد ولی عوامل اصلی تعیین کننده شامل شکل و جنس الکترود و مقاومت مخصوص خاک است . در حقیقت زمین هادی الکتریسیته است و مقاومت آن بستگی به نوع ترکیبات خاک دارد مثلاً در قسمتی از شن و ماسه خشک و قلوه سنگ می باشد مقاومت زمین خیلی زیاد بوده ولی خاک مرطوب و رس دارای مقاومت کم است .

فهرست مطالب

فصل اول : اتصال زمین یا ارت

۱-۱-ارت یا زمین کردن

۱-۲-استفاده از زمین به منزله یک سیم برای برگشت جریان

۱-۳-هدف از به کار بردن اتصال زمین

۱-۴-انواع زمین کردن یا ارت

۱-۴-۱-زمین کردن حفاظتی

۱-۴-۲-زمین کردن الکتریکی

۱-۵-مقاومت مخصوص زمین

۱-۵-۱-مقاومت مخصوص بعضی از انواع زمین

۱-۶-مقاومت اتصال زمین

۱-۷-مقاومت بین دو الکترود یا میل زمینی

۱-۸-نقاطی که معمولاً در سیستمهای توزیع باید زمین شوند

فصل دوم : الکترود اتصال زمین

۲-۱-الکترود اتصال زمین

۲-۲-الکترود زمین ایده آل

۲-۳-مقاومت الکترود نیم کره

۲-۴-اتصال زمین چند میله ای

۲-۵-استفاده از سیم یا تسمه به عنوان الکترود زمین

۲-۶-الکترود صفحه ای

۲-۷-اندازه گیری مقاومت مخصوص خاک و مقاومت اتصال زمین

۲-۸-هادی های حفاظتی

۲-۹-روشهای اتصال زمین

۲-۹-۱-الکترود میله ای فولادی یا کاپرولدبا حداقل قطر ۱۵ میلیمتر

۲-۹-۲-الکترود  نواری یا تسمه

۲-۹-۳-سیم تابنده

۲-۹-۴-الکترود صفحه ای

۲-۹-۵-استفاده از سیم لوله کشی آب

۲-۱۰-استفاده از الکترود میله ای

فصل سوم : روش های کاهش مقاومت زمین

۳-۱-استفاده از میله های طویل برای رسیدن به لایه مرطوب زمین

۳-۲-استفاده از میله های موازی

۳-۳-استفاده از مواد شیمیایی

فصل چهارم : نکات مورد توجه و مهم در اتصال زمین

۴-۱-اثر رطوبت خاک

۴-۲-اثر درجه خاک

۴-۳-اثر عمق زمین

۴-۴-اثر قطر الکترود زمین

۴-۵-شرایط یک اتصال زمین خوب

فصل پنجم : سیستمهای اتصال زمین در توزیع نیروی برق

۵-۱-حروف معرفی روش های اتصال زمین سیستم توسط استاندارد IEC

۵-۱-۱-T

۵-۱-۲-N

۵-۱-۳-I

۵-۱-۴- C

۵-۱-۵-S

۵-۱-۶-PE

۵-۱-۷-PEN

۵-۲-انواع سیستم زمین

۵-۲-۱-سیستم TT

۵-۲-۲-سیستمTN

۵-۲-۳-سیستم IT

فصل ششم : هدف از اتصال زمین

۶-۱-مقدمه

۶-۲-روش های به دست آوردن اتصال زمین

۶-۲-۱-قرار دادن صفحات فلزی زیر زمین

۶-۲-۲-قرار دادن نوارهای فلزی یا سیمهای هادی زیر زمین 

۶-۲-۳-قرار دادن لوله ها یا میله های مسی در زمین

۶-۳-عواملی که در موقع اتصال زمین باید در نظر گرفت

۶-۳-۱-جنبه های فنی

۶-۳-۲-جنبه های اقتصادی

۶-۳-۳-کاربرد های مخصوص

۶-۴-اتصال زمین عملی

۶-۵-اصول اتصال زمین

۶-۶-اثر خاک روی مقاومت الکتریکی زمین

۶-۷-اثر رطوبت خاک

۶-۸-اثر درجه حرارت

۶-۹-فواید عمق

۶-۱۰-اثر قطر میله

۶-۱۱-اندازه گیری مقاومت

فصل هفتم : معیارهای طراحی و محاسبه مقاومت سیستم زمین

۷-۱-نکات مهم در طراحی سیستم زمین

۷-۲-چگونگی تصحیح خاک برای کاهش مقاومت در اطراف الکترود

۷-۲-۱-مخلوط نمک / ذغال / خاک

۷-۲-۲-لایه بندی نمک / ذغال

۷-۲-۳-استفاده از خاک بنتونیت برای تصحیح خاک

۷-۲-۴-مقایسه اندازه گیری مقاومت زمین در شرایط استفاده از خاک بنتونیت و بدون استفاده از این خاک

۷-۲-۵-ایجاد طوقه در اطراف الکترود

۷-۲-۶-چاه اتصال زمین برای الکترود

۷-۳-انتخاب و نصب تجهیزات سیستم زمین حفاظتی

۷-۴-نصب وسایل حفاظت از نوسانات سریع ولتاژ در تاسیسات ساختمانها

۷-۴-۱-محل نصب وسایل حفاظت

۷-۵-مقررات سیمکشی ساختمان های مسکونی در ارتباط با سیستم زمین

۷-۵-۱-تابلوها

۷-۵-۲-پریزهای دارای اتصال زمین

۷-۵-۳-سیستم های لوله کشی برق

۷-۵-۴-کلیدها در ارتباط با سیستم زمین

۷-۵-۵-رابطه ای زمین

۷-۵-۶-گردش سیم زمین درساختمان

۷-۶-لوله ها و اسکلت فلزی ساختمان

۷-۷-دستورالعمل مربوط به اماکن خاص در ساختمانها

۷-۸-دستورالعمل مربوط به حمامها

۷-۸-۱-شرایط مجاز در بکارگیری پریزهای خروجی درمنطقه ۳

۷-۸-۲-تجهیزات ثابت

۷-۹-دستورالعمل مربوط به آشپزخانه های مسکونی

۷-۹-۱-هادیهای زمین

۷-۹-۲-ترمینال یا اتصال اصلی زمین

۷-۹-۳-هادی های حفاظتی

۷-۹-۴-انواع هادیهای حفاظتی

منابع

پروژه های مشابه :

پروژه بررسی و محاسبه سیستم ارتینگ در بناهای ساختمانی

پروژه رویکردهای جدید در شبکه زمین و لزوم ارت در تاسیسات برقی

پایان نامه سیستم ارتینگ دکل های انتقال و توزیع برق

پروژه سیستم ارت و محاسبات آن

پروژه حفاظت از برجهای خطوط انتقال در برابر صاعقه با سیستم ارتینگ

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود پروژه اتصال به زمین ارت

passwordرمز : www.powerjam.ir

size    حجم :  ۲MB

homeمنبع : وب سایت پاور جام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

فایلی که در دانلود قرار دادیم به صورت pdf میباشد و شما میتوانید به صورت رایگان دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

قیمت فایل word این پروژه : ۷۰۰۰ (تومان)

بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

مقالات مرتبط

1 جولای

پروژه بررسی و تحلیل تاثیر رعد و برق در خطوط انتقال انرژی کد پروژه : ۳۱۸ تعداد صفحات : ۸۷ پروژه بررسی و تحلیل تاثیر رعد و برق در خطوط انتقال انرژی به بررسی پدیده رعد و برق و تاثیرات برخورد آن با شبکه برق و همچنین روشهای جلوگیری از آن میپردازد .اضافه ولتاژهای گذرای ناشی […]

1 می
پروژه بررسی انواع ترانسفورماتورها

پروژه بررسی انواع ترانسفورماتورها کد پروژه : ۳۱۰ تعداد صفحات : ۱۱۲ پروژه بررسی انواع ترانسفورماتورها با نگاهی کلی به انواع ترانسفورماتورهای توزیع و مشخصات فنی و عمومی و تجهیزات بکار رفته در آن را شرح داده و  یک مقایسه ای بین ترانسفورماتورهای خشک و روغنی هرمتیک انجام شده و مزیتهای آنرا مورد بررسی قرار […]

14 مارس

عنوان : پروژه استفاده بهینه از موتورهای آسنکرون کد پروژه : ۳۰۴ تعداد صفحات : ۲۱۳ با توجه به گستردگی سیستم های دارای موتور الکتریکی و سهم قابل توجهی که این سیستم ها در مصرف انرژی الکتریکی در تمام بخش ها دارند ، پرداختن به برنامه بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم های موتور الکتریکی […]

12 مارس

عنوان : پروژه دسته بندی اختلالات کیفیت توان با استفاده از تبدیل ویولت و شبکه عصبی کد پروژه : ۳۰۳ تعداد صفحات : ۱۳۶ در این پروژه تلاش شده تا با ابزارها و  روشهای نوین پردازش سیگنال(تجزیه چند سطحی ویولتDWT) و همچنین روش های دسته بندی هوشمند(شبکه های عصبی)انواع اختلالات کیفیت توان شناسایی و دسته […]