• پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق
 • دانلود پروژه اتوماسیون صنعتی در شبکه های قدرت

  دانلود پروژه اتوماسیون صنعتی در شبکه های قدرت

  دانلود پروژه اتوماسیون صنعتی در شبکه های قدرت

  کد پروژه : ۱۴

  تعداد صفحات : ۲۲۵

  پروژه اتوماسیون صنعتی در شبکه های قدرت ، مبحث اتوماسیون در جنبه های گوناگون به زندگی بشر وارد شده است که شروع آن به اوایل دوران انقلاب صنعتی بر می‌گردد. در واقع با اختراع ماشین بخار ، ورود سیستم‌های اتوماتیک که بتوانند وظایف مختلفی را در سطوح گوناگون زندگی بر عهده گیرند شروع شد.

  سیستم‌های مختلف ماشینی در زمینه‌های اداری و صنعتی نمونه هایی از اتوماتیکی شدن به حساب می آیند اما با گذشت زمان و افزایش و گستردگی این شبکه‌های مختلف ماشینی با سطوح تکنولوژیکی متفاوت باعث شد تا توجه بهره برداران به سوی سیستم‌هایی برای کنترل و بهره‌برداری از این شبکه‌های ماشینی معطوف شود. این سیستم‌های کنترلی و نظارتی در واقع با هدف کاهش خطای انسانی و بالا بردن سرعت کنترل سیستم‌های مختلف ایجاد شدند و روز به روز پیشرفت کردند. لینک دانلود پروژه اتوماسیون صنعتی در شبکه های قدرت در پایین صفحه قرار دارد.

  فهرست مطالب پروژه اتوماسیون صنعتی در شبکه های قدرت

  مقدمه

  فصل اول : کلیاتی در مورد اتوماسیون

  ۱-۱- انواع سیستم‌های اتوماسیون شبکه توزیع (Distribution Monitoring)

  ۱-۱-۱- سیستم جمع ‌آوری اطلاعات و کنترل نظارتی توزیع (Distribution SCADA)

  ۱-۱-۲- سیستم جمع ‌آوری اطلاعات و کنترل خودکار توزیع (سیستم اتوماسیون توزیع) (Distribution Automation sysytem- DAS)

  ۱-۲- سیستم‌های اتوماسیون توزیع هوشمند

  ۱-۳- اجزاء سیستم اتوماسیون توزیع

  ۱-۳-۱- اتوماسیون پست

  ۱-۳-۲- اتوماسیون فیدر

  ۱-۳-۳- اتوماسیون ارائه خدمات به مصرف‌ کنندگان

  ۱-۳-۴- انتخاب وظایف مورد نظر برای سیستم اتوماسیون شبکه توزیع

  ۱-۳-۵- وظایف مناسب در اتوماسیون پست

  ۱-۳-۶- وظایف مناسب در اتوماسیون فیدر

  ۱-۳-۷- وظایف مناسب در اتوماسیون مصرف‌ کننده‌ها

  ۱-۳-۸- کنترل بار و مدیریت مصرف (Load Control and Demand side Management- DSM)

  ۱-۳-۹- کنترل ولتاژ و توان راکتیو

  ۱-۳-۱۰- حفاظت سیستم

  ۱-۴- اتوماسیون در سطح پست

  ۱-۴-۱- الویت بندی پست

  ۱-۴-۲- اتوماسیون در سطح فیدر

  ۱-۴-۳- اتوماسیون در سطح مشترکین

  ۱-۵- اتوماسیون و خاموشی (بی‌برق)

  ۱-۶- اتوماسیون و تلفات

  ۱-۶-۱- تلفات ناشی از مسائل فنی

  ۱-۶-۲- تلفات ناشی از مسائل مدیریتی

  ۱-۷- اتوماسیون و انرژی توزیع نشده

  ۱-۸- اتوماسیون و قابلیت اطمینان

  ۱-۹- اتوماسیون و اقتصاد

  ۱-۹-۱- کاهش هزینه ‌های بهره ‌برداری و نگهداری (Q&M)

  ۱-۹-۲- کاهش هزینه ‌های ناشی از صرفه ‌جویی مصرف‌ کننده‌ها

  فصل دوم : سیستم جمع آوری پردازش و انتقال اطلاعات

  فصل سوم : نیازهای یک پست زمینی جهت اجرای طرح ‌های مانیتورینگ و کنترل از راه دور

  ۳-۱- نیازهای کابینت telecontrol

  ۳-۱-۱- پایانه دور دست (RTU)

  فصل چهارم : ساختار و مشخصات اجزا RTU

  ۴-۱- واحد پردازنده (CPU and memory)

  ۴-۲- واحد L/O interface 

  ۴-۳- واحد واسط مخابراتی (communication interace unit) CIU

  ۴-۴- کابینت

  ۴-۵- باتری

  ۴-۶- واحد کنترل توان و شارژر باتری

  ۴-۷- مدار منطقی کنترل

  ۴-۸- ترمینال ریلی جهت اینترفیس

  ۴-۹- پانل کنترل محلی

  ۴-۱۰- Fault indicator

  ۴-۱۱- مبدل جریان (current transducer)

  ۴-۱۲- مبدل ولتاژ (voltage transducer)

  ۴-۱۳- تجهیزات مخابراتی

  ۴-۱۴- تست کابینت

  فصل پنجم : شبکه اتوماسیون توزیع

  فصل ششم : RTUCAN

  ۶-۱- مشخصات فنی

  فصل هفتم : مخابرات اتوماسیون

  ۷-۱- مقدمه

  ۷-۲- مخابرات دیجیتال

  ۷-۲-۱- عناصر یک سیستم مخابراتی دیجیتال

  فصل هشتم : ضرورت مدولاسیون

  ۸-۱- مدولاسیون برای تسهیل در انتشار

  ۸-۲- مدولاسیون به منظور تسهیم

  ۸-۲-۱- جبران کمبود تجهیزات

  ۸-۲-۲- تخصیص فرکانس

  ۸-۲-۳- کاهش نویز و تداخل

  ۸-۳- انواع مدولاسیون

  ۸-۳-۱- سیگنال‌ حامل (carrier signal)

  ۸-۳-۲- مدولاسیون (amplitude shift keying) ASK

  ۸-۳-۳- مدولاسیون (phase shift keying) PSK

  ۸-۳-۴- مدولاسیون (frequency shift keying) FSK

  ۸-۳-۵- مدولاسیون (pulse coding modulation) PCM

  ۸-۳-۶- هم‌ زمانی(synchronization)

  ۸-۳-۷- مدولاسیون QPSK

  ۸-۳-۸- مدولاسیون OQPSK

  ۸-۳-۹- مدولاسیون MSK

  ۸-۳-۱۰- مدولاسیون GMSK

  ۸-۴- کد کننده و دکد کننده منبع

  ۸-۵- کدهای کنترل خطا

  ۸-۵-۱- انواع کدها

  ۸-۶- مودم رادیویی UHF،NRM- 400

  فصل نهم : روش‌ های مخابراتی

  ۹-۱- سیستم‌های رادیویی

  ۹-۲- مایکرویو

  ۹-۳- رادیوهای VHF و UHF

  ۹-۴- سیستم رادیو بسته‌ای (packet radio system)

  ۹-۵- سیستم‌های رادیویی سلولی

  ۹-۶- مودم رادیویی

  ۹-۷- مختصری در مورد تکنولوژی spread spectrum

  ۹-۷-۱- روش‌های رادیویی مرسوم

  ۹-۷-۲- روش رادیویی spread spectrum

  ۹-۷-۳- روش های تکنیک spread spectrum

  ۹-۷-۴- فواید روش spread spectrum

  فصل دهم : نیازهای مخابراتی دیسپاچینگ توزیع و امکانات سیستم‌های رادیویی

  ۱۰-۱- (very small aperture terminal) VSAT

  ۱۰-۱-۱- باندهای فرکانسی VSAT

  ۱۰-۱-۲- کاربردهای VSAT

  ۱۰-۱-۳- مشخصات ایستگاه‌های VSAT

  ۱۰-۱-۴- نیازهای مخابراتی دیسپاچینگ توزیع و امکانات VSAT

  ۱۰-۲- (distribution line carrier) DLC

  ۱۰-۲-۱- اجزاء سیستم مخابراتی DLC

  ۱۰-۲-۲- نیازهای مخابراتی دیسپاچینگ توزیع و سیستم DLC

  فصل یازدهم : امکانات شرکت مخابرات ایران

  ۱۱-۱- شبکه تلفن عمومی

  ۱۱-۲- شبکه داده (X.25)

  ۱۱-۳- کابل مخابراتی

  ۱۱-۴- مخابرات فیبر نوری

  ۱۱-۴-۱- رابط‌ها و جوش‌ها

  ۱۱-۴-۲- تلفات خمش

  فصل دوازدهم : مزایا و معایب روش‌های مختلف مخابراتی

  ۱۲-۱- VSAT 

  ۱۲-۱-۱- مزایا

  ۱۲-۱-۲- معایب

  ۱۲-۲- DLC

  ۱۲-۲-۱- مزایا

  ۱۲-۲-۲- معایب

  ۱۲-۳- سیستم‌های رادیویی

  ۱۲-۳-۱- مزایا

  ۱۲-۳-۲- معایب

  ۱۲-۴- کانال‌های اجاره‌ای از شرکت مخابرات

  ۱۲-۴-۱- مزایا

  ۱۲-۴-۲- معایب

  ۱۲-۵- فیبر نوری

  ۱۲-۵-۱- مزایا

  ۱۲-۵-۲- معایب

  ۱۲-۶- کابل مخابراتی

  ۱۲-۶-۱- مزایا

  ۱۲-۶-۲- معایب

  ۱۲-۷- نمونه‌هایی از شبکه‌های مخابراتی اتوماسیون توزیع

  فصل سیزدهم : بررسی اتوماسیون در دیگر کشورها

  ۱۳-۱- پروژه اتوماسیون توزیع در کشور هند

  ۱۳-۱-۱- کنترل بار

  ۱۳-۱-۲- اتوماسیون پست

  ۱۳-۱-۳- اتوماسیون فیدر

  ۱۳-۲- سیستم اتوماسیون توزیع در کشور سنگاپور

  ۱۳-۲-۱- وظایف سیستم اسکادا

  ۱۳-۲-۲- طرح توسعه سیستم SCADA اولیه

  ۱۳-۳- اتوماسیون توزیع در کشور کره جنوبی

  ۱۳-۳-۱- وظایف مورد استفاده در سیستم KODAS

  ۱۳-۳-۲- مروری بر اجزاء تشکیل ‌دهنده سیستم KODAS

  ۱۳-۳-۳- سیستم کنترل‌ کننده مرکزی (CCS)Central Control System

  ۱۳-۳-۴- پردازشگر‌های اولیه (FEP)Front end processor

  ۱۳-۴- پروژه سیستم اتوماسیون توزیع مقیاس بزرگ آمریکا

  ۱۳-۴-۱- مرکز کنترل سیستم اتوماسیون توزیع

  ۱۳-۴-۲- آرایش فیدرها و مجزا سازی (FDS)Feader Deployment and Sectionalizing

  ۱۳-۴-۳- حفاظت

  ۱۳-۴-۴- SCADA 

  ۱۳-۴-۵- کنترل بار

  ۱۳-۵- سیستم اتوماسیون توزیع در ژاپن

  ۱۳-۵-۱- اجزاء سیستم اتوماسیون توزیع

  ۱۳-۵-۲- پایانه‌ های دور دست RTU

  ۱۳-۶- اتوماسیون توزیع در کشور کانادا

  ۱۳-۶-۱- اهداف استفاده از اتوماسیون توزیع

  ۱۳-۶-۲- کنترل بهینه VAR

  ۱۳-۶-۳- کنترل بار/ ولتاژ/ توان راکتیو در شرایط اضطراری

  منابع

  مطالب مرتبط با دانلود پروژه اتوماسیون صنعتی در شبکه های قدرت :

  پروژه اتوماسیون صنعتی PLC

  پروژه اتوماسیون شبکه توزیع برق

  پروژه سیستم های اسکادا SCADA

  پروژه تکنولوژی جمع آوری اطلاعات و کنترل سیستم از راه دور (اسکادا)

  پروژه طراحی دیسپاچینگ شبکه فوق توزیع

  پروژه سیستم های کنترل گسترده پست های فشارقوی

  پایان نامه ارشد استراتژی شبکه SCADA

  —————————————————www.powerjam.ir—————————————

  downloadدانلود : دانلود پروژه اتوماسیون صنعتی شبکه های قدرت

  passwordرمز : www.powerjam.ir

  size    حجم : ۱۰MB

  homeمنبع : وب سایت تخصصی برق پاورجام

  —————————————————www.powerjam.ir—————————————

  فایل دانلود پروژه اتوماسیون صنعتی در شبکه های قدرت که در قسمت دانلود قرار دادیم به صورت pdf میباشد میتوانید به صورت رایگان دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word (قابل ویرایش) این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

  آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

  قیمت فایل word دانلود پروژه اتوماسیون صنعتی در شبکه های قدرت : ۷۰۰۰ (تومان)

  بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

  مقالات مرتبط

  Simmilar blog

  ۱۷ شهریور
  پروژه سیستم اتوماسیون پست های فشار قوی

  پروژه سیستم اتوماسیون پست های فشار قوی کد پروژه : ۳۷۵ تعداد صفحات : ۳۵۰ اتوماسیون پست را می توان اجرای یکپارچه زیر سیستم های حفاظت ، کنترل و نظارت بر پایه تکنولوژی ریزپردازنده ها و مفاهیم انتقال اطلاعات دیجیتال دانست . قبل از پرداخت به تشریح ساختار یک سیستم اتوماسیون پست ابتدا به بررسی […]

  ۲۸ اردیبهشت
  دانلود کتاب اتوماسیون پست برق

  دانلود کتاب اتوماسیون پست برق در سالهای اخیر رشد سریع ریز پردازنده ها و کاهش قیمت تمام شده تجهیزات دیجیتال از یک سو و ارائه ریز پردازنده های با قابلیت های بالا از سوی دیگر موجب گسترش استفاده آن در سیستم کنترل و نظارت در پروژه های صنعتی و پستهای فشارقوی گردیده است. با توجه […]

  ۳ تیر

  عنوان : پروژه اتوماسیون شبکه توزیع کد پروژه : ۲۲۰ تعداد صفحات : ۵۲ اساسی‌ترین وظیفه شرکت‌های توزیع علاوه بر تأمین به موقع برق متقاضیان، تداوم برق باکیفیت مناسـب برای مشترکین می‌باشد؛ برای رسیدن به این هدف والا، ضرورت دارد شبکه‌های توزیـع اتوماسیون گردیـده و قابل‌ کنترل نیز باشند.