خانه / پروژه برق انتقال و توزیع / دانلود پروژه ایمنی در برق

دانلود پروژه ایمنی در برق

288-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%82-www-powerjam-ir

عنوان : پروژه ایمنی در برق

کد پروژه : ۲۸۸

تعداد صفحات : ۱۵۴

مجموعه اقداماتی که یک فرد یا یک گروه اجرایی در ارتباط با شبکه ها و دیگر تاسیسات توزیع نیرو انجام میدهند و از حوادث برای افراد و تاسیسات جلوگیری میکنند و حداکثر بازدهی را در پی داشته باشد ایمنی در برق میگویند.

شوک الکتریکی: زمانی اتفاق می افتد که قسمتی از بدن شخص بخشی از مدارهای الکتریکی شود و از آن جریان برق کافی عبور کند.

عبور جریان الکتریکی از بدن انسان بستگی به وضعیت فیزیکی آن دارد. ممکن است شوک الکتریکی به سوختن بدن منجر شود و این در شرایطی است که فرکانس الکتریکی زیاد باشد. که متاسفانه فرکانس Hz 50 حداکثر تاثیرات فیزیکی را در شخص ایجاد می کند.

جریان حدود ۱تا ۲ میلی آمپر بی خطر است و فقط به صورت لرزش خفیف در بدن ظاهر می شود. در جریان های بیشتر ، در حدود ۱۰ تا ۱۵ میلی آمپر شوک به صورت گذرا در سطح بدن عبور می کند.

فهرست مطالب

فصل اول:ایمنی چیست؟

۱-۱-تعریف ایمنی

۱-۲-تاثیر برق گرفتگی بر روی قلب از نظر فیزیولوژی

۱-۳-تاثیر فرکانس در برق گرفتگی

۱-۴-اتصال زمین و مقاومت آن

۱-۴-۱-مقاومت اتصال زمین

۱-۴-۲- انواع الکترود های زمین

۱-۴-۳-روش اندازه گیری مقاومت

۱-۵-خطر برق گرفتگی تماس مستقیم و غیر مستقیم

۱-۵-۱-حفاظت در برابر تماس مستقیم

۱-۵-۲-حفاظت در مقابل تماس غیر مستقیم

۱-۶-روش های حفاظت در مقابل برق گرفتگی

۱-۶-۱-محافظت به وسیله عایقکاری

۱-۶-۲-حفاظت توسط ترانسفورماتور

۱-۶-۳- حفاظت توسط سیم نول

۱-۶-۴- حفاظت به وسیله زمین کردن

۱-۶-۵- حفاظت توسط کلید محافظ جریان خطا

۱-۶-۶-حفاظت توسط کلید محافظ ولتاژ خطا

۱-۷-توصیه های ایمنی در برق

۱-۷-۱- توصیه های ایمنی برای مشترکین برق

۱-۷-۲- توصیه های عمومی

۱-۸-ایمنی در برق

۱-۹-انواع حفاظت

۱-۹-۱-حفاظت سیم ها و کابل ها

۱-۹-۲-حفاظت مصرف کننده ها و دستگاههای الکتریکی

۱-۹-۳-حفاطت اشخاص

۱-۹-۳-۱-حفاظت توسط سیم زمین

۱-۹-۳-۲- سیستم حفاظت نول

۱-۹-۳-۳-حفاظت بوسیله عایق کردن

۱-۱۰-حفاظت و تدابیر ایمنی در برق

۱-۱۱-ایمنی برق عمومی

۱-۱۲-سیستم ارت وسایل برقی

۱-۱۳-ایمنی در شبکه های عمومی

۱-۱۴-دستورات ایمنی و حفاظت برقکاران

۱-۱۵-ایمنی صنعتی

۱-۱۶-برخی احتیاط ها در رابطه با برق و ایمنی در منزل

۱-۱۷-ایمنی در مورد تعمییرات و احداث بنای ساختمان

۱-۱۸-ایمنی در مورد لوازم اندازه گیری (کنتور)

۱-۱۹-کمکهای اولیه در مورد سوختگی های الکتریکی و ضرورت حفظ ایمنی در خانه

۱-۲۰-تعریف سوختگی های الکتریکی

۱-۲۱-نحوه به وجود آمدن آسیب در برق گرفتگی

۱-۲۲-علائم برق گرفتگی

۱-۲۳-کمک به مصدوم برق گرفته

۱-۲۴-کمکهای اولیه

۱-۲۵-مراقبت از سوختگی های با ولتاژ پائین

۱-۲۶-جریان ولتاژ بالا

۱-۲۷-کمک به مصدوم در سوختگی با ولتاژ بالا

۱-۲۸-علل،شدت و علامتهای برق گرفتگی

۱-۲۹-روشهای پیشگیری از خطرات برق

فصل دوم:آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

فصل سوم:آیین‌نامه‌ حفاظتی‌ تاسیسات‌ و وسایل‌ الکتریکی‌ در کارگاه‌ها

۳-۱-تعاریف‌

۳-۲- تجهیزات و موقعیت محل

۳-۲-۱- پیشگیریهای‌ عمومی‌

۳-۲-۲- جلوگیری‌ از تماس‌ با قطعات‌ برق‌ دار

۳-۲-۳- فضای‌ کار

۳-۲-۴- کانال‌های‌ سیم‌ کشی‌ برق‌

۳-۲-۵- دستگاه‌های‌ کنترل‌ و مقاومتهای‌ الکتریکی‌

۳-۲-۶- تابلوهای‌ برق‌ و تخته‌ کلیدها

۳-۲-۷- موتورهای‌ الکتریکی‌

۳-۲-۸- ترانسفورماتورها و خازنها

۳-۲-۹- باطری‌ها

۳-۲-۱۰- هادی‌های‌ قابل‌ حمل‌

۳-۲-۱۱- علامت‌ تشخیص‌

۳-۳- اتصال‌ زمین‌

۳-۳-۱-پوشش‌های‌ فلزی‌ بدون‌ برق‌

۳-۳-۲-سیم‌های‌ اتصال‌ زمین‌

۳-۳-۳- وسایل‌ الکتریکی‌ قابل‌ حمل‌

۳-۳-۴- اتصال‌ دادن‌ به‌ زمین‌ و قطع‌ مدار در موقع‌ تعمیرات‌

۳-۴- حفاظ‌ قسمت‌های‌ برق‌دار

۳-۴-۱- پیشگیریهای‌ عمومی‌

۳-۴-۲-هادی‌ها

۳-۴-۳- فیوزها – کلیدهای‌ خودکار – کلیدهای‌ معمولی‌

۳-۴-۴- وسایل‌ فرمان‌

۳-۴-۵-تابلوها و تخته‌ کلیدها

۳-۴-۶-موتورهای‌ الکتریکی‌

۳-۴-۷-باطری‌ها

۳-۴-۸-هادی‌ها و لامپ‌های‌ قابل‌ حمل‌

۳-۴-۹-ابزارهای‌ دستی‌

۳-۴-۱۰-ماشین‌های‌ جوشکاری‌ و برش‌ برقی‌

۳-۴-۱۱- وسایل‌ جوشکاری‌ دستی‌ برقی‌

۳-۴-۱۲- ماشین‌های‌ جوشکاری‌ با مقاومت‌ الکتریکی‌

۳-۴-۱۳- احتیاط‌های ‌لازم‌ درموقع‌کار با وسایل‌ و ادوات‌برقی‌

۳-۵-وسایل‌ آتش‌ نشانی‌ و حفاظت‌ فردی‌

۳-۵-۱-وسایل‌ آتش‌ نشانی‌

۳-۵-۲-وسایل‌ حفاظت‌ فردی‌

۳-۶- الکتریسیته‌ ساکن‌

۳-۶-۱-پیشگیری‌ عمومی‌

۳-۶-۲-محورها – چرخ‌ تسمه‌ها – تسمه‌ها

۳-۶-۳- مایعات‌ و گردهای‌ قابل‌ اشتعال‌

۳-۶-۴-وسایل‌ دفع‌ و خنثی‌ کردن‌ الکتریسیته‌ ساکن‌ یا رادیواکتیو

۳-۶-۵-رنگ‌ پاشی‌ با پیستوله‌

۳-۷-تاسیسات‌ و ادوات‌ الکتریکی‌ درمحیط‌های‌ قابل‌ اشتعال‌ و انفجار

۳-۷-۱-پیشگیری‌های‌ عمومی‌

۳-۷-۲-موتورهای‌ الکتریکی‌

۳-۷-۳- دستگاه‌های‌ ضد انفجار (ضد اشتعال‌)

۳-۷-۴- سیم‌ کشی‌ داخل‌ لوله‌

۳-۷-۵- کابل‌های‌ زره‌ دار

۳-۷-۶-کابل‌های‌ زره‌ دار با عایق‌ معدنی‌

۳-۷-۷-دستگاه‌های‌ ضد انفجار تحت‌ فشار

۳-۷-۸-دستگاه‌های‌ بی‌ خطر

۳-۷-۹-تهویه‌ مصنوعی‌

۳-۷-۱۰- سیم‌های‌ هوایی‌

۳-۷-۱۱- انفصال‌

۳-۷-۱۲-فیوزها

۳-۷-۱۳-بازرسی‌ و نگهداری‌ وسایل‌ و ادوات‌ الکتریکی‌

۳-۷-۱۴-روشنایی‌ برقی‌

۳-۷-۱۵-الکتریسیته‌ ساکن‌

۳-۸- حفاظت

۳-۸-۱-وسایل‌ الکتریکی‌

۳-۸-۲-موتورهای‌ الکتریکی‌

۳-۸-۳- بخاریهای‌ برقی‌

۳-۸-۴-کنترل‌ نفوذ الکتریسیته‌ به‌ زمین‌

۳-۸-۵- ادوات‌ الکتریکی‌ قابل‌ حمل‌

۳-۸-۶- الکتریسیته‌ ساکن‌

۳-۹- پیشگیری

۳-۹-۱-پیشگیریها عمومی‌

۳-۹-۲-فیوزها

۳-۹-۳-روشنایی‌ مصنوعی‌

۳-۱۰- وسایل‌ و ماشین‌های‌ برقی‌ قابل‌ حمل‌

۳-۱۱- تعمیرات‌ الکتریکی‌

فصل چهارم:آیین‌نامه‌ ایمنی‌ کار روی خطوط‌ و تجهیزات‌ برق‌ دار ‌

۴-۱-مقدمه‌

۴-۲- کلیات‌

۴-۳- ابزار و لوازم‌ ایمنی‌

۴-۴- تجهیزات‌ مکانیک‌

۴-۵- برقراری‌ اتصال‌ زمین‌ تجهیزات‌ و خطوط‌ برای‌ حفاظت‌ افراد

۴-۶- خطوط‌ هوایی‌

 

مطالب مرتبط:

دانلود پاورپوینت ایمنی در برق

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود پروژه ایمنی در برق

passwordرمز : www.powerjam.ir

size    حجم : ۱MB

homeمنبع : وب سایت پاور جام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

فایلی که در دانلود قرار دادیم به صورت pdf میباشد و شما میتوانید به صورت رایگان دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

قیمت فایل word این پروژه : ۱۰۰۰۰ (تومان)

بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

همچنین ببینید

دانلود پروژه نیروگاه بخار

عنوان : پروژه نیروگاه بخار کد پروژه : ۳۰۱ تعداد صفحات : ۲۳۹ در این …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.