پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

دانلود پروژه ایمنی در برق

288-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%82-www-powerjam-ir

عنوان : پروژه ایمنی در برق

کد پروژه : ۲۸۸

تعداد صفحات : ۱۵۴

مجموعه اقداماتی که یک فرد یا یک گروه اجرایی در ارتباط با شبکه ها و دیگر تاسیسات توزیع نیرو انجام میدهند و از حوادث برای افراد و تاسیسات جلوگیری میکنند و حداکثر بازدهی را در پی داشته باشد ایمنی در برق میگویند.

شوک الکتریکی: زمانی اتفاق می افتد که قسمتی از بدن شخص بخشی از مدارهای الکتریکی شود و از آن جریان برق کافی عبور کند.

عبور جریان الکتریکی از بدن انسان بستگی به وضعیت فیزیکی آن دارد. ممکن است شوک الکتریکی به سوختن بدن منجر شود و این در شرایطی است که فرکانس الکتریکی زیاد باشد. که متاسفانه فرکانس Hz 50 حداکثر تاثیرات فیزیکی را در شخص ایجاد می کند.

جریان حدود ۱تا ۲ میلی آمپر بی خطر است و فقط به صورت لرزش خفیف در بدن ظاهر می شود. در جریان های بیشتر ، در حدود ۱۰ تا ۱۵ میلی آمپر شوک به صورت گذرا در سطح بدن عبور می کند.

فهرست مطالب

فصل اول:ایمنی چیست؟

۱-۱-تعریف ایمنی

۱-۲-تاثیر برق گرفتگی بر روی قلب از نظر فیزیولوژی

۱-۳-تاثیر فرکانس در برق گرفتگی

۱-۴-اتصال زمین و مقاومت آن

۱-۴-۱-مقاومت اتصال زمین

۱-۴-۲- انواع الکترود های زمین

۱-۴-۳-روش اندازه گیری مقاومت

۱-۵-خطر برق گرفتگی تماس مستقیم و غیر مستقیم

۱-۵-۱-حفاظت در برابر تماس مستقیم

۱-۵-۲-حفاظت در مقابل تماس غیر مستقیم

۱-۶-روش های حفاظت در مقابل برق گرفتگی

۱-۶-۱-محافظت به وسیله عایقکاری

۱-۶-۲-حفاظت توسط ترانسفورماتور

۱-۶-۳- حفاظت توسط سیم نول

۱-۶-۴- حفاظت به وسیله زمین کردن

۱-۶-۵- حفاظت توسط کلید محافظ جریان خطا

۱-۶-۶-حفاظت توسط کلید محافظ ولتاژ خطا

۱-۷-توصیه های ایمنی در برق

۱-۷-۱- توصیه های ایمنی برای مشترکین برق

۱-۷-۲- توصیه های عمومی

۱-۸-ایمنی در برق

۱-۹-انواع حفاظت

۱-۹-۱-حفاظت سیم ها و کابل ها

۱-۹-۲-حفاظت مصرف کننده ها و دستگاههای الکتریکی

۱-۹-۳-حفاطت اشخاص

۱-۹-۳-۱-حفاظت توسط سیم زمین

۱-۹-۳-۲- سیستم حفاظت نول

۱-۹-۳-۳-حفاظت بوسیله عایق کردن

۱-۱۰-حفاظت و تدابیر ایمنی در برق

۱-۱۱-ایمنی برق عمومی

۱-۱۲-سیستم ارت وسایل برقی

۱-۱۳-ایمنی در شبکه های عمومی

۱-۱۴-دستورات ایمنی و حفاظت برقکاران

۱-۱۵-ایمنی صنعتی

۱-۱۶-برخی احتیاط ها در رابطه با برق و ایمنی در منزل

۱-۱۷-ایمنی در مورد تعمییرات و احداث بنای ساختمان

۱-۱۸-ایمنی در مورد لوازم اندازه گیری (کنتور)

۱-۱۹-کمکهای اولیه در مورد سوختگی های الکتریکی و ضرورت حفظ ایمنی در خانه

۱-۲۰-تعریف سوختگی های الکتریکی

۱-۲۱-نحوه به وجود آمدن آسیب در برق گرفتگی

۱-۲۲-علائم برق گرفتگی

۱-۲۳-کمک به مصدوم برق گرفته

۱-۲۴-کمکهای اولیه

۱-۲۵-مراقبت از سوختگی های با ولتاژ پائین

۱-۲۶-جریان ولتاژ بالا

۱-۲۷-کمک به مصدوم در سوختگی با ولتاژ بالا

۱-۲۸-علل،شدت و علامتهای برق گرفتگی

۱-۲۹-روشهای پیشگیری از خطرات برق

فصل دوم:آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

فصل سوم:آیین‌نامه‌ حفاظتی‌ تاسیسات‌ و وسایل‌ الکتریکی‌ در کارگاه‌ها

۳-۱-تعاریف‌

۳-۲- تجهیزات و موقعیت محل

۳-۲-۱- پیشگیریهای‌ عمومی‌

۳-۲-۲- جلوگیری‌ از تماس‌ با قطعات‌ برق‌ دار

۳-۲-۳- فضای‌ کار

۳-۲-۴- کانال‌های‌ سیم‌ کشی‌ برق‌

۳-۲-۵- دستگاه‌های‌ کنترل‌ و مقاومتهای‌ الکتریکی‌

۳-۲-۶- تابلوهای‌ برق‌ و تخته‌ کلیدها

۳-۲-۷- موتورهای‌ الکتریکی‌

۳-۲-۸- ترانسفورماتورها و خازنها

۳-۲-۹- باطری‌ها

۳-۲-۱۰- هادی‌های‌ قابل‌ حمل‌

۳-۲-۱۱- علامت‌ تشخیص‌

۳-۳- اتصال‌ زمین‌

۳-۳-۱-پوشش‌های‌ فلزی‌ بدون‌ برق‌

۳-۳-۲-سیم‌های‌ اتصال‌ زمین‌

۳-۳-۳- وسایل‌ الکتریکی‌ قابل‌ حمل‌

۳-۳-۴- اتصال‌ دادن‌ به‌ زمین‌ و قطع‌ مدار در موقع‌ تعمیرات‌

۳-۴- حفاظ‌ قسمت‌های‌ برق‌دار

۳-۴-۱- پیشگیریهای‌ عمومی‌

۳-۴-۲-هادی‌ها

۳-۴-۳- فیوزها – کلیدهای‌ خودکار – کلیدهای‌ معمولی‌

۳-۴-۴- وسایل‌ فرمان‌

۳-۴-۵-تابلوها و تخته‌ کلیدها

۳-۴-۶-موتورهای‌ الکتریکی‌

۳-۴-۷-باطری‌ها

۳-۴-۸-هادی‌ها و لامپ‌های‌ قابل‌ حمل‌

۳-۴-۹-ابزارهای‌ دستی‌

۳-۴-۱۰-ماشین‌های‌ جوشکاری‌ و برش‌ برقی‌

۳-۴-۱۱- وسایل‌ جوشکاری‌ دستی‌ برقی‌

۳-۴-۱۲- ماشین‌های‌ جوشکاری‌ با مقاومت‌ الکتریکی‌

۳-۴-۱۳- احتیاط‌های ‌لازم‌ درموقع‌کار با وسایل‌ و ادوات‌برقی‌

۳-۵-وسایل‌ آتش‌ نشانی‌ و حفاظت‌ فردی‌

۳-۵-۱-وسایل‌ آتش‌ نشانی‌

۳-۵-۲-وسایل‌ حفاظت‌ فردی‌

۳-۶- الکتریسیته‌ ساکن‌

۳-۶-۱-پیشگیری‌ عمومی‌

۳-۶-۲-محورها – چرخ‌ تسمه‌ها – تسمه‌ها

۳-۶-۳- مایعات‌ و گردهای‌ قابل‌ اشتعال‌

۳-۶-۴-وسایل‌ دفع‌ و خنثی‌ کردن‌ الکتریسیته‌ ساکن‌ یا رادیواکتیو

۳-۶-۵-رنگ‌ پاشی‌ با پیستوله‌

۳-۷-تاسیسات‌ و ادوات‌ الکتریکی‌ درمحیط‌های‌ قابل‌ اشتعال‌ و انفجار

۳-۷-۱-پیشگیری‌های‌ عمومی‌

۳-۷-۲-موتورهای‌ الکتریکی‌

۳-۷-۳- دستگاه‌های‌ ضد انفجار (ضد اشتعال‌)

۳-۷-۴- سیم‌ کشی‌ داخل‌ لوله‌

۳-۷-۵- کابل‌های‌ زره‌ دار

۳-۷-۶-کابل‌های‌ زره‌ دار با عایق‌ معدنی‌

۳-۷-۷-دستگاه‌های‌ ضد انفجار تحت‌ فشار

۳-۷-۸-دستگاه‌های‌ بی‌ خطر

۳-۷-۹-تهویه‌ مصنوعی‌

۳-۷-۱۰- سیم‌های‌ هوایی‌

۳-۷-۱۱- انفصال‌

۳-۷-۱۲-فیوزها

۳-۷-۱۳-بازرسی‌ و نگهداری‌ وسایل‌ و ادوات‌ الکتریکی‌

۳-۷-۱۴-روشنایی‌ برقی‌

۳-۷-۱۵-الکتریسیته‌ ساکن‌

۳-۸- حفاظت

۳-۸-۱-وسایل‌ الکتریکی‌

۳-۸-۲-موتورهای‌ الکتریکی‌

۳-۸-۳- بخاریهای‌ برقی‌

۳-۸-۴-کنترل‌ نفوذ الکتریسیته‌ به‌ زمین‌

۳-۸-۵- ادوات‌ الکتریکی‌ قابل‌ حمل‌

۳-۸-۶- الکتریسیته‌ ساکن‌

۳-۹- پیشگیری

۳-۹-۱-پیشگیریها عمومی‌

۳-۹-۲-فیوزها

۳-۹-۳-روشنایی‌ مصنوعی‌

۳-۱۰- وسایل‌ و ماشین‌های‌ برقی‌ قابل‌ حمل‌

۳-۱۱- تعمیرات‌ الکتریکی‌

فصل چهارم:آیین‌نامه‌ ایمنی‌ کار روی خطوط‌ و تجهیزات‌ برق‌ دار ‌

۴-۱-مقدمه‌

۴-۲- کلیات‌

۴-۳- ابزار و لوازم‌ ایمنی‌

۴-۴- تجهیزات‌ مکانیک‌

۴-۵- برقراری‌ اتصال‌ زمین‌ تجهیزات‌ و خطوط‌ برای‌ حفاظت‌ افراد

۴-۶- خطوط‌ هوایی‌

 

مطالب مرتبط:

دانلود پاورپوینت ایمنی در برق

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود پروژه ایمنی در برق

passwordرمز : www.powerjam.ir

size    حجم : ۱MB

homeمنبع : وب سایت پاور جام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

فایلی که در دانلود قرار دادیم به صورت pdf میباشد و شما میتوانید به صورت رایگان دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

قیمت فایل word این پروژه : ۱۰۰۰۰ (تومان)

بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

مقالات مرتبط

۲۹ خرداد

جزوه ماشینهای الکتریکی سه فاز مقطع کاردانی (مهندس جمالو) آموزشکده فنی شهید بهشتی کرج بصورت تایپ شده میباشد که یکی از بهترین و کاملترین جزوات بوده و در ادامه نوشته میتوانید فایل pdf این جزوه را دانلود کنید.

۲۵ خرداد

عنوان : پروژه طراحی و ساخت فرکانس متر با میکرو کنترلر AVR کد پروژه : ۳۱۵ تعداد صفحات : ۶۰ یکی از مهم ترین کمیت ها در سیستم های الکتریکی و الکترونیکی فرکانس می باشد. در مدارات مخابراتی فرکانس سیگنال در قسمت های مختلف نقش مهمی را ایفا می کند و در مراحل مختلف مدولاسیون، […]

۱۱ خرداد

عنوان : پروژه بررسی Carrier Line Power و تله موج کد پروژه : ۳۱۳ تعداد صفحات : ۶۵ Line Carrier  (PLC) Power فناوری ای برای ایجاد ارتباط از طریق شبکه های برق میباشد. این شبکه ها میتوانند AC یا DC و دارای خطوط هوایی یا کابل باشند. در این پروژه به بررسی کاربری، نیازمندی ها […]

۱۳ اسفند

عنوان : پروژه نیروگاه بخار کد پروژه : ۳۰۱ تعداد صفحات : ۲۳۹ در این پروژه ارزیابی ظرفیت واحد های نیروگاه های بخاری بر اساس تعیین هزینه اولیه ، هزینه جاری ، امکانات ساخت داخل کشور – امکانات راه ها – و امکان تعمیرات در داخل کشور – پایداری و قابلیت اطمینان شبکه و سایر […]