پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

دانلود پروژه بررسی بارگیری ترانسفورماتورهای توزیع

بررسی بارگیری ترانسفورماتورهای توزیعپروژه بررسی بارگیری ترانسفورماتورهای توزیع

کد پروژه : ۳۴۵

تعداد صفحات : ۸۵

پروژه بررسی بارگیری ترانسفورماتورهای توزیع امکان سنجی استفاده از ترانسفورماتورهای کوچک در شبکه توزیع از دیدگاه فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته شده است.

بدین منظور ابتدا پس از بررسی علل وجود تلفات در شبکه توزیع به بررسی معضلات شبکه توزیع پرداخته می شود و سپس لزوم گسترش شبکه فشار با استفاده از ترانسفورماتورهای کوچک مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. سپس ترانسفورماتور های توزیع معرفی شده و بررسی پیرامون انواع آنها از نقطه نظر توان، تلفات و غیره به عمل می آید.

در برنامه ریزی کوتاه مدت، روش های تعادل بار شبکه های فشار ضعیف، اصلاح شعاع تغذیه بار، تعدیل بار پستهای توزیع و اصلاح اتصالات پست موثرترند.

 برنامه ریزی میان مدت، با توجه به نوع شبکه و مصرف کننده ها، روش های خازن گذاری و اصلاح سیستم زمین می تواند مورد توجه قرار گیرد.

در برنامه ریزی بلند مدت، جابجایی ترانسفورماتورهای توزیع و تعویض مناسب آنها، تغییر سطح مقطع هادی ها، جمع آوری شبکه های قدیمی و فرسوده و احداث خطوط تغذیه جدید بایستی مورد بررسی قرار گیرد.

 

فهرست مطالب پروژه بررسی بارگیری ترانسفورماتورهای توزیع

چکیده

مقدمه

فصل اول : عملکرد حرارتی ترانسفورماتورهای توزیع در شرایط مختلف بارگذاری

۱-۱-آشنایی با ترانسفورماتورهای توزیع

۱-۲-علل سوختن ترانسفورماتورهای توزیع

۱-۲-۱-بارگذاری زیاد و اثرات آن در ترانسفورماتور

۱-۳-مدل حرارتی ترانسفورماتور

۱-۴-درجه حرارت گرمترین نقطه سیم پیچی ترانسفورماتور

۱-۵-کاهش عمر عایقی

۱-۶-معادلات حرارتی

۱-۷-الگوریتم گرمترین نقطه سیم پیچی ترانسفورماتور

۱-۸-مطالعه حرارتی یک ترانسفورماتور توزیع نمونه

۱-۸-۱-بار گذاری عادی

۱-۸-۲-اضافه بار

۱-۸-۳-بار سرد

فصل دوم : بارگذاری ترانسفورماتورهای توزیع و رابطه آن با طول عمر ترانسفورماتور

۲-۱-بار گذاری

۲-۲-بارگیری (Loading) (مطابق IEC)

۲-۳-انواع بارگیری

۲-۳-۱-بارگیری دوره ای عادی

۲-۳-۲-بارگیری طولانی مدت اضطراری

۲-۳-۳-بارگیری کوتاه مدت اضطراری

۲-۴-خطرات ناشی از بارگیری اضطراری کوتاه مدت

۲-۵-اثرات بارگیری بیشتر از قدرت ترانسفورماتور مطابق تابلو مشخصات

۲-۶-بارگیری و طول عمر ترانسفورماتور

۲-۶-۱-اثرات افزایش دما بیش از دمای مجاز

۲-۶-۲-رابطه ریاضی محاسبه طول عمر

۲-۶-۳-محاسبه نرخ نسبی عمر مفید ترانسفورماتور در هر دمای دلخواه

فصل سوم : راهنمایی چگونگی بارگیری از ترانسفورماتورهای غوطه ور در روغن

۳-۱-محدوده

۳-۲-هدف

۳-۳-تعاریف

۳-۳-۱-ترانسفورماتور توزیع

۳-۳-۲-ترانسفورماتور برق متوسط

۳-۳-۳-ترانسفورماتورهای بزرگ برق

۳-۳-۴-بارگیری دوره ای

۳-۳-۵-بارگیری چرخه ای (دوره ای) فوری کوتاه مدت

۳-۴-محدودیت های عمومی و اثرات بارگیری در خارج از محدوده

۳-۴-۱-اثرات بارگیری خارج از محدوده

۳-۴-۱-۱-عوامل مؤثر در طول عمر

۳-۴-۱-۲-خطرات کوتاه مدت

۳-۴-۱-۳-خطرات طولانی مدت

۳-۴-۲-اندازه ترانسفورماتور

۳-۴-۳-جریان و محدودیت های دمایی

۳-۵-محدودیت های خاص برای ترانسفورماتورهای توزیع

۳-۵-۱-محدودیت مجاز

۳-۵-۲-محدودیت های جریان و دما

۳-۵-۳-توجهات کمکی و اقدامات دیگر

۳-۵-۴-ترانسفورماتورهای داخلی

۳-۵-۵-شرایط محیط خارجی

۳-۶-محدودیت های خاص برای ترانسفورماتورهای متوسط برق

۳-۶-۱-محدودیت های مجاز

۳-۶-۲-محدودیت های دما و جریان

۳-۶-۳-توجهات بیشتر

۳-۶-۴-تجهیزات همراه اتصال کوتاه

۳-۶-۵-محدودیت های ولتاژی

۳-۷-محدودیت های خاص برای ترانسفورماتورهای بزرگ برق

۳-۷-۱-عمومی

۳-۷-۲-محدودیت های دما و جریان

۳-۸-پسوندها

۳-۸-۱-پسوندها(عمومی)

۳-۸-۲-پسوندهای خطی مربوط به دمای روغن

۳-۹-ویژگی های گرمایی فرضی

۳-۹-۱-تسهیل سازی

۳-۹-۲-دمای روغن روی سیم پیچ

۳-۱۰-سیستم های خنک کننده ترانسفورماتور

۳-۱۱-معادله دما در موقعیت ثابت

۳-۱۱-۱-سیستم خنک کننده ON

۳-۱۱-۲-سیستم خنک کننده OF

۳-۱۱-۳-سیستم خنک کننده OD

۳-۱۱-۴-اصلاح معادله

۳-۱۲-معادلات دمای گذرا

۳-۱۳-عمر حرارتی عایق ترانسفورماتور

۳-۱۳-۱-قانون عمر حرارتی (فرسایش گرمایی)

۳-۱۳-۲-میزان فرسایش گرمایی نسبی

۳-۱۳-۳-کاهش طول عمر

۳-۱۴-دمای محیط

۳-۱۴-۱-عمومی

۳-۱۴-۲-دمای محیطی سنگین

فصل چهارم : جداول بارگیری عملی ترانسفورماتور

بخش ۴-جداول بارگیری

۴-۱-محدودیت های بکار رفته در جداول بارگیری

۴-۲-روش نمایشی چرخه بارگیری واقعی از طریق چرخه بارگیری مربعی دو مرحله ای

۴-۲-۱-استفاده از راهنمایی

۴-۲-۲-چرخه بارگیری با یک پیک (قله)

۴-۲-۳-چرخه بارگیری با دو پیک از دامنه مساوی و طول مدت متفاوت

۴-۲-۴-چرخه بارگیری با پیک های دارای توالی نزدیک

۴-۳-بارگیری مداوم نرمال

۴-۴-بارگیری چرخه ای نرمال

نتیجه گیری

منابع

 

مطالب مرتبط :

پروژه ترانسفورماتورهای توزیع در شبکه های توزیع برق

پروژه ترانسفورماتورهای تکفاز و سه فاز

پروژه مدلسازی و تحلیل شرایط غیر عادی عملکرد ترانسفورماتور

پروژه تاثیر نامتعادلی بار بر عملکرد موتورها و ترانسهای توزیع شبکه

پروژه انواع ترانسفورماتورها

پروژه سرویس،نگهداری و عیب یابی ترانسفورماتورهای توزیع

پروژه جریان های هجومی و حفاظت ترانسفورماتورهای قدرت در مقابل آن

 

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود پروژه بررسی بارگیری ترانسفورماتورهای توزیع

رمز : www.powerjam.irpassword

size    حجم : ۱۳MB

homeمنبع : وب سایت پاور جام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

فایل پروژه بررسی بارگیری ترانسفورماتورهای توزیع که در قسمت دانلود قرار دادیم به صورت pdf می باشد که میتوانید به صورت رایگان دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

 

آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

قیمت فایل word پروژه بررسی بارگیری ترانسفورماتورهای توزیع : ۸۰۰۰ (تومان)

بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

مقالات مرتبط