• پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق
 • دانلود پروژه بررسی بارگیری ترانسفورماتورهای توزیع

  بررسی بارگیری ترانسفورماتورهای توزیعپروژه بررسی بارگیری ترانسفورماتورهای توزیع

  کد پروژه : ۳۴۵

  تعداد صفحات : ۸۵

  پروژه بررسی بارگیری ترانسفورماتورهای توزیع امکان سنجی استفاده از ترانسفورماتورهای کوچک در شبکه توزیع از دیدگاه فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته شده است.

  بدین منظور ابتدا پس از بررسی علل وجود تلفات در شبکه توزیع به بررسی معضلات شبکه توزیع پرداخته می شود و سپس لزوم گسترش شبکه فشار با استفاده از ترانسفورماتورهای کوچک مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. سپس ترانسفورماتور های توزیع معرفی شده و بررسی پیرامون انواع آنها از نقطه نظر توان، تلفات و غیره به عمل می آید.

  در برنامه ریزی کوتاه مدت، روش های تعادل بار شبکه های فشار ضعیف، اصلاح شعاع تغذیه بار، تعدیل بار پستهای توزیع و اصلاح اتصالات پست موثرترند.

   برنامه ریزی میان مدت، با توجه به نوع شبکه و مصرف کننده ها، روش های خازن گذاری و اصلاح سیستم زمین می تواند مورد توجه قرار گیرد.

  در برنامه ریزی بلند مدت، جابجایی ترانسفورماتورهای توزیع و تعویض مناسب آنها، تغییر سطح مقطع هادی ها، جمع آوری شبکه های قدیمی و فرسوده و احداث خطوط تغذیه جدید بایستی مورد بررسی قرار گیرد.

   

  فهرست مطالب پروژه بررسی بارگیری ترانسفورماتورهای توزیع

  چکیده

  مقدمه

  فصل اول : عملکرد حرارتی ترانسفورماتورهای توزیع در شرایط مختلف بارگذاری

  ۱-۱-آشنایی با ترانسفورماتورهای توزیع

  ۱-۲-علل سوختن ترانسفورماتورهای توزیع

  ۱-۲-۱-بارگذاری زیاد و اثرات آن در ترانسفورماتور

  ۱-۳-مدل حرارتی ترانسفورماتور

  ۱-۴-درجه حرارت گرمترین نقطه سیم پیچی ترانسفورماتور

  ۱-۵-کاهش عمر عایقی

  ۱-۶-معادلات حرارتی

  ۱-۷-الگوریتم گرمترین نقطه سیم پیچی ترانسفورماتور

  ۱-۸-مطالعه حرارتی یک ترانسفورماتور توزیع نمونه

  ۱-۸-۱-بار گذاری عادی

  ۱-۸-۲-اضافه بار

  ۱-۸-۳-بار سرد

  فصل دوم : بارگذاری ترانسفورماتورهای توزیع و رابطه آن با طول عمر ترانسفورماتور

  ۲-۱-بار گذاری

  ۲-۲-بارگیری (Loading) (مطابق IEC)

  ۲-۳-انواع بارگیری

  ۲-۳-۱-بارگیری دوره ای عادی

  ۲-۳-۲-بارگیری طولانی مدت اضطراری

  ۲-۳-۳-بارگیری کوتاه مدت اضطراری

  ۲-۴-خطرات ناشی از بارگیری اضطراری کوتاه مدت

  ۲-۵-اثرات بارگیری بیشتر از قدرت ترانسفورماتور مطابق تابلو مشخصات

  ۲-۶-بارگیری و طول عمر ترانسفورماتور

  ۲-۶-۱-اثرات افزایش دما بیش از دمای مجاز

  ۲-۶-۲-رابطه ریاضی محاسبه طول عمر

  ۲-۶-۳-محاسبه نرخ نسبی عمر مفید ترانسفورماتور در هر دمای دلخواه

  فصل سوم : راهنمایی چگونگی بارگیری از ترانسفورماتورهای غوطه ور در روغن

  ۳-۱-محدوده

  ۳-۲-هدف

  ۳-۳-تعاریف

  ۳-۳-۱-ترانسفورماتور توزیع

  ۳-۳-۲-ترانسفورماتور برق متوسط

  ۳-۳-۳-ترانسفورماتورهای بزرگ برق

  ۳-۳-۴-بارگیری دوره ای

  ۳-۳-۵-بارگیری چرخه ای (دوره ای) فوری کوتاه مدت

  ۳-۴-محدودیت های عمومی و اثرات بارگیری در خارج از محدوده

  ۳-۴-۱-اثرات بارگیری خارج از محدوده

  ۳-۴-۱-۱-عوامل مؤثر در طول عمر

  ۳-۴-۱-۲-خطرات کوتاه مدت

  ۳-۴-۱-۳-خطرات طولانی مدت

  ۳-۴-۲-اندازه ترانسفورماتور

  ۳-۴-۳-جریان و محدودیت های دمایی

  ۳-۵-محدودیت های خاص برای ترانسفورماتورهای توزیع

  ۳-۵-۱-محدودیت مجاز

  ۳-۵-۲-محدودیت های جریان و دما

  ۳-۵-۳-توجهات کمکی و اقدامات دیگر

  ۳-۵-۴-ترانسفورماتورهای داخلی

  ۳-۵-۵-شرایط محیط خارجی

  ۳-۶-محدودیت های خاص برای ترانسفورماتورهای متوسط برق

  ۳-۶-۱-محدودیت های مجاز

  ۳-۶-۲-محدودیت های دما و جریان

  ۳-۶-۳-توجهات بیشتر

  ۳-۶-۴-تجهیزات همراه اتصال کوتاه

  ۳-۶-۵-محدودیت های ولتاژی

  ۳-۷-محدودیت های خاص برای ترانسفورماتورهای بزرگ برق

  ۳-۷-۱-عمومی

  ۳-۷-۲-محدودیت های دما و جریان

  ۳-۸-پسوندها

  ۳-۸-۱-پسوندها(عمومی)

  ۳-۸-۲-پسوندهای خطی مربوط به دمای روغن

  ۳-۹-ویژگی های گرمایی فرضی

  ۳-۹-۱-تسهیل سازی

  ۳-۹-۲-دمای روغن روی سیم پیچ

  ۳-۱۰-سیستم های خنک کننده ترانسفورماتور

  ۳-۱۱-معادله دما در موقعیت ثابت

  ۳-۱۱-۱-سیستم خنک کننده ON

  ۳-۱۱-۲-سیستم خنک کننده OF

  ۳-۱۱-۳-سیستم خنک کننده OD

  ۳-۱۱-۴-اصلاح معادله

  ۳-۱۲-معادلات دمای گذرا

  ۳-۱۳-عمر حرارتی عایق ترانسفورماتور

  ۳-۱۳-۱-قانون عمر حرارتی (فرسایش گرمایی)

  ۳-۱۳-۲-میزان فرسایش گرمایی نسبی

  ۳-۱۳-۳-کاهش طول عمر

  ۳-۱۴-دمای محیط

  ۳-۱۴-۱-عمومی

  ۳-۱۴-۲-دمای محیطی سنگین

  فصل چهارم : جداول بارگیری عملی ترانسفورماتور

  بخش ۴-جداول بارگیری

  ۴-۱-محدودیت های بکار رفته در جداول بارگیری

  ۴-۲-روش نمایشی چرخه بارگیری واقعی از طریق چرخه بارگیری مربعی دو مرحله ای

  ۴-۲-۱-استفاده از راهنمایی

  ۴-۲-۲-چرخه بارگیری با یک پیک (قله)

  ۴-۲-۳-چرخه بارگیری با دو پیک از دامنه مساوی و طول مدت متفاوت

  ۴-۲-۴-چرخه بارگیری با پیک های دارای توالی نزدیک

  ۴-۳-بارگیری مداوم نرمال

  ۴-۴-بارگیری چرخه ای نرمال

  نتیجه گیری

  منابع

   

  مطالب مرتبط :

  پروژه ترانسفورماتورهای توزیع در شبکه های توزیع برق

  پروژه ترانسفورماتورهای تکفاز و سه فاز

  پروژه مدلسازی و تحلیل شرایط غیر عادی عملکرد ترانسفورماتور

  پروژه تاثیر نامتعادلی بار بر عملکرد موتورها و ترانسهای توزیع شبکه

  پروژه انواع ترانسفورماتورها

  پروژه سرویس،نگهداری و عیب یابی ترانسفورماتورهای توزیع

  پروژه جریان های هجومی و حفاظت ترانسفورماتورهای قدرت در مقابل آن

   

  —————————————————www.powerjam.ir—————————————

  downloadدانلود : دانلود پروژه بررسی بارگیری ترانسفورماتورهای توزیع

  رمز : www.powerjam.irpassword

  size    حجم : ۱۳MB

  homeمنبع : وب سایت پاور جام

  —————————————————www.powerjam.ir—————————————

  فایل پروژه بررسی بارگیری ترانسفورماتورهای توزیع که در قسمت دانلود قرار دادیم به صورت pdf می باشد که میتوانید به صورت رایگان دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

   

  آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

  قیمت فایل word پروژه بررسی بارگیری ترانسفورماتورهای توزیع : ۸۰۰۰ (تومان)

  بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

  مقالات مرتبط