پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

دانلود پروژه بررسی سیستم تحریک ژنراتورهای تولید برق

دانلود پروژه بررسی سیستم تحریک ژنراتورهای تولید برق

دانلود پروژه بررسی سیستم تحریک ژنراتورهای تولید برق

کد پروژه : ۱۹

تعداد صفحات : ۱۹۵

یکی از کاربردهای مهم سیستم تحریک ، این است که می تواند ژنراتور را طوری هدایت کند که ژنراتور در ناحیه امن (محدوده پایداری) باقی بماند.

لذا با توجه به اهمیت و جایگاه بسیار مهم سیستم تحریک در نیروگاه ها طبیعی است که حساسیت روی سیستم تحریک بالا می رود و اگر مشکلی در سیستم تحریک ایجاد شود این مشکل به طور مستقیم روی ژنراتور اثر می گذارد. به عنوان مثال در صورت عملکرد نامناسب محدود کننده زیر تحریک و یا فوق تحریک ژنراتور آسیب می ببیند و در صورت ایجاد مشکل در ژنراتور ناپایداری در شبکه نیز به وجود خواهد آمد.

دانلود پروژه بررسی سیستم تحریک ژنراتورهای تولید برق جالب است بدانید تمام نوساناتی که در شبکه ایجاد می شود از لحاظ ولتاژی و تا حدی از لحاظ فرکانسی سیستم تحریک تا حدودی می تواند به آنها پاسخ دهد. تمام این موارد نشان دهنده اهمیت سیستم تحریک می باشد و همین اهمیت هم باعث می شود که وقتی ما می خواهیم سیستم تحریکی را عیب یابی کنیم باید اولاً تمام این اهمیت ها را در نظر بگیریم ثانیاً رفع عیب را در زمان کوتاهی انجام دهیم چرا که اگر عیب در مدت زمان کوتاه برطرف نشود به معنای آن است که در تولید برق توسط نیروگاه وقفه ایجاد شده است و این وقفه در تولید برای نیروگاه ضرر اقتصادی را به همراه دارد. حال در ادامه به بررسی مشکلاتی که ممکن است در سیستم تحریک نیروگاه ایجاد شود می پردازیم و در قسمت دانلود پروژه بررسی سیستم تحریک ژنراتورهای تولید برق با اهمیت سیستم تحریک در نیروگاه ها بیشتر آشنا خواهیم شد.

فهرست مطالب پروژه بررسی سیستم تحریک ژنراتورهای تولید برق

مقدمه

فصل اول : نظریه سیستم تحریک

۱-۱- سیستم تحریک چیست ؟

۱-۲- اجزای تشکیل دهنده سیستم تحریک

۱-۲-۱- تولید جریان روتور

۱-۲-۲- منبع تغذیه

۱-۲-۳- سیستم تنظیم کننده خودکار ولتاژ (میکروکنترلر )

۱-۲-۴- مدار دنبال کننده خودکار

۱-۲-۵- کنترل تحریک

۱-۲-۵-۱- محدود کننده جریان روتور

۱-۲-۵-۲- محدود کننده مگاوار

۱-۲-۵-۳- محدود کننده شار اضافی

۱-۲-۵-۴- تثبیت کننده سیستم قدرت

۱-۳- وظایف سیستم تحریک

۱-۴- جایگاه سیستم تحریک در تولید انرژی الکتریکی

۱-۵- سیستم تحریک در نیروگاه

۱-۶- رفتار الکتریکی و مکانیکی ژنراتور سنکرون

۱-۷- ساختمان ژنراتور سنکرون و انواع آن

۱-۸- کمیات اصلی یک ژنراتور سنکرون

۱-۸-۱- قدرت مفید

۱-۸-۲- ضریب توان

۱-۸-۳- ولتاژ نامی

۱-۸-۴- سرعت گردش

۱-۹- حالت های عملکرد ژنراتور

۱-۹-۱- حالت بی باری

۱-۹-۲- ماشین باردار شده و عملکرد آن در هنگام وصل به شبکه بینهایت

۱-۹-۳- عملکرد بخش ویژه

۱-۱۰- گشتاور سنکرونیزاسیون

۱-۱۱- مشخصات گشتاور ژنراتور

۱۲-۱- دیاگرام توان ماشین سنکرون

۱-۱۴- تولید و مصرف توان راکتیو

۱۵-۱- مقایسه گاورنر و میکروکنترلر

۱-۱۶- رفتار استاتیکی میکروکنترلر AVR

فصل دوم : انواع سیستم تحریک و معرفی انواع اکسایتر

۲-۱- سیستم تحریک ژنراتور

۲-۲- انواع سیستم های تحریک

۲-۲-۱- سیستم تحریک استاتیک

۲-۲-۲- سیستم تحریک دینامیک

۲-۲-۳- سیستم تحریک استاتیک

۲-۲-۴- سیستم تحریک مشتمل بر تحریک کننده اصلی سه فاز و دیودهای ثابت

۲-۲-۵- سیستم تحریک بدون جاروبک

۲-۳- انتخاب سیستم تحریک ژنراتور

۲-۳-۱- توان خروجی سیستم تحریک

۲-۳-۲- ولتاژ نامی سیستم تحریک

۲-۳-۳- سقف ولتاژ تحریک

۲-۳-۴- عایق سیم پیچ تحریک

۲-۴- ساختمان کلی تنظیم تحریک

۵-۲- انواع اکسایتر

۲-۵-۱- اکسایتر با رئوستای تحت کنترل (سیستم اولیه)

۲-۵-۲- سیستم کنترل میدان تحریک به وسیله اکسایتر با ژنراتور DC  کموتاتوردار

۲-۵-۳- سیستم های کنترل میدان تحریک با استفاده از اکسایتر با یکسو کننده و آلترناتور

۲-۵-۴- سیستم کنترل میدان تحریک با سیستم اکسایتر با یکسو کننده مرکب

۲-۵-۵- سیستم کنترل میدان تحریک با اکسایتر از نوع یکسو کننده مرکب و اکسایتر با یکسو کننده و منبع تغذیه از نوع ولتاژی

۲-۵-۶- سیستم کنترل میدان تحریک با اکسایتر متشکل از یکسو کننده با منبع تغذیه از نوع ولتاژی

فصل سوم : معرفی سیستم تحریک سد آبی شهید عباسپور

۳-۱- معرفی سیستم تحریک نیروگاه آبی سد شهید عباسپور

۳-۲- مشخصات سیستم تحریک واحدهای نیروگاه آبی سد شهید عباسپور

۳-۲-۱- ژنراتور

۳-۲-۲- تحریک ژنراتور

۳-۲-۳- سیستم تحریک

۳-۲-۳-۱- تحریک کننده اصلی

۳-۲-۳-۲- تحریک کننده کمکی

۳-۲-۳-۳- تقویت کننده گردان (آمپلی داین)

۳-۳- اجزای سیستم تحریک

۳-۳-۱- ماشین اصلی

۲-۳-۳- ماشین تحریک اصلی

۳-۳-۳- جبران کننده پسماند

۴-۳-۳- آمپلی داین

۳-۳-۵- سیم پیچ های آمپلی داین

۶-۳-۳- فیلد بریکر

۳-۳-۷- مقاوت های ثابت زمانی

۸-۳-۳- فیدبک ها

۹-۳-۳- تنظیم کننده ولتاژ

۳-۳-۹-۱- تنظیم کننده ولتاژ استاتیکی

۳-۳-۹-۲- واحد حسگر تفاضلی

۳-۳-۹-۳- مدار متعادل کننده توان راکتیو (جبرانگر بار)

۱۰-۳-۳- رام

۱۱-۳-۳- اس اس جی

۱۲-۳-۳- بلوک فرسینگ

۳-۳-۱۳- بلوک محدود کننده زیر تحریک

۳-۴- مدل سازی سیستم تحریک سد شهید عباسپور

۳-۴-۱- تقویت کننده گردان (آمپلی داین)

۳-۴-۲- مدل تحلیلی تحریک کننده اصلی

۳-۴-۳- مدل تحلیلی پایدار ساز سیستم تحریک

۳-۵- ارائه مدل تحلیلی سیستم تحریک نیروگاه آبی سد شهید عباسپور

۳-۶- ارزیابی مدل

۳-۷- نحوه عملکرد سیستم تحریک

فصل چهارم : معرفی دو سیستم تحریک روسی در نیروگاه رامین

۴-۱- پانل  ЭПА-۵۰۰ و المان های دورن آن

۴-۲- وظایف اصلی تقویت کننده های مغناطیسی

۴-۳- ماشین تحریک اولیه

۴-۴- ماشین تحریک اصلی

۴-۵- توضیح در مورد فورسنیگ

۴-۶- پارامترهای فورسنیگ و مگا وار واحد

۴-۷- عمل دی فورسنیگ

۴-۸- توضیح در مورد واحد Б۰MB حفاظت زیر تحریک

۴-۹- نکاتی بیشتر درباره محدود کننده زیر تحریک Б۰MB

۴-۱۰- معرفی فیدبک های ثابت (پایدار) و گذرا

۴-۱۱- پل های دیودی جهت یکسو کردن

۴-۱۲- اتو ترانس یا ترانسفورماتور کنترل مگاوار

۴-۱۳- نحوه عملکرد سیستم تحریک واحدهای ۲- ۴ نیروگاه رامین

۴-۱۴- توضیحات برروی نقشه تک خطی و شماتیک پانل ЭπA-500

۴-۱۵- قسمت دوم : سیستم تحریک واحدهای ۶ و ۵ نیروگاه رامین

۴-۱۶- حفاظت های مربوط به سیستم تحریک

۴-۱۷- تشریح کارت های موجود در تنظیم کننده ولتاژ (AVR)

فصل پنجم : معرفی سیستم تحریک Unitrol 5000 در نیروگاه رامین

۵-۱- نحوه عملکرد سیستم تحریک Unitrol 5000 در واحد ۱ نیروگاه رامین

۵-۲- فرمان ها و فیدبک ها

۳-۵- فرمان وصل میدان

۴-۵- فرمان قطع میدان

۵-۵- فرمان وصل تحریک

۶-۵- مرحله آغاز کار ژنراتور با راه اندازی نرم

۷-۵- “فایر آل فلش” چه چیزی است ؟

۸-۵- فرمان قطع تحریک

۵-۹- مدهای کنترل : محلی / دور و اتوماتیک / دستی

۵-۱۰- فرمان های وصل دستی / اتوماتیک

۱۱-۵- کنترل کننده پیگیری

۵-۱۲- کنترل دستی جریان و کنترل اتوماتیک ولتاژ

۵-۱۳- فرمان کانال ۱/کانال۲

۵-۱۴- تغییر وضعیت به کانال اضطراری

۵-۱۵- نواحی ایمن

۱۶-۵- فرمان کاهش و افزایش نقطه تنظیم

۱۷-۵- فرمان های تنظیم کننده اعمال گر فوق العاده

۵-۱۸- فرمان های قطع و وصل پایدار کننده سیستم تحریک

۵-۱۹- تجهیزات مربوط به کنترل محلی

۲۰-۵- معرفی تابلوهای آرکنت

۲۱-۵- معرفی بخش های مختلف تابلو آرکنت

۵-۲۲- کنترل های اضافی

۵-۲۳- تریستور / مبدل

۵-۲۴- چک کردن برخی موارد قبل از راه اندازی سیستم

۲۵-۵- چک کردن در زمان بی باری

۵-۲۶- چک کردن منظم در خلال عملکرد

۲۷-۵- بررسی های لازم و تعمیرات در هنگام خاموش بودن

۲۸-۵- چک کردن تریپ اضطراری در سیستم تحریک در زمان هشدار و یا خطا

فصل ششم : جمع بندی  بررسی فنی و اقتصادی سیستم های تحریک

۶-۱- جمع بندی

۶-۲- مزایا و معایب سیستم تحریک واحد ۲ تا ۴ نیروگاه رامین

۶-۳- مزایا و معایب سیستم تحریک استاتیک – آنالوگ واحد ۵ و ۶ نیروگاه رامین

۶-۴- سیستم تحریک استاتیکی واحد ۱ نیروگاه رامین (تحت عنوان unitrol 5000)

ضمیمه

منابع

مطالب مرتبط  :

پروژه عملکرد سیستمهای تحریک استاتیک در ژنراتورهای سنکرون

پروژه بررسی ژنراتور سنکرون و اثر قطع تحریک در آن

پروژه حفاظت ژنراتور

دانلود پروژه بررسی سیستم تحریک ژنراتورهای تولید برق

پروژه بررسی حالت های گذرا در سیستم های قدرت و ژنراتور سنکرون

پروژه بررسی سیستم تحریک و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 در واحدهای گازی نوع V 94-2

پروژه ارشد استفاده از مبدل باک (Buck) کنترل شده با مد لغزشی به منظور کاهش هارمونیک‌های ورودی به سیستم تحریک استاتیک ژنراتور سنکرون

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود پروژه بررسی سیستم تحریک ژنراتورهای تولید برق

passwordرمز : www.powerjam.ir

size    حجم : ۱۸MB

homeمنبع : وب سایت پاور جام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

فایل دانلود پروژه بررسی سیستم تحریک ژنراتورهای تولید برق که در قسمت دانلود قرار دادیم به صورت pdf میباشد که میتوانید به صورت رایگان دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

قیمت فایل word دانلود پروژه بررسی سیستم تحریک ژنراتورهای تولید برق : ۷۰۰۰(تومان)

بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

مقالات مرتبط

۹ فروردین
پایان نامه ارشد مدلسازی توزیع شده سیستم تحریک استاتیک به منظور میرا کردن اعوجاجات ولتاژ سیم پیچی تحریک ژنراتور سنکرون

پایان نامه ارشد مدلسازی توزیع شده سیستم تحریک استاتیک به منظور میرا کردن اعوجاجات ولتاژ سیم پیچی تحریک ژنراتور سنکرون کد پروژه : ۳۵۵ تعداد صفحات : ۱۴۸ پایان نامه ارشد مدلسازی توزیع شده سیستم تحریک استاتیک به منظور میرا کردن اعوجاجات ولتاژ سیم پیچی تحریک ژنراتور سنکرون یک مدل کاملی از سیم‌پیچ‌ها، شفت و […]

۱۸ اردیبهشت
پایان نامه ارشد استفاده از مبدل باک (Buck) کنترل شده با مد لغزشی به منظور کاهش هارمونیک‌های ورودی به سیستم تحریک استاتیک ژنراتور سنکرون

پایان نامه ارشد استفاده از مبدل باک (Buck) کنترل شده با مد لغزشی به منظور کاهش هارمونیک‌های ورودی به سیستم تحریک استاتیک ژنراتور سنکرون کد پروژه : ۳۱۱ تعداد صفحات : ۱۴۶ در پایان نامه ارشد استفاده از مبدل باک (Buck) کنترل شده با مد لغزشی به منظور کاهش هارمونیک‌های ورودی به سیستم تحریک استاتیک […]

۱۵ اسفند

عنوان : پایان نامه بررسی سیستم تحریک و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 در واحدهای گازی نوع V 94-2 کد پروژه : ۱۵۲ تعداد صفحات : ۹۳ ماشین سنکرون سه فاز ماشینی دوار است که تشکیل شده از  یک استاتور سه فاز که سیم پیچ شده است و در شکافهای هسته با فواصل یکنواخت […]

۲۳ آذر
دانلود پروژه عملکرد سیستمهای تحریک استاتیک در ژنراتورهای سنکرون

دانلود پروژه عملکرد سیستمهای تحریک استاتیک در ژنراتورهای سنکرون کد پروژه : ۶۰ تعداد صفحات : ۴۴ یک سیستم تحریک استاتیک از لحاظ عملکرد شبیه تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ میدان رفتار می‌کند بطوریکه اگر ولتاژ ژنراتور کاهش یابد جریان میدان را افزایش می‌‌دهد و بر عکس اگر ولتاژ ژنراتور افزایش داشته باش جریان میدان را […]