پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

پروژه بررسی سیستم های قطار شهری

پروژه بررسی سیستم های قطار شهری

پروژه بررسی سیستم های قطار شهری

کد پروژه : ۳۴۶

تعداد صفحات : ۲۳۷

پروژه بررسی سیستم های مترو ، ایجاد خطوط مترو در کلان‌ شهرها و شهرهای بزرگ امروز از ملزومات توسعه پایدار سیستمهای حمل و نقل عمومی است. تأثیر این وسیله حمل و نقل در حل معضلات ترافیکی شهرها و جایگاه با اهمیت آن به وضوح نمایان است.

به ویژه آنکه لاینحل باقی ماندن مسائل ترافیک تبعات منفی نظیر افزایش انواع آلودگی‌های زیست محیطی اتلاف منابع با ارزش سرمایه‌ای و مهمترین از آن اثرات مخربی بر سلامت انسان به دنبال دارد. لینک دانلود پروژه بررسی سیستم های قطار شهری در پایین صفحه قرار دارد.

فهرست مطالب پروژه بررسی سیستم های قطار شهری

چکیده

لیست علائم و اختصارات

فصل اول : آشنایی با سیستم های حمل و نقل ریلی برقی

۱-۱- مقدمه

۱-۲- تاریخچه

۱-۳- انواع مختلف سیستم های حمل و نقل ریلی

۱-۳-۱- سیستم حمل و نقل ریلی سنگین

۱-۳-۲- سیستم حمل و نقل حومه ای

۱-۳-۳- سیستم حمل و نقل ریلی هدایت شده

۱-۳-۴- واگن مسافرتی اتوماتیک

۱-۳-۵- سیستم منوریل

۱-۳-۶- سیستم حمل و نقل ریلی سبک شهری 

۱-۴- قطارهای سریع السیر

فصل دوم : اجزاء اصلی وسائط نقلیه ریلی ، خطوط ریلی و دینامیک حرکت قطارها

۲-۱- مقدمه

۲-۲- انواع مختلف وسائط نقلیه

۲-۳- اجزاء اصلی واگن ها

۲-۳-۱- بوژی

۲-۳-۲- چرخ- محورها

۲-۳-۳- سیستم های تعلیق بوژی ها

۲-۳-۴- یاتاقان های سر محورهای وسائط نقلیه ریلی

۲-۳-۵- سازه اصلی واگن ها و لکوموتیوها

۲-۳-۶- قلاب و تامپون واگن ها و لکوموتیو ها

۲-۴- سیستم ترمز هوایی واگن ها و لکوموتیوها

۲-۵- اجزاء اصلی لکوموتیوها

۲-۶- اصطلاحات و تعاریف مربوط به خطوط ریلی

۲-۷- دسته بندی خطوط ریلی از نظر سازه خط

۲-۷-۱- خطوط با بالاست

۲-۷-۲- خطوط بدون بالاست

۲-۸- ویژگی ها و مشخصات مختلف ریل ها

۲-۹- نیروهای وارد بر ریل ها

۲-۱۰- ادوات روسازی خطوط ریلی

۲-۱۱- تراورس ها

فصل سوم : ترمز وسائط نقلیه ریلی

۳-۱- مقدمه

۳-۲- انواع مختلف سیستم های ترمز وسائط نقلیه ریلی

۳-۲-۱- سیستم های ترمز سایشی

۳-۲-۲- سیستم های ترمز غیرسایشی

۳-۲-۳- سیستم های ترمز ترکیبی

۳-۳- پارامترهای موثر بر چگونگی دینامیک طولی قطارها

۳-۳-۱- نقش ترمز و چگونگی اعمال آن در دینامیک طولی قطارها

۳-۳-۲- متفاوت بودن سیستم ترمز واگنهای تشکیل دهنده قطارها

۳-۳-۳- تاخیر زمانی در انتقال سیگنال ترمز به واگن های متوالی در طول قطارها

۳-۳-۴- مناسب نبودن سیستم تنظیم نیروی ترمزی در قطارها

۳-۴- انتقال نیرو در اهرم بندی سیستم های ترمز هوائی واگن ها

۳-۴-۱- محاسبه نسبت اهرم بندی سیستم های ترمز هوائی واگن ها

۳-۴-۲- ضریب راندمان اهرم بندی ترمز

۳-۵- محاسبه خط ترمز و وسائط نقلیه ریلی

۳-۵-۱- روش کلاسیک تعیین خط ترمز (استفاده از استاندارد UIC)

۳-۵-۲- روش استفاده از روابط تجربی

۳-۵-۳- روش شبیه سازی کامپیوتری

۳-۶- تاثیر طول قطار بر خط ترمز

۳-۷- تعیین خط ترمز با استفاده از روابط تجربی

۳-۷-۱- فرمول های ارائه شده توسط شرکت کنور

۳-۷-۲- فرمول میسن

۳-۷-۳- فرمول پدلاک

۳-۸- تعیین خط ترمز با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری

فصل چهارم : سیستم های تغذیه الکتریکی در حمل و نقل ریلی

۴-۱- مقدمه

۴-۲- آشنایی با تعاریف و تجهیزات مورد استفاده در برق قدرت

۴-۳- انواع شبکه تغذیه قطار برقی

۴-۴- روش های برق رسانی به قطار

۴-۴-۱- شبکه بالا سری

۴-۴-۲- ریل سوم

۴-۵- مزایا و معایب شبکه بالاسری و ریل سوم

۴-۶- انرژی برق در مترو

۴-۶-۱- مصرف کننده های الکتریکی داخل یک ایستگاه مترو شامل

۴-۶-۲- سیستم برق تراکشن

۴-۷- منابع تامین برق ایستگاه

۴-۸- روشنایی ایستگاه

۴-۹- اثرات نامطلوب ناشی از اجرای سیستم برق

۴-۱۰- حفاظت در مقابل صاعقه

۴-۱۱- انواع پست ها

۴-۱۲- مقایسه روش های گوناگون برق رسانی در سیستم حمل و نقل ریلی

۴-۱۳- مقایسه بین روش های برق رسانی

۴-۱۴- آماده سازی توان الکتریکی برای قطار

۴-۱۵- آشنایی با سیستم های U.P.S

۴-۱۶- سیستم های تهویه

۴-۱۷- انتخاب نوع موتور

۴-۱۸- مشخصه های سرعت – گشتاور موتورهای الکتریکی

۴-۱۹- مقایسه موتورهای جریان مستقیم سری و شنت برای قطار برقی

۴-۲۰- کاربرد موتورهای القایی برای قطار برقی

۴-۲۱- مقایسه موتورهایی القایی و جریان مستقیم سری

۴-۲۲- موتور خطی

۴-۲۳- ترکشن موتور

۴-۲۴- اجزاء و ساختمان قطار شهری مشهد (خط ۱)

۴-۲۵- سیستم های الکتریکی اصلی قطار شهری مشهد

۴-۲۵-۱- سیستم فشار قوی

۴-۲۵-۲- سیستم تراکشن

۴-۲۵-۳- سیستم مبدل کمکی

۴-۲۵-۴- سیستم کنترل و مانیتورینگ

۴-۲۵-۵- سیستم اطلاع رسانی عمومی

۴-۲۶- انواع ارتباطات برقی در قطار

۴-۲۷- تجهیزات الکتریکی سقف

۴-۲۸- سایر اجزای قطار

۴-۲۸-۱- بدنه و تزئینات داخلی

۴-۲۸-۲- کوپلر و آرتیکولیشن

۴-۲۹- اتصالات الکتریکی بین واگن ها

۴-۳۰- اتصال زمین واگن ها

۴-۳۱- بخش های مختلف شبکه برق بالاسری در پروژه قطار شهری مشهد

۴-۳۱-۱- شبکه مسیر رو باز

۴-۳۱-۲- شبکه برق بالاسری داخل تونل

۴-۳۱-۳- شبکه برق بالاسری در دپوها

۴-۳۲- تجهیزات شبکه برق بالاسری O.C.S

فصل پنجم : خوردگی ناشی از جریان های سرگردان در سیستم های حمل و نقل ریلی برقی

۵-۱- مقدمه

۵-۲- جریان های سرگردان DC

۵-۲-۱- منابع جریان سرگردان DC  استاتیک عبارتند از

۵-۲-۲- منابع جریان سرگردان DC  دینامیک عبارتند از

۵-۳- جریان سرگردان AC

۵-۴- خوردگی ناشی ازجریان های سرگردان

۵-۵- خاک از نظر هدایت الکتریکی

۵-۶- اثرات جریان های سرگردان در سیستم های حمل و نقل ریلی برقی

۵-۷- استانداردها

۵-۸- عوامل مؤثر بر مقدار جریان های سرگردان در سیستم قطار برقی

۵-۹- تاثیر نوع جریان سرگردان بر پدیده خوردگی

۵-۱۰- تاثیر خواص متالوژیکی و جنس ادوات خط در خوردگی جریان های سرگردان

۵-۱۱- بررسی آماری خسارت ناشی از جریان های سرگردان

۵-۱۲- بررسی مطالعات موردی سیستم های حمل و نقل ریلی از نظر عوارض جریان های سرگردان

۵-۱۲-۱- بررسی موردی قطارهای شهری بارتز

۵-۱۲-۲- خط ریل سبک مرکزی بالتیمور

۵-۱۲-۳- قطار شهری بستون

۵-۱۳- هزینه های ناشی از جریان های سرگردان

۵-۱۴- کنترل جریان سرگردان در سیستم حمل و نقل ریلی برقی

۵-۱۴-۱- اضافه کردن مقطع ریل ها

۵-۱۴-۲- ایجاد پیوند عرضی

۵-۱۴-۳- کاهش فاصله بین پست ها

۵-۱۴-۴- جوشکاری ریل ها به یکدیگر

۵-۱۴-۵- افزایش مقاومت بین ریل و زمین

۵-۱۴-۶- حداقل کردن مقاومت الکتریکی ریل برگشت جریان

۵-۱۴-۷- استفاده از تجهیزات کنترل پتانسیل ریل

۵-۱۴-۸- آب بندی ریل ها

۵-۱۴-۹- استفاده از سیستم دارای اتوترانس

فصل ششم : قیمت ها و هزینه ها در صنعت ریلی

۶-۱- مقدمه

۶-۲- نظرات مقدماتی

۶-۳- زیر بناها و تجهیزات ثابت

۶-۴- ناوگان

۶- ۵- مصرف انرژی کششی

۶-۵-۱- کشش الکتریکی

۶-۵-۲- کشش دیزل

پیوست

منابع

مطالب مرتبط :

گزارش کارآموزی پست برق مترو

پروژه بررسی سیستم های مترو

پروژه اصول و محاسبات طراحی روشنایی ایستگاه های مترو

پایان نامه ارشد بهینه سازی مصرف انرژی قطارهای برقی

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود پروژه بررسی سیستم های قطار شهری

رمز : www.powerjam.irpassword

size    حجم : ۲MB

homeمنبع : وب سایت تخصصی برق پاورجام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

فایل پروژه بررسی سیستم های قطار شهری که در قسمت دانلود قرار دادیم به صورت pdf می باشد میتوانید رایگان دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word (قابل ویرایش) این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

قیمت فایل word پروژه بررسی سیستم های قطار شهری : ۷۰۰۰ (تومان)

بعد از پرداخت به صفحه دانلود فایل هدایت میشود و همچنین لینک دانلود بصورت خودکار به ایمیلتان ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست (بدون www) وارد کنید.

مقالات مرتبط

۲۱ مرداد

پروژه بررسی سیستمهای مترو در قالب فایل word میباشد که رایگان میتوانید در ادامه نوشته دانلود کنید. بی شک یکی از صنعتهای مهم و اساسی هر کشور و از جمله کشور ما،صنعت حمل و نقل است.در این میان راه آهن شهری (مترو)بنا به دلایل بسیاری از جمله تسریع در مسافرت،ذخیره کردن وقت،جلوگیری از آلودگی هوا،حل […]