پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

دانلود پروژه بررسی نوسانات ولتاژ در شبکه های برق

بررسی 28-نوسانات ولتاژدر شبکه های [www.powerjam.ir]برق (Copy)

عنوان : پروژه بررسی نوسانات ولتاژ در شبکه های برق

کد پروژه : ۲۸

تعداد صفحات : ۲۳۱

بحث نوسانات ولتاژ و تاثییرات موقتی آن روی سیستم برق شاید در ابتدا به علت موقتی بودن این اثرات از اهمیت زیادی برخوردار نباشد ولی با دقت در این موضوع که این نوسانات با عبور از روی شبکه برق و گذر کردن از روی تجهیزات و وسایل حساس برقی و با توجه به دامنه بالای این اثر می تواند صدمات جبران ناپذیری به تجهیزات وارد کرده و باعث می گردد اهمیت این موضوع دو صد چندان گردد و حتی می تواند باعث ناپایداری خط عبوری انرژی گشته و صدمات جبران ناپذیری ایجاد کند .

فهرست مطالب :

فصل اول : نوسانات ولتاژ و تاثیرات موقتی

۱-۱- مقدمه 

۱-۲-  نوسانات ولتاژ ناشی از بارهای مختلف  

۱-۳- روشهای جبران و تصحیح فلیکر

۱-۴-  اضافه ولتاژهای ناشی از کلیدزنی

۱-۵-  اضافه ولتاژ

۱-۵-۱-مکانیزم انتقال الکترواستاتیکی موج ضربه

۱-۵-۲-   مکانیزم الکترومغناطیسی انتقال منبع ولتاژ ضربه به ثانویه

فصل دوم : وسایل حفاظتی برای انواع سیستمهای برق 

۲-۱-  چکیده فصل 

۲-۲- هدف فصل 

۲-۳- فیوز 

۲-۳-۱-  فیوزهای قدرت  

۲-۳-۲- MOTOR CONTROLLER    

۲-۳-۳-   محدوده جریان فیوزها

۲-۳-۴- Seleetive coordination   

۲-۳-۵-  Seleetive coordination fuses  

۲-۳-۶-  دستگاه مکمل اضافه جریان 

۲-۴-انواع فیوزها

۲-۴-۱- کلیدحفاظت از جان یا کلید (f1)

۲-۴-۲- کلیدهای قطع کننده محافظ موتور

۲-۴-۳-   کلیدهای قطع کننده محافظ موتور نوعPKZM0 

۲-۴-۴-  قطع کننده های حفاظت–ترانسفورمر محدود کننده

۲-۴-۵- کلیدهایCL- PKZ0

۲-۴-۶-کلیدهای قطع کننده (کلیدهای اصلی )

۲-۵-  دستگاه رها کننده شائت (F3) A (SHUNT RELEASE )

۲-۶-  دستگاه ولتاژ پایین با همراه تاخیر زمانیuv(f4)off

۲-۷- تاثیر عوامل مخرب برعملکرد فیوزها

۲-۸- پدیده برش جریان در کلیدهای نوع هوای فشرده

۲-۹-   استفاده از تجهیزات قطع و وصل جریانهای بار در مدارهای خاص

۲-۱۰- هماهنگی فیوزهای قدرت و رله اضافه جریان

۲-۱۱-هماهنگی فیوز با رله های جریان زیاد زمان ثابت (DTOC)

۲-۱۲- هماهنگی فیوز با رله های جریان زیاد معکوس (IDMT)

۲-۱۳-  هماهنگی فیوز با واحد لحظهای رله های جریان زیاد

۲-۱۴- هماهنگی با ریکلوزرها

۲-۱۵-جمع بندی 

فصل سوم : خطوط انتقال با ماکزیمم بار

۳-۱-   مقدمه 

۳-۲-  ایمنی و انتخابی بودن و عملکرد سریع 

۳-۳- خطاهای اتصال کوتاه

۳-۴-  انواع رله های حفاظتی 

۳-۴-۱-   رله های اضافه جریان 

۳-۴-۲-  حفاظت دیستانس

فصل چهارم : بررسی خطرات الکتریکی

۴-۱-   چکیده

۴-۲-مقدمه

۴-۳-  آشنایی با جریانهای خطا

۴-۴-  ولتاژ القایی

۴-۵-  القاء خازنی

۴-۶-   فلوی مغناطیسی القایی

۴-۷- ولتاژهای القایی ناشی از رعد و برق

۴-۸-   روشهای ایجاد سیستم زمین حفاظتی

۴-۹-  سیستم زمین حفاظتی تکفاز یا سه فاز

۴-۹-۱- اتصالات و بانداژها

۴-۱۰-  نتیجه

فصل پنجم : حفاظت بهینه هوشمند اضافه جریان در سیستمهای قدرت

۵-۱-  مقدمه

۵-۲- سیستمهای خیره در حفاظت شبکه های قدرت 

۵-۳- معادلات هماهنگی بهینه رله های جریان زیاد

۵-۳-۱-  روش پیشنهادی

۵-۴- اجزای سیستم خیره

۵-۴-۱-  پایگاه اطلاعات

۵-۴-۲-  قوانین خبره مرتبط با نوع رله

۵-۵-  نتایج

فصل ششم : بررسی نقش رله اتصال مجدد در شبکه های توزیع

۶-۱-مقدمه

۶-۲- عوامل موثر در ایجاد عیوب گذار

۶-۳- بررسی فنی عملکرد رله اتصال مجدد

۶-۴- دوره زمانی استفاده از رله اتصال مجدد

۶-۵-  انتخاب کلیدها جهت استفاده از رله

۶-۶- بررسی اقتصادی استفاده از رله اتصال مجدد

۶-۷-  نتیجه

فصل هفتم : بررسی قطع شدگی فاز در موتورها و نحوه حفاظت آنها 

۷-۱-   مقدمه

۷-۲- قطعی فاز در موتورهای اندوکسیونی

۷-۲-۱-  بررسی حالت تکفازه شدن موتورها در وضعیتهای مختلف 

۷-۳-  مقایسه قطع شدن فاز در موتورهای با رتور سیم پیچی شده و قفسها

۷-۴-  روشهای مختلف حفاظت

۷-۴-۱-  رله تعادل فازها Phase blanc relay

۷-۴-۲-   رله مولفه منفی جریان زیاد لحظه ایinstantaonus neqative sequencc over current

۷-۴-۳-   رله جریان زیادovcr current relay with the delay

۷-۴-۴-  رله حرارتیthermal relay

۷-۴-۵-  رله ولتاژ فازهای معکوسReverse phase vol taqe relay

۷-۴-۶-  رله قطعی فازphase failure relay

۷-۴-۷-    نتیجه

فصل هشتم : ارزیابی حفاظت خازنهای قدرت و بررسی علل انفجار بانکهای خازنی

۸-۱- مقدمه

۸-۲-  تحول در ساختار خازنها

۸-۲-۱- طریقه و عوامل موثر در از کار انداختن سیستمهای عایق

۸-۲-۲-  طریقه به کار افتادن عایقPAPER – FILM 

۸-۳-  طریقه از کار فتادن خازن

۸-۴- نتیجه

فصل نهم : محاسبات هماهنگی رله ها

۹-۱- خلاصه فصل

۹-۲-  مقدمه

۹-۳- طرح مسئله

۹-۴- راه حل پیشنهادی

۹-۵- روش محاسباتی تنظیم رله های جریانی

۹-۶- مزایا و معایب روش پیشنهادی

۹-۷- نتیجه گیری 

فصل دهم : روش صحیح تنظیم رله های جریانی در شبکه توزیع

۱۰-۱-   مقدمه

۱۰-۲-  راه حل پیشنهادی

۱۰-۳- روش محاسباتی تنظیم رله های جریانی

۱۰-۴- مزایا و معایب روش پیشنهادی

۱۰-۵-  نتیجه گیری

فصل یازدهم : هماهنگی رله های جریان زیاد با روشهای بهینه سازی

۱۱-۱-  مقدمه

۱۱-۲-   الگوریتم ژنتیک

۱۱-۳-  تابع هدف 

۱۱-۴-   هماهنگی رله های جریان زیاد با استفاده ازSWARM

۱۱-۵-   یک طرح تطبیقی حفاظتی برای حفاظت بهینه رله های جریان

۱۱-۶- هماهنگ سازی بهینه رله های جریان

۱۱-۷-  هماهنگی رله های جریان زیاد با روش برنامه ریزی تکمیلی

۱۱-۸-   خلاصه

۱۱-۹-   مشخصات رله اضافه جریان

۱۱-۱۰-  گسسته یا پیوسته بودنTSM

۱۱-۱۱-  اطلاعات الگوریتم ژنتیک

۱۱-۱۲-  بررسی نتایج

منابع

پروژه مرتبط :

پایان نامه پایداری ولتـاژ در سیستم های قدرت

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود پروژه بررسی نوسانات ولتاژ در شبکه های برق

passwordرمز : www.powerjam.ir

size    حجم : ۶MB

homeمنبع : وب سایت پاور جام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

فایلی که در دانلود قرار دادیم به صورت pdf میباشد و شما میتوانید به صورت رایگان دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

قیمت فایل word این پروژه : ۷۰۰۰ (تومان)

بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

مقالات مرتبط

۱۶ آبان

عنوان : پروژه بررسی اضافه ولتاژ در خطوط انتقال کد پروژه : ۲۸۳ تعداد صفحات : ۳۸ اصولآ هر تغییر ناگهانی در شرایط کار و یا  آرایش سیستم یک پدیده ی گذرا نامیده میشود . با توجه به این مطلب اضافه ولتاژها پدیده های گذرایی هستند که روی ولتاژ نامی سیستم قدرت قرار گرفته و باعث […]