پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

دانلود پروژه تکنولوژی انرژی خورشیدی و طراحی و محاسبه آن در دستگاه‌های خانگی و صنعتی

دانلود پروژه تکنولوژی انرژی خورشیدی و طراحی و محاسبه آن در دستگاه‌های خانگی و صنعتی

عنوان : پروژه تکنولوژی انرژی خورشیدی و طراحی و محاسبه آن در دستگاه‌های خانگی و صنعتی

کد پروژه : ۱۱۵

تعداد صفحات : ۲۰۶

تاریخچه استفاده از انرژی خورشیدی :

شناخت انرژی خورشیدی و استفاده از آن برای منظورهای مختلف، بزمان ماقبل تاریخ باز می گردد شاید به دوران سفالیگری، در آن هنگام روحانیون معابد به کمک جامه ای بزرگ طلائی سیقل داده شده و اشعه خورشید جهت روشن کردن آتشدان های محراب استفاده می کردند

و یا در دوران فراعنه مصر در دوره آمنوفیس سوم (سالهای ۱۴۱۹-۱۴۵۵ قبل از میلاد) بر اثر تابش خورشید بر مجسمه های ناطق هوای داخل آنها گرم و مجسمه ها بصدا در می آمدند، همچنین بالای مقبره ممنن پسر آمنوفیس پرنده ای نصب کرده بودند که بوسیله تابش خورشید صبحگاهی پرنده به صدا در می آمد.

فهرست مطالب

۱-مقدمه

۲-تاریخچه

۳-زمین و انرژی خورشید

۴-وضعیت انرژی در ایران

۵-زوایای خورشیدی با جداول ترسیمی آنها

۶-زمان خورشیدی

۷-زاویه برخورد

۸-مسیر حرکت روزانه خورشید در ماههای مختلف سال

۹-وسایل اندازه گیری تابش خورشیدی

۹-۱-آذر سنج خورشیدی (Pyrheliometer)

۹-۲-آذرسنج آبوت

۹-۳-شید سنج (Pyranometer)

۱۰-انرژی خورشیدی و مقایسه این انرژی با انرژیهای دیگر

۱۰-۱-امکان استفاده از انرژی خورشیدی

۱۰-۲-انرژی باد

۱۰-۳-انرژی حاصل از بیوماس (بیوجرم)

۱۰-۴-بیوگاز

۱۰-۵-سوختهای مایع

۱۱-انواع تکنولوژی های انرژی خورشیدی

۱۱-۱- آبگرم خانگی

۱۱-۲- گرم کردن فضا

۱۱-۳- سردکردن فضا

۱۱-۴- تولید بخار صنعتی

۱۱-۵- الکتریسیته توسط سلولهای خورشیدی

۱۱-۶- الکتریسیته توسط تبدیل حرارتی انرژی خورشید

۱۱-۷- تولید هیدروژن

۱۱-۸- تقطیر خورشیدی

۱۱-۹- خشک کن خورشیدی

۱۱-۱۰-پخت و پز

۱۲-تابش خورشید

۱۲-۱-خورشید، مولد انرژی خورشیدی

۱۲-۲-مقدار ثابت خورشید

۱۲-۳-گردش انتقالی زمین

۱۲-۴-تابش عمودی- تابش مورب

۱۲-۵-تأثیرات اتمسفر در میزان انرژی دریافتی

۱۲-۶-جذب تشعشعات خورشیدی

۱۲-۷-تعیین زاویه بین شعاعهای خورشیدی و سطح زمین

۱۳-عملکرد سلولهای خورشیدی

۱۳-۱-سلولهای فتوولتیک و انرژی خورشیدی

۱۳-۲-امروز و فردای سلولهای خورشیدی

۱۳-۳-تبدیل فتوولتائیک

۱۴-ذخیره سازی انرژی

۱۴-۱-تبدیل- جمع آوری و ذخیره حرارتی

۱۴-۲-برخی دیگر از گردآورنده های تخت مایع

۱۴-۲-۱- گردآورنده های تخت خلأ

۱۴-۲-۲- چند طرح نوین

۱۴-۳-گردآورنده های تمرکزی

۱۴-۳-۱-انواع روشهای تمرکز

۱۴-۳-۲-انواع گردآورنده های تمرکزی

۱۵-سیستمهای گرما خورشیدی

۱۵-۱ – سیستمهای تهیه آبگرم خورشیدی

۱۵-۲- سیستمهای آبگرم خورشیدی برای گرمایش ساختمان و مصرف

۱۵-۳- سیستمهای آبگرم خورشیدی برای گرمایش و سرمایش

۱۶-سیستمهای تهیه آب شیرین خورشیدی و دستگاه های تقطیر

۱۶-۱-مقدمه

۱۶-۲-روشهای تهیه آب شیرین

۱۶-۳-تهیه آب شیرین با استفاده از روش تقطیر

۱۶-۴-آب شیرین کن تقطیری چند مرحله ای

۱۶-۵-معرفی و مقایسه انواع آب شیرین کنهای خورشیدی

۱۶-۵-۱-آب شیرین کن خورشیدی یک فتیله ای

۱۶-۵-۲-آب شیرین کن یا دستگاه تقطیر خورشیدی از نوع ریزشی

۱۶-۵-۳-آب شیرین کن خورشیدی از نوع دودکشی

۱۶-۵-۴-آب شیرین کن خورشیدی از نوع پیشانی گرم

۱۶-۵-۵-آب شیرین کن سه مرحله ای (دستگاه تقطیر خورشیدی سه اثره)

۱۶-۵-۶-آب شیرین کن خورشیدی دو لگنه

۱۶-۵-۷-آب شیرین کنهای سبک و قابل حمل

۱۶-۵-۸-آب شیرین کن خورشیدی نوع قایقی

۱۶-۵-۹-آب شیرین کن خورشیدی با پوشش نازک

۱۶-۵-۱۰-آب شیرین کن خورشیدی کره ای با خشک کن

۱۶-۵-۱۱-آب شیرین کن خورشیدی لوله ای هم مرکز

۱۶-۵-۱۲-آب شیرین کن خورشیدی با بازتابنده

۱۶-۵-۱۳-آب شیرین کن خورشیدی قالب پلاستیکی

۱۷-طراحی آبگرمکن خورشیدی گردآور پارابولیک

۱۷-۱-مشخصات قسمت انعکاس گردآور پارابولیک

۱۷-۲-صفحه نگاهدارنده

۱۷-۳-صفحه حامل

۱۷-۴-شیب صفحه منعکس کننده

۱۷-۵-یاتاقان و بازوها

۱۷-۶-مشخصات قسمت جذب کننده

۱۷-۷-نیم لوله منعکس کننده

۱۷-۸-پایه دستگاه

۱۷-۹-سیال عامل

۱۷-۱۰-مخزن ذخیره- مبدل حرارتی

۱۷-۱۱-نوع سیرکولاسیون

۱۷-۱۲-لوله ها- شیرآلات- اتصالات و کنترلها

۱۸-عایق بندی

۱۹-نگاهداری گردآور

۲۰-محاسبات آبگرمکن خورشیدی گردآور پارابولیک

۲۰-۱-میزان آبگرم مورد نیاز

۲۰-۲-مبدل حرارتی- مخزن ذخیره

۲۰-۳-انتقال حرارت واحد سطح در مبدل

۲۰-۴-انرژی دریافتی از خورشید

۲۰-۵-ضریب تمرکز

۲۰-۶-درجه حرارت سطح خارجی لوله جذب کننده

۲۰-۷-درجه حرارت سطح داخلی لوله جذب کننده

۲۰-۸-درجه حرارت سیال عامل

۲۰-۹-مشخصات پمپ سیرکولاسیون

۲۰-۱۰-راندمان گردآور

۲۱-سیستمهای خشک کن خورشیدی

۲۱-۱-تاریخچه

۲۱-۲-اصول خشک کردن و خشک کنهای خورشیدی

۲۱-۳-خشک کن خورشیدی برای غلات

۲۱-۴-طرح خشک کن خورشیدی برنج

۲۲-سیستمهای سردکننده خورشیدی

۲۲-۱- چیلر جذبی پیوسته

۲۳-گرمایش و سرمایش غیرفعال

۲۳-۱- سرمایش

۲۳-۲- گرمایش غیرفعال با استفاده از گرمخانه

۲۴-گرمایش و سرمایش فعال خورشیدی

۲۴-۱- سیستم گرمایش خورشیدی

۲۴-۲- سیستم سرمایش خورشیدی

منابع

پروژه های مشابه :

پایان نامه انرژی خورشیدی ، صفحات فوتوولتاییک و نیروگاه خورشیدی

پروژه اهمیت انرژی های تجدید پذیر و بررسی استفاده از انرژی خورشیدی

پایان نامه سیستم MPPT مجموعه ای از سلول خورشیدی به روش PSO

پایان نامه بررسی انواع آب گرمکن های خورشیدی موجود در ایران و طراحی بهینه آنها

پروژه بررسی کارآیی نیروگاههای انرژیهای تجدید پذیر در جهان

پروژه طراحی و پیاده سازی کنترل شارژ باطری سلول های خورشیدی

پروژه نیروگاه خورشیدی

پروژه طراحی و ساخت سیستم روشنایی خورشیدی

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود پروژه تکنولوژی انرژی خورشیدی و طراحی و محاسبه آن در دستگاه‌های خانگی و صنعتی

passwordرمز : www.powerjam.ir

size    حجم : ۳MB

homeمنبع : وب سایت پاور جام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

فایلی که در دانلود قرار دادیم به صورت pdf میباشد و شما میتوانید به صورت رایگان دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word  این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

قیمت فایل word این پروژه : ۱۰۰۰۰ (تومان)

بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

مقالات مرتبط

۲۳ مرداد

عنوان : پایان نامه انرژی خورشیدی ، صفحات فوتوولتاییک و نیروگاه خورشیدی کد پروژه : ۲۶۱ تعداد صفحات : ۱۲۲ سلول خورشیدی عبارت از قطعات نیمه رسانایی هستندکه انرژی تابشی خورشید رابه انرژی الکتریکی تبدیل میکنند.رسانندگی این موادبه طور کلی به دما،روشنایی ,میدان مغناطیسی و مقدار دقیق ناخالصی موجود در نیمه رسانابستگی دارد.

۳۰ خرداد

عنوان : پروژه برج های نیرو و تولید برق کد پروژه : ۲۱۶ تعداد صفحات : ۷۲ امروزه بین تقاضای انرژی و انرژیهای در دسترس و قابل مهار هماهنگی وجود ندارد و دنیای امروز با این بحران بزرگ روبروست. آنچه مسلم است منابع شناخته شده انرژی مورد استفاده بشر (نظیر ذغال سنگ، نفت، گاز و […]

۲۹ خرداد
پروژه انرژی های تجدید پذیر

عنوان : پروژه انرژی های تجدید پذیر کد پروژه : ۲۱۵ تعداد صفحات : ۲۵۶ امروزه با توجه به رشد جمعیت و پیشرفتهای صنعتی نیاز روز افزون بــه انـرژی مخصوصا انرژی بـرق کـه از پـاکترین  انرژیها می باشد و به راحتی قابل تبدیل به انرژیهای دیگر و قابل انتقال و توزیع و استفاده  می باشد

۲۸ اردیبهشت

مجموعه کتابهای که امروز برای شما عزیزان آماده کردیم تعداد ۶ کتاب در رابطه با انرژی های نو است که به زبان لاتین بوده  و شامل : انرژی آبی ، انرژی خورشیدی ، انرژی هسته ای ، انرژی بادی ، انرژی هیدروژنی ، انرژی فسیلی میباشد در ادامه میتوانید دانلود کنید.