پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

دانلود پروژه رله های دیجیتال و کاربرد آن در حفاظت الکتریکی

پروژه رله های دیجیتال و کاربرد آن در حفاظت الکتریکی

پروژه رله های دیجیتال و کاربرد آن در حفاظت الکتریکی

کد پروژه : ۱۳۲

تعداد صفحات : ۲۲۴

رله های حفاظتی تجهیزاتی هستند که بر اساس سیگنال هایی که به آنها اعمال می شود ، در صورت تغییر غیر عادی یک کمیت فیزیکی عمل کرده و باعت تغییر وضعیت خود یا وسیله دیگری می شوند. رله های دیجیتال نوعی از رله های حفاظتی هستند که بر اساس پردازش دیجیتال سیگنال (DSP) عمل می کنند.

حفاظت الکتریکی یکی از مهمترین مسائل در صنعت برق می باشد. از ابتدای پیدایش این صنعت مساله تولید ، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی همواره با خطاهای احتمالی و مساله قابلیت اطمینان همراه بوده است.

به این معنی که تجهیزات گران قیمتی مانند ژنراتور ترانسفوماتورهای قدرت و خطوط انتقال باید در مقابل انواع خطاهای احتمالی مورد حفاظت قرار گیرد تا هم این سرمایه های با ارزش حفظ شوند و هم انرژی الکتریکی با قابلیت اطمینان بیشتری به مصرف کننده برسد . این حفاظت ها می تواند در مورد کمیت های مختلف الکتریکی نظیر جریان ، ولتاژ ، توان ، فرکانس و امپدانس انجام شود.

پروژه رله های دیجیتال و کاربرد آن در حفاظت الکتریکی که شامل ۷ فصل است به بررسی کامل انواع رله های دیجیتالی پرداخته و در فصل آخر به شبیه سازی رله های دیجیتالی میپردازد .

 

فهرست مطالب پروژه رله های دیجیتال و کاربرد آن در حفاظت الکتریکی

فصل اول : مقدمه ای بر رله های حفاظتی دیجیتال

۱-۱- مقدمه

۱-۲- مزایای سیستم های حفاظت و کنترل دیجیتال

۱-۳- رله دیجیتال و مزایای آن

۱-۴- مهم ترین انواع رله های دیجیتال

فصل دوم : سخت افزار و اجزای رله های دیجیتال

۲-۱- مقدمه

۲-۲- ساختار کلی رله های دیجیتال

۲-۳- اجزای رله های دیجیتال

۲-۳-۱- ترانسفورماتورهای کمکی جریان و ولتاژ

۲-۳-۲- مبدل جریان به ولتاژ

۲-۳-۳- فیلترهای ضد تشابهی

۲-۳-۴- تقویت کننده های نمونه بردار و نگه دارنده (S/H)

۲-۳-۵- مالتی پلکسر آنالوگ

۲-۳-۶ – مبدل آنالوگ به دیجیتال

۲-۳-۷- ریز پردازنده

۲-۳-۸- حافظه های دیجیتال

۲-۳-۹- پورت سریال (Serial port)

۲-۳-۱۰- واحد ورودی – خروجی (I/O)

۲-۳-۱۱- منبع تغذیه

۲-۴- فیلترکردن دیجیتال در رله های حفاظتی

۲-۴-۱- انواع فیلتر دیجیتال

۲-۴-۲- ملاحظات طراحی فیلترهای دیجیتال در رله های حفاظتی

۲-۵- ملاحظات مرتبط با زمان واقعی

۲-۶- فرایند ارتباط در رله های دیجیتال

۲-۷- بررسی اثر تداخل الکترومغناطیسی بر رله های دیجیتال

۲-۸- تست رله های دیجیتال

۲-۸-۱- مقدمه ای برتست دیجیتال

۲-۸-۲- دستگاه میکروپروسسوری تست کننده رله های دیجیتال

فصل سوم : رله های اضافه جریان دیجیتال و کاربرد آن

۳-۱- مقدمه

۳-۲- سخت افزار رله اضافه جریان دیجیتال

۳-۳- عملکرد رله های اضافه جریان دیجیتال

۳-۳- عملکرد رله های اضافه جریان دیجیتال

۳-۴- مهم ترین کاربردهای رله های اضافه جریان و اضافه بار دیجیتال

۳-۵- مشکلات رله های اضافه جریان

۳-۶- شرط انتخاب ترانسفورماتورهای جریان به منظور تغذیه رله میکروپروسسوری

۳-۷- ساختمان رله های اضافه جریان نوع میکروپروسسوری

۳-۸- رله های اضافه جریان لحظه ای نوع دیجیتالی هوشمند

فصل چهارم : رله های دیستانس و دیفرانسیل میکروپروسسوری

۴-۱- مقدمه

۴-۲- رله های دیستانس دیجیتال و حفاظت هوشمند خطوط انتقال

۴-۲-۱- ساختار حفاظت دیستانس دیجیتال خطوط انتقال

۴-۲-۲- مزایای رله دیستانس دیجیتال

۴-۲-۳- اثر امواج سیار بر رله دیستانس دیجیتال

۴-۲-۴- الگوریتم های محاسبه امپدانس در رله های دیستانس میکروپروسسوری

۴-۲-۵- محاسبات خطا

۴-۲-۶- جهتی کردن رله

۴-۲-۷- عناصر رله

۴-۳- رله های مقایسه ای جهتی از نوع دیجیتال

۴-۳-۱- الگوریتم رله

۴-۳-۲- مولفه های تحمیلی

۴-۳-۳- عناصر جهتی

۴-۳-۴- کاربرد

۴-۴- فاصله یابی محل خطا به روش دیجیتال

۴-۴-۱- مقدمه ای بر فاصله یابی دیجیتال

۴-۴-۲- فاصله یابی محل خطا با استفاده از راکتانس های ظاهری

۴-۴-۳- جبرانسازی برای تغذیه از شین دور

۴-۴-۴- جبران سازی دقیق برای خازن موازی

۴-۴-۵- سخت افزار و ساختار فاصله یاب های دیجیتال محل خطا

۴-۵- رله دیفرانسیل میکروپروسسوری و حفاظت دیفرانسیل هوشمند

۴-۵-۱- ساختار حفاظت دیفرانسیل میکروپروسسوری

۴-۵-۲- فلوچارت برنامه و عملکرد رله دیفرانسیل میکروپروسسوری

۴-۵-۳- ارتباط میان رله های دیفرانسیل میکروپروسسوری از طریق کانال مخابراتی

۴-۵-۴- انواع کاربرد رله های دیفرانسیل میکروپروسسوری

۴-۵-۵- مشخصه رله

فصل پنجم : رله های فرکانسی مبتنی بر میکروکنترلر و میکروپروسسور

۵-۱- مقدمه

۵-۲- اهمیت استفاده از رله های حذف بار فرکانسی

۵-۳- الگوریتم های تخمین تغییرات فرکانس و شدت تغییرات فرکانس

۵-۴- انواع رله های فرکانسی دیجیتال

۵-۴-۱- رله های DFF

۵-۴-۲- رله MIV

۵-۴-۳- رله های MFF

۵-۵- بررسی و طراحی یک نمونه رله فرکانسی دیجیتال مبتنی بر میکروکنترلر AVR

۵-۵-۱- مزیت استفاده از میکروکنترلرها در رله های دیجیتال

۵-۵-۲- مختصری راجع به میکروکنترلرهای AVR

۵-۵-۳- خصوصیات میکروکنترلر AVR- AT-Mega32

۵-۵-۴- محیط برنامه نویسی BASCOMAVR

۵-۵-۵- اندازه گیری فرکانس توسط میکروکنترلر

۵-۵-۶- سخت افزار و طرح کلی MAIN BOARD

۵-۵-۷- تنظیم فرکانسی رله شرح داده شده برای دقت عملکرد

۵-۵-۸- فلوچارت نرم افزار رله فرکانسی

فصل ششم : رله BFTC با مدارهای منطقی و کنترل هوشمند سنکرون سازی

۶-۱- مقدمه

۶-۲- وصل سنکرون ژنراتورها و عواقب وصل غیرسنکرون

۶-۳- دلایل استفاده از سیستم های دیجیتال در کنترل سنکرون سازی

۶-۴- رله BFTC با مدارهای منطقی

۶-۴-۱- طرح کلی مدار منطقی

۶-۴-۲- وصل سنکرون کلید

۶-۴-۳- کنترل فرکانس و زاویه فاز

۶-۴-۴- قابلیت کار رله

۶-۴-۵- باز شدن یا وصل شدن کلید

۶-۴-۶- کار مدار BFTC

۶-۴-۷- مدارت DC ،AC و تغذیه رله

۶-۴-۸- هزینه رله و تجهیزات لازم 

۶-۴-۹- نتایج کلی

فصل هفتم : تحلیل و شبیه سازی ساختار و عملکرد رله دیجیتال با MATLAB  SIMULINK

۷-۱- مقدمه

۷-۲- عناصر و اجزای استفاده شده در شبیه سازی اجزا و ساختار رله دیجیتال

۷-۳- شبیه سازی ترانسفورماتورهای نمونه بردار غیر خطی و غیر ایده آل

۷-۴- شبیه سازی فلیپ فلاپ D مبتنی بر گیت های NAND

۷-۵- شبیه سازی شمارنده دیجیتال ۶ بیتی

۷-۶- شبیه سازی مبدل دیجیتال به آنالوگ

۷-۷- شبیه سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال

۷-۸- شبیه سازی یک نمونه رله اضافه جریان میکروپروسسوری و تحلیل نتایج

۷-۸-۱- مدار شبیه سازی

۷-۸-۲- تست عملکرد رله

۷-۸-۳- ارائه و بررسی نتایج شبیه سازی

نتیجه گیری و پیشنهادات

اختصارات

منابع

 

مطالب مرتبط :

پروژه رله و حفاظت سیستم های قدرت

پروژه رله های حفاظتی و انواع آن در شبکه فوق توزیع

پروژه رله و حفاظت در شبکه انتقال و توزیع

پروژه بررسی و نقش خازن ها در تنظیم رله های حفاظتی

پروژه رله های حفاظت زمین

پروژه کلیدهای قدرت و حفاظت ترانسفورماتورها و خطوط

پروژه شناخت سیستم های حفاظتی در شبکه های قدرت

پروژه هماهنگ کردن سیستم های حفاظتی در سیستم قدرت

کتاب حفاظت و رله ها (دکتر عسکریان)

 

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود پروژه رله های دیجیتال و کاربرد آنها در حفاظت الکتریکی

passwordرمز : www.powerjam.ir

size    حجم : ۲۰MB

homeمنبع : وب سایت پاور جام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

فایل پروژه رله های دیجیتال و کاربرد آن در حفاظت الکتریکی که در قسمت دانلود قرار دادیم به صورت pdf میباشد که میتوانید به صورت رایگان دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word (قابل ویرایش) این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

 

آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

قیمت فایل word پروژه رله های دیجیتال و کاربرد آن در حفاظت الکتریکی : ۷۰۰۰ (تومان)

بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

مقالات مرتبط