خانه / پروژه برق الکترونیک / دانلود پروژه رله های دیجیتال و کاربرد آن در حفاظت الکتریکی

دانلود پروژه رله های دیجیتال و کاربرد آن در حفاظت الکتریکی

132-رله های دیجیتال و کاربرد آن در حفاظت الکتریکی-www.powerjam.ir

عنوان : پروژه رله های دیجیتال و کاربرد آن در حفاظت الکتریکی

کد پروژه : ۱۳۲

تعداد صفحات : ۱۶۱

حفاظت الکتریکی یکی از مهمترین مسائل در صنعت برق می باشد. از ابتدای پیدایش این صنعت مساله تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی همواره با خطاهای احتمالی و مساله قابلیت اطمینان همراه بوده است.

به این معنی که تجهیزات گران قیمتی مانند ژنراتور، ترانسفوماتورهای قدرت و خطوط انتقال باید در مقابل انواع خطاهای احتمالی مورد حفاظت قرار گیردتا هم این سرمایه های با ارزش حفظ شوند و هم انرژی الکتریکی با قابلیت اطمینان بیشتری به مصرف کننده برسد. این حفاظت ها می تواند در مورد کمیتهای مختلف الکتریکی نظیر جریان، ولتاژ، توان، فرکانس و امپدانس انجام شود.

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه ای بر رله های حفاظتی دیجیتال

۱-۱ –مقدمه

۱-۲-مزایای سیستم های حفاظت و کنترل دیجیتال

۱-۳-رله دیجیتال و مزایای آن

۱-۴-مهم ترین انواع رله های دیجیتال

فصل دوم : سخت افزار و اجزای رله های دیجیتال

۲-۱-مقدمه

۲-۲-ساختار کلی رله های دیجیتال

۲-۳- اجزای رله های دیجیتال

۲-۳-۱-ترانسفورماتورهای کمکی جریان و ولتاژ

۲-۳-۲-مبدل جریان به ولتاژ

۲-۳-۳-فیلترهای ضد تشابهی

۲-۳-۴-تقویت کننده های نمونه بردار و نگه دارنده (S/H)

۲-۳-۵- مالتی پلکسرآنالوگ

۲-۳-۶ -مبدل آنالوگ به دیجیتال

۲-۳-۷-ریزپردازنده

۲-۳-۸-حافظه های دیجیتال

۲-۳-۹-پورت سریال(Serial port)

۲-۳-۱۰-واحد ورودی-خروجی(I/O)

۲-۳-۱۱- منبع تغذیه

۲-۴-فیلترکردن دیجیتال در رله های حفاظتی

۲-۴-۱-انواع فیلتر دیجیتال

۲-۴-۲-ملاحظات طراحی فیلتر های دیجیتال در رله های حفاظتی

۲-۵-ملاحظات مرتبط با زمان واقعی

۲-۶-فرایند ارتباط در رله های دیجیتال

۲-۷- بررسی اثر تداخل الکترومغناطیسی بررله های دیجیتال

۲-۸ -تست رله های دیجیتال

۲-۸-۱ -مقدمه ای برتست دیجیتال

۲-۸-۲ -دستگاه میکروپروسسوری تست کننده رله های دیجیتال

فصل سوم : رله های اضافه جریان دیجیتال و کاربرد آن

۳-۱-مقدمه

۳-۲-سخت افزار رله اضافه جریان دیجیتال

۳-۳- عملکرد رله های اضافه جریان دیجیتال

۳-۳- عملکرد رله های اضافه جریان دیجیتال

۳-۴-مهم ترین کاربردهای رله های اضافه جریان و اضافه بار دیجیتال

۳-۵ -مشکلات رله های اضافه جریان

۳-۶ -شرط انتخاب ترانسفورماتورهای جریان به منظور تغذیه رله میکروپروسسوری

۳-۷ -ساختمان رله های اضافه جریان نوع میکروپروسسوری

۳-۸- رله های اضافه جریان لحظه ای نوع دیجیتالی هوشمند

فصل چهارم : رله های دیستانس و دیفرانسیل میکروپروسسوری

۴-۱ –مقدمه

۴-۲-رله های دیستانس دیجیتال و حفاظت هوشمند خطوط انتقال

۴-۲-۱-ساختار حفاظت دیستانس دیجیتال خطوط انتقال

۴-۲-۲-مزایای رله دیستانس دیجیتال

۴-۲-۳- اثر امواج سیار بر رله دیستانس دیجیتال

۴-۲-۴- الگوریتم های محاسبه امپدانس در رله های دیستانس میکروپروسسوری

۴-۲-۵ – محاسبات خطا

۴-۲-۶ -جهتی کردن رله

۴-۲-۷ -عناصر رله

۴-۳ -رله های مقایسه ای جهتی از نوع دیجیتال

۴-۳- ۱ -الگوریتم رله

۴-۳-۲- مولفه های تحمیلی

۴-۳-۳-عناصر جهتی

۴-۳-۴ –کاربرد

۴-۴- فاصله یابی محل خطا به روش دیجیتال

۴-۴-۱-مقدمه ای بر فاصله یابی دیجیتال

۴-۴-۲-فاصله یابی محل خطا با استفاده از راکتانسهای ظاهری

۴-۴-۳-جبرانسازی برای تغذیه از شین دور

۴-۴-۴ -جبران سازی دقیق برای خازن موازی

۴-۴-۵- سخت افزار و ساختار فاصله یابهای دیجیتال محل خطا

۴-۵- رله دیفرانسیل میکروپروسسوری و حفاظت دیفرانسیل هوشمند

۴-۵-۱- ساختار حفاظت دیفرانسیل میکروپروسسوری

۴-۵-۲ -فلوچارت برنامه و عملکرد رله دیفرانسیل میکروپروسسوری

۴-۵-۳ -ارتباط میان رله های دیفرانسیل میکروپروسسوری از طریق کانال مخابراتی

۴-۵-۴ -انواع کاربرد رله های دیفرانسیل میکروپروسسوری

۴-۵-۵ -مشخصه رله

فصل پنجم : رله های فرکانسی مبتنی بر میکروکنترلر و میکروپروسسور

۵-۱ –مقدمه

۵-۲-اهمیت استفاده از رله های حذف  بار فرکانسی

۵-۳ -الگوریتم های تخمین تغییرات فرکانس وشدت تغییرات فرکانس

۵-۴-انواع رله های فرکانسی دیجیتال

۵-۴-۱-رله های DFF

۵-۴-۲- رله MIV

۵-۴-۳ -رله های MFF

۵-۵ -بررسی و طراحی یک نمونه رله فرکانسی دیجیتال مبتنی بر میکروکنترلر AVR

۵-۵-۱-مزیت استفاده از میکروکنترلرها در رله های دیجیتال

۵-۵-۲-مختصری راجع به  میکروکنترلرهای  AVR

۵-۵-۳ -خصوصیات میکروکنترلر AVR- AT-Mega32

۵-۵-۴-محیط برنامه نویسی BASCOMAVR

۵-۵-۵-اندازه گیری فرکانس توسط میکروکنترلر

۵-۵-۶- سخت افزار و طرح کلی ((MAIN BOARD

۵-۵-۷-تنظیم فرکانسی رله شرح داده شده برای دقت عملکرد

۵-۵-۸- فلوچارت نرم افزار رله فرکانسی

فصل ششم : رله BFTC با مدارهای منطقی و کنترل هوشمند سنکرون سازی

۶-۱-مقدمه

۶-۲-وصل سنکرون ژنراتورها و عواقب وصل غیرسنکرون

۶-۳-دلایل استفاده از سیستم های دیجیتال در کنترل سنکرون سازی

۶-۴- رله BFTC با مدارهای منطقی

۶-۴-۱ -طرح کلی مدار منطقی

۶-۴-۲-وصل سنکرون کلید

۶-۴-۳-کنترل فرکانس و زاویه فاز

۶-۴-۴-قابلیت کار رله

۶-۴-۵- باز شدن یا وصل شدن کلید

۶-۴-۶ -کار مدار BFTC

۶-۴-۷- مدارت DC ،AC وتغذیه رله

۶-۴-۸ -هزینه رله و تجهیزات لازم 

۶-۴-۹- نتایج کلی

فصل هفتم : تحلیل و شبیه سازی ساختار و عملکرد رله دیجیتال با MATLAB  SIMULINK

۷-۱-مقدمه

۷-۲-عناصر و اجزای استفاده شده در شبیه سازی اجزا و ساختار رله دیجیتال

۷-۳-شبیه سازی ترانسفورماتورهای نمونه بردار غیر خطی وغیر ایده آل

۷-۴-شبیه سازی فلیپ فلاپ D مبتنی بر گیت های NAND

۷-۵ -شبیه سازی شمارنده دیجیتال ۶ بیتی

۷-۶ -شبیه سازی مبدل دیجیتال به آنالوگ

۷-۷ -شبیه سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال

۷-۸  -شبیه سازی یک نمونه رله اضافه جریان میکروپروسسوری و تحلیل نتایج

۷-۸-۱-مدار شبیه سازی

۷-۸-۲ -تست عملکرد رله

۷-۸-۳- ارائه و بررسی نتایج شبیه سازی

نتیجه گیری و پیشنهادات

اختصارات

منابع

 

پروژه های مشابه :

پروژه رله و حفاظت در شبکه انتقال و توزیع

پروژه بررسی و نقش خازن ها در تنظیم رله های حفاظتی

پروژه رله های حفاظتی و انواع آن در شبکه فوق توزیع

پروژه رله و حفاظت سیستمهای قدرت

رله های حفاظت زمین

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود پروژه رله های دیجیتال و کاربرد آن در حفاظت الکتریکی

passwordرمز : www.powerjam.ir

size    حجم : ۶MB

homeمنبع : وب سایت پاور جام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

فایلی که در دانلود قرار دادیم به صورت pdf میباشد و شما میتوانید به صورت رایگان دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word  این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

قیمت فایل word این پروژه : ۱۰۰۰۰ (تومان)

بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.