پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

دانلود پروژه طراحی روشنایی و تأسیسات الکتریکی یک مرکز صنعتی

پروژه طراحی روشنایی و تأسیسات الکتریکی یک مرکز صنعتیپروژه طراحی روشنایی و تأسیسات الکتریکی یک مرکز صنعتی

کد پروژه : ۳۳۶

تعداد صفحات : ۱۴۰

پروژه طراحی و پیاده سازی روشنایی و تأسیسات الکتریکی یک مرکز صنعتی شامل بررسی اصول و روشهای محاسبات روشنایی،سیستم پیچینگ صنعتی،سیستم توزیع قدرت و سیم ها و کابلها،سیستم های حفاظتی،سیستم اعلان حریق و سیستم ارت و محاسبات آن میباشد.

 

 

 

فهرست مطالب پروژه طراحی روشنایی و تأسیسات الکتریکی یک مرکز صنعتی

پیشگفتار

فصل اول:اصول و روشهای محاسبات روشنایی

۱-۱-انواع طراحی روشنایی

۱-۲-شدت روشنایی لازم برای اماکن مختلف

۱-۳-روش لومن با استفاده از تقسیم ناحیه ای

۱-۴-مشخص نمودن وضع و رنگ سقف و دیوارها

۱-۵-نحوه محاسبات روشنایی داخلی درشمای کلی (به صورت اجرایی)

فصل دوم:محاسبات روشنایی پروژه پارس قفل

۲-۱-محاسبات روشنایی اتاق مدیر عامل, (A) , گروه H1) H و (H2 و گروه I1) I و I2

۲-۲-محاسبات اتاق کامپیوتر (B) و اتاق برنامه ریزی تولید(G)

۲-۳-محاسبات راه پله C

۲-۴-محاسبه آشپزخانه اختصاصی (D)

۲-۵-محاسبات استراحتگاه (مدیر عامل)E

۲-۶-محاسبات اتاق امور مهندس تولید (F)

۲-۷-محاسبات اتاق جلسات (J)

۲-۸-محاسبات روشنایی راهرو (M)

۲-۹-محاسبات روشنایی آشپزخانه (O)

۲-۱۰-محاسبات روشنایی سلف(P)

۲-۱۱-محاسبات روشنایی کریدور ورودی(Q)

۲-۱۲-محاسبات روشنایی نمازخانه (R)

۲-۱۳-محاسبات روشنایی رختکن (S) و انبار محصولات (u)

۲-۱۴-محاسبات روشنایی توالت (T)

۲-۱۵-محاسبات روشنایی راهروی V2

۲-۱۶-محاسبات روشنایی راهروی ۱ (V1)

۲-۱۶-محاسبات روشنایی دفتر امور کارکنان(w) و دفتر مدیر داخلی (x)

۲-۱۸-محاسبات روشنایی درمانگاه (Y)

۲-۱۹-محاسبات روشنایی انبار مواد خام (Z)

۲-۲۰-محاسبات روشنایی در سوله محل کار کارگران

فصل سوم:بررسی سیستم پیچینگ مراکز صنعتی

۳-۱-سیستم پیچینگ

۳-۲-روند کلی محاسبات سیستم صوتی

۳-۳-بلندگو

۳-۳-۱-قدرت مجاز ورودی بلندگو

۳-۳-۲-امپدانس ورودی بلندگو

۳-۳-۳-شدت صدای بلندگو

۳-۳-۴-افزایش فشار صوت

۳-۴-انواع بلندگوها

۳-۵-انتخاب بلندگو

۳-۶-سیستم چیدن بلندگوها

۳-۶-۱-سیستم متمرکز

۳-۶-۲-سیستم گسترده

۳-۶-۳-سیستمهای مرکب

۳-۷-تقویت کننده (آمپلی فایر)

۳-۸-انتخاب آمپلی فایر

۳-۹-سیم کشی بلندگو

۳-۱۰-میکروفن

۳-۱۰-۱-میکروفن ذغالی

۳-۱۰-۲-میکروفن الکترودینامیکی

۳-۱۰-۳-میکروفن خازنی

۳-۱۰-۴-میکروفن کریستالی

فصل چهارم:بررسی سیستم توزیع قدرت

مقدمه

۴-۱-خصوصیات سیستمهای توزیع برق و مراکز صنعتی

۴-۲-مصرف کننده های برقی (بارهای) صنعتی

۴-۳-انواع هادیهای جریان

۴-۳-۱-کابل

۴-۳-۲-سیم

۴-۳-۲-۱-ساختمان سیمها

۴-۳-۲-۲-انواع سیمها

۴-۳-۲-۲-۱-سیم NYA

۴-۳-۲-۲-۲-سیم NYAF

۴-۳-۲-۲-۳-سیمهای NGA

۴-۳-۲-۲-۴-سیم NYM

۴-۳-۲-۲-۵-سیم NYFAZ

۴-۳-۲-۳-انتخاب سیمها

۴-۳-۳-شینه

۴-۴-تابلوهای MDPI

۴-۵-بخش برق اضطراری

۴-۶-قدرت راکتیور و جبرانسازی

۴-۶-۱-اجزای سیستم جبرانساز مرکزی

۴-۶-۱-۱-خازنها

۴-۶-۱-۲-رله تنظیم

۴-۶-۱-۳-فیوزها

۴-۶-۱-۴-شوتسها

۴-۶-۱-۵-مقاومتها

۴-۶-۲-طراحی بانک خازنی

فصل پنجم:حفاظت در برابر اضافه جریان (اتصال کوتاه)

مقدمه

۵-۱-فیوزها

۵-۲-فیوزهای حرارتی ذوب شونده

۵-۲-۱-فیوز کتابی

۵-۲-۲-فیوز فشنگی

۵-۳-فیوزهای حرارتی بی متال

۵-۴-فیوز اتوماتیک (آلفا)

۵-۴-۱-فیوزهای تندکار

۵-۴-۲-فیوزهای کندکار

۵-۵-فیوز توان بالا

۵-۶-فیوز فشارقوی

۵-۷-قدرت قطع فیوز

۵-۸-شرایط انتخاب فیوز با توجه به منحنی مشخصه فیوز

۵-۹-انواع حفاظت فیوز

۵-۱۰-محافظت کامل

۵-۱۱-محافظت فقط در برابر اتصال کوتاه

فصل ششم :سیستم اعلان حریق

مقدمه

۶-۱-دود

۶-۲-دتکتورهای حرارتی

۶-۳-دتکتورهای حساس به شعلۀ آتش

۶-۴-ابعاد نصب

۶-۵-فاصله بندی دتکتورهای نقطه ای

۶-۶-در مورد دتکتورهای حرارتی

۶-۷-محل نصب شستی های اعلام حریق

۶-۸-محل نصب دتکتورهای اعلام حریق در سقف های صاف و مسطح

۶-۹-در مورد سقف های شیبدار

۶-۱۰-طراحی سیستم اعلام حریق

۶-۱۱-نگاهی کلی به تجهیزات یک سیستم اعلام حریق اتوماتیک

۶-۱۱-۱-دتکتور یا آشکارساز

۶-۱۱-۲-سیستم صوتی اعلام حریق

۶-۱۱-۳-سیستم بصری اعلام حریق

۶-۱۱-۴-کنترل پنل

۶-۱۲-توضیحاتی راجع به اجرای نصب سیستم اعلام حریق

فصل هفتم :سیستم اتصال به زمین

۷-۱-سیستم اتصال به زمین

۷-۲-استانداردها و مشخصات فنی سیستم اتصال زمین

۷-۳-مشخصات هادی های سیستم اتصال زمین

۷-۴-مقاومت ویژه انواع خاک

۷-۵-انتخاب محل احداث الکترود زمین

۷-۸-تأثیر آماده سازی محل احداث الکترود زمین

۷-۹-نحوه آماده سازی خاک اطراف الکترودها

۷-۹-۱-آماده سازی الکترودها با روش سنتی

۷-۹-۲-آماده سازی الکترودها با بنتونیت

۷-۹-۳-آماده سازی الکترودها با استفاده از بتن

۷-۱۰-محاسبه تعداد چاه اتصال زمین لازم

۷-۱۱-اصول و روش های نصب سیستم اتصال زمین

۷-۱۱-۱-نصب الکترودهای اتصال زمین

۷-۱۱-۲-نصب جعبۀ اتصال زمین

۷-۱۱-۳-نصب هادی های اتصال زمین

۷-۱۲-محاسبات اتصال زمین

منابع

 

مطالب مرتبط:

پروژه اصول و محاسبات طراحی روشنایی ایستگاه های مترو

پروژه رویکردهای جدید در شبکه زمین و لزوم ارت در تاسیسات برقی

پروژه محاسبات مقطع کابل و تاسیسات الکتریکی

 

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود پروژه طراحی روشنایی و تأسیسات الکتریکی یک مرکز صنعتی

رمز : www.powerjam.irpassword

size    حجم : ۱۳MB

homeمنبع : وب سایت پاور جام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

فایل پروژه طراحی روشنایی و تأسیسات الکتریکی یک مرکز صنعتی که در قسمت دانلود قرار دادیم به صورت pdf می باشد که میتوانید به صورت رایگان دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

 

آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

قیمت فایل word پروژه طراحی روشنایی و تأسیسات الکتریکی یک مرکز صنعتی : ۱۵۰۰۰(تومان)

بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

مقالات مرتبط