• پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق
 • دانلود پروژه طراحی روشنایی و تأسیسات الکتریکی یک مرکز صنعتی

  پروژه طراحی روشنایی و تأسیسات الکتریکی یک مرکز صنعتیپروژه طراحی روشنایی و تأسیسات الکتریکی یک مرکز صنعتی

  کد پروژه : ۳۳۶

  تعداد صفحات : ۱۴۰

  پروژه طراحی و پیاده سازی روشنایی و تأسیسات الکتریکی یک مرکز صنعتی شامل بررسی اصول و روشهای محاسبات روشنایی،سیستم پیچینگ صنعتی،سیستم توزیع قدرت و سیم ها و کابلها،سیستم های حفاظتی،سیستم اعلان حریق و سیستم ارت و محاسبات آن میباشد.

   

   

   

  فهرست مطالب پروژه طراحی روشنایی و تأسیسات الکتریکی یک مرکز صنعتی

  پیشگفتار

  فصل اول:اصول و روشهای محاسبات روشنایی

  ۱-۱-انواع طراحی روشنایی

  ۱-۲-شدت روشنایی لازم برای اماکن مختلف

  ۱-۳-روش لومن با استفاده از تقسیم ناحیه ای

  ۱-۴-مشخص نمودن وضع و رنگ سقف و دیوارها

  ۱-۵-نحوه محاسبات روشنایی داخلی درشمای کلی (به صورت اجرایی)

  فصل دوم:محاسبات روشنایی پروژه پارس قفل

  ۲-۱-محاسبات روشنایی اتاق مدیر عامل, (A) , گروه H1) H و (H2 و گروه I1) I و I2

  ۲-۲-محاسبات اتاق کامپیوتر (B) و اتاق برنامه ریزی تولید(G)

  ۲-۳-محاسبات راه پله C

  ۲-۴-محاسبه آشپزخانه اختصاصی (D)

  ۲-۵-محاسبات استراحتگاه (مدیر عامل)E

  ۲-۶-محاسبات اتاق امور مهندس تولید (F)

  ۲-۷-محاسبات اتاق جلسات (J)

  ۲-۸-محاسبات روشنایی راهرو (M)

  ۲-۹-محاسبات روشنایی آشپزخانه (O)

  ۲-۱۰-محاسبات روشنایی سلف(P)

  ۲-۱۱-محاسبات روشنایی کریدور ورودی(Q)

  ۲-۱۲-محاسبات روشنایی نمازخانه (R)

  ۲-۱۳-محاسبات روشنایی رختکن (S) و انبار محصولات (u)

  ۲-۱۴-محاسبات روشنایی توالت (T)

  ۲-۱۵-محاسبات روشنایی راهروی V2

  ۲-۱۶-محاسبات روشنایی راهروی ۱ (V1)

  ۲-۱۶-محاسبات روشنایی دفتر امور کارکنان(w) و دفتر مدیر داخلی (x)

  ۲-۱۸-محاسبات روشنایی درمانگاه (Y)

  ۲-۱۹-محاسبات روشنایی انبار مواد خام (Z)

  ۲-۲۰-محاسبات روشنایی در سوله محل کار کارگران

  فصل سوم:بررسی سیستم پیچینگ مراکز صنعتی

  ۳-۱-سیستم پیچینگ

  ۳-۲-روند کلی محاسبات سیستم صوتی

  ۳-۳-بلندگو

  ۳-۳-۱-قدرت مجاز ورودی بلندگو

  ۳-۳-۲-امپدانس ورودی بلندگو

  ۳-۳-۳-شدت صدای بلندگو

  ۳-۳-۴-افزایش فشار صوت

  ۳-۴-انواع بلندگوها

  ۳-۵-انتخاب بلندگو

  ۳-۶-سیستم چیدن بلندگوها

  ۳-۶-۱-سیستم متمرکز

  ۳-۶-۲-سیستم گسترده

  ۳-۶-۳-سیستمهای مرکب

  ۳-۷-تقویت کننده (آمپلی فایر)

  ۳-۸-انتخاب آمپلی فایر

  ۳-۹-سیم کشی بلندگو

  ۳-۱۰-میکروفن

  ۳-۱۰-۱-میکروفن ذغالی

  ۳-۱۰-۲-میکروفن الکترودینامیکی

  ۳-۱۰-۳-میکروفن خازنی

  ۳-۱۰-۴-میکروفن کریستالی

  فصل چهارم:بررسی سیستم توزیع قدرت

  مقدمه

  ۴-۱-خصوصیات سیستمهای توزیع برق و مراکز صنعتی

  ۴-۲-مصرف کننده های برقی (بارهای) صنعتی

  ۴-۳-انواع هادیهای جریان

  ۴-۳-۱-کابل

  ۴-۳-۲-سیم

  ۴-۳-۲-۱-ساختمان سیمها

  ۴-۳-۲-۲-انواع سیمها

  ۴-۳-۲-۲-۱-سیم NYA

  ۴-۳-۲-۲-۲-سیم NYAF

  ۴-۳-۲-۲-۳-سیمهای NGA

  ۴-۳-۲-۲-۴-سیم NYM

  ۴-۳-۲-۲-۵-سیم NYFAZ

  ۴-۳-۲-۳-انتخاب سیمها

  ۴-۳-۳-شینه

  ۴-۴-تابلوهای MDPI

  ۴-۵-بخش برق اضطراری

  ۴-۶-قدرت راکتیور و جبرانسازی

  ۴-۶-۱-اجزای سیستم جبرانساز مرکزی

  ۴-۶-۱-۱-خازنها

  ۴-۶-۱-۲-رله تنظیم

  ۴-۶-۱-۳-فیوزها

  ۴-۶-۱-۴-شوتسها

  ۴-۶-۱-۵-مقاومتها

  ۴-۶-۲-طراحی بانک خازنی

  فصل پنجم:حفاظت در برابر اضافه جریان (اتصال کوتاه)

  مقدمه

  ۵-۱-فیوزها

  ۵-۲-فیوزهای حرارتی ذوب شونده

  ۵-۲-۱-فیوز کتابی

  ۵-۲-۲-فیوز فشنگی

  ۵-۳-فیوزهای حرارتی بی متال

  ۵-۴-فیوز اتوماتیک (آلفا)

  ۵-۴-۱-فیوزهای تندکار

  ۵-۴-۲-فیوزهای کندکار

  ۵-۵-فیوز توان بالا

  ۵-۶-فیوز فشارقوی

  ۵-۷-قدرت قطع فیوز

  ۵-۸-شرایط انتخاب فیوز با توجه به منحنی مشخصه فیوز

  ۵-۹-انواع حفاظت فیوز

  ۵-۱۰-محافظت کامل

  ۵-۱۱-محافظت فقط در برابر اتصال کوتاه

  فصل ششم :سیستم اعلان حریق

  مقدمه

  ۶-۱-دود

  ۶-۲-دتکتورهای حرارتی

  ۶-۳-دتکتورهای حساس به شعلۀ آتش

  ۶-۴-ابعاد نصب

  ۶-۵-فاصله بندی دتکتورهای نقطه ای

  ۶-۶-در مورد دتکتورهای حرارتی

  ۶-۷-محل نصب شستی های اعلام حریق

  ۶-۸-محل نصب دتکتورهای اعلام حریق در سقف های صاف و مسطح

  ۶-۹-در مورد سقف های شیبدار

  ۶-۱۰-طراحی سیستم اعلام حریق

  ۶-۱۱-نگاهی کلی به تجهیزات یک سیستم اعلام حریق اتوماتیک

  ۶-۱۱-۱-دتکتور یا آشکارساز

  ۶-۱۱-۲-سیستم صوتی اعلام حریق

  ۶-۱۱-۳-سیستم بصری اعلام حریق

  ۶-۱۱-۴-کنترل پنل

  ۶-۱۲-توضیحاتی راجع به اجرای نصب سیستم اعلام حریق

  فصل هفتم :سیستم اتصال به زمین

  ۷-۱-سیستم اتصال به زمین

  ۷-۲-استانداردها و مشخصات فنی سیستم اتصال زمین

  ۷-۳-مشخصات هادی های سیستم اتصال زمین

  ۷-۴-مقاومت ویژه انواع خاک

  ۷-۵-انتخاب محل احداث الکترود زمین

  ۷-۸-تأثیر آماده سازی محل احداث الکترود زمین

  ۷-۹-نحوه آماده سازی خاک اطراف الکترودها

  ۷-۹-۱-آماده سازی الکترودها با روش سنتی

  ۷-۹-۲-آماده سازی الکترودها با بنتونیت

  ۷-۹-۳-آماده سازی الکترودها با استفاده از بتن

  ۷-۱۰-محاسبه تعداد چاه اتصال زمین لازم

  ۷-۱۱-اصول و روش های نصب سیستم اتصال زمین

  ۷-۱۱-۱-نصب الکترودهای اتصال زمین

  ۷-۱۱-۲-نصب جعبۀ اتصال زمین

  ۷-۱۱-۳-نصب هادی های اتصال زمین

  ۷-۱۲-محاسبات اتصال زمین

  منابع

   

  مطالب مرتبط:

  پروژه اصول و محاسبات طراحی روشنایی ایستگاه های مترو

  پروژه رویکردهای جدید در شبکه زمین و لزوم ارت در تاسیسات برقی

  پروژه محاسبات مقطع کابل و تاسیسات الکتریکی

   

  —————————————————www.powerjam.ir—————————————

  downloadدانلود : دانلود پروژه طراحی روشنایی و تأسیسات الکتریکی یک مرکز صنعتی

  رمز : www.powerjam.irpassword

  size    حجم : ۱۳MB

  homeمنبع : وب سایت پاور جام

  —————————————————www.powerjam.ir—————————————

  فایل پروژه طراحی روشنایی و تأسیسات الکتریکی یک مرکز صنعتی که در قسمت دانلود قرار دادیم به صورت pdf می باشد که میتوانید به صورت رایگان دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

   

  آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

  قیمت فایل word پروژه طراحی روشنایی و تأسیسات الکتریکی یک مرکز صنعتی : ۱۵۰۰۰(تومان)

  بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

  مقالات مرتبط

  Simmilar blog