پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

دانلود پروژه عایق های مایع در برق قدرت

118-عایق های مایع در برق قدرت-www.powerjam.ir

عنوان : پروژه عایق های مایع در برق قدرت

کد پروژه : ۱۱۸

تعداد صفحات : ۲۰۵

این پروژه که تحت عنوان عایق مایع در برق قدرت می باشد از سه فصل تشکیل یافته است که در طول این فصل ضمن آشنایی شما با عایق های مایع و انواع آنها شما را با چگونگی کاربرد و خصوصیات فیزیکی این عایق ها آشنا می سازیم.

در فصل اول تحت عنوان گروه بندی عایق های مایع شما را با انواع عایق های مایع و گروه بندی این عایق ها آشنا کرده و ضمن آشنایی هر چه بیشتر با این گونه عایق ها شما را با خواص فیزیکی و شیمیایی این عایق ها آشنا می کنیم.

در فصل دوم که تحت عنوان خصوصیات فیزیکی و شیمیایی عایق های مایع می باشد ضمن آشنایی شما با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی این عایق ها و ضمن آشنایی هر چه بیشنر با این گونه عایق ها با روغن های این عایق و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و خواص الکتریکی این عایق آشنا می شوید.

در فصل سوم که تحت عنوان شکست در عایق های مایع ضمن آشنایی با شکست در این گونه عایق و نظریه های مربوط به این شکست در این عایق ها با نظریه های شکست و همچنین با توجه به نظریه های شکست به ترکیب عایق مایع و جامد پرداخته و شما را هر چه بیشتر با شکست عایق های مایع آشنا می سازد ودر انتها به نتیجه گیری مباحث مربوطه دراین سه فصل پرداخته می شود.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول : گروه بندی عایق های مایع

۱-۱- مقدمه

۱-۲-طبقه بندی مواد براساس دمای کار

۱-۳- عایقهای مایع – روغن

۱-۳-۱- استقامت الکتریکی روغن عایق

۱-۳-۲- کاغذ غوطه خورده در روغن

۱-۴- کلوفن

۱-۵-فلورکربن مایع

۱-۶-هیدروکربورهای آروماتیک کلردار

۱-۷- سیالات بکار رفته در ترانسفورماتور

۱-۸-سیالات مورد استفاده در خازن

۱-۹-مایعات دی الکتریک جدید مورد استفاده در خازنها

۱-۱۰-روغنهای نباتی و استرهای دیگر

۱-۱۱- هیدروکربورهای ترکیبی (Synthetic)

۱-۱۲- مایعات سیلیکونی

  ۱-۱۳- نیتروبنزن

۱-۱۴-گازهای تک عنصری مایع شده

فصل دوم : خواص فیزیکی و شیمیایی عایق های مایع و اندازه گیری آنها

۲-۱-مقدمه

۲-۲- ویژگی های الکتریکی و خواص فیزیکی و شیمیایی مواد عایقی

۲-۲-۱- رفتار مکانیکی ماده عایقی

۲-۲-۲- رفتار گرمایی ماده عایقی

۲-۲-۳-رفتار شیمیایی

۲-۲-۴-خصوصیات الکتریکی

۲-۲-۵- عوامل اقتصادی

۲-۳- شیمی مایعات دی الکتریک

۲-۴- طبقه بندی مایعات دی الکتریک

۲-۵-خواص مایعات دی الکتریک

۲-۵-۱-سمیت مایعات دی الکتریک

۲-۵-۲- قابلیت اشتعال مایعات دی الکتریک

۲-۵-۳- خلوص، بی اثری و پایداری شیمیائی و حرارتی مایعات دی الکتریک

۲-۵-۴- اثر جرقه در مایعات دی الکتریک

۲-۵-۵-اثرات میزان آب موجود در مایعات دی الکتریک

۲-۵-۶- خواص عایقی

۲-۵-۷-اثر شدت انتقال حرارت در مایعات دی الکتریک

۲-۵-۸- انطباق پذیری مایعات دی الکتریک

۲-۵-۹-قیمت مایعات دی الکتریک

۲-۶- روغنهای عایق

۲-۷-روغن های معدنی

۲-۷-۱- پارامترهای موثر در اکسیداسیون روغنهای معدنی

۲-۷-۲- گازهای حل شده و گازهای تولید شده بوسیله تخلیه الکتریکی و بوسیله دماهای بالا

۲-۷-۳- حل شدن آب در روغن هیدروکربوری

۲-۷-۴-پارامترهای موثر بر استقامت در مقابل شکست عایقی

۲-۷-۵- نفوذ پذیری و افت دی الکتریک

۲-۸-مقاومت مخصوص

۲-۸-۱- قابلیت هدایت الکتریکی در عایق

۲-۹- اندازه گیری مقاومت مخصوص عایق

۲-۹-۱- اندازه گیری مقاومت مخصوص عایق های مایع

۲-۹-۲- تغییرات قابلیت هدایت الکتریکی عایق مایع بر حسب زمان

۲-۹-۳- تغییر قابلیت هدایت الکتریکی عایق مایع با درجه حرارت

۲-۹-۴- تغییر قابلیت هدایت الکتریکی عایق مایع با شدت میدان الکتریکی

۲-۱۰- استقامت الکتریکی عایق مایع

۲-۱۰-۱- ولتاژ شکست عایق مایع

فصل سوم : شکست در عایق های مایع

۳-۱-مقدمه

۳-۲-عایق های مایع خالص و تجارتی

۳-۳- نظریه شکست الکترونی

۳-۴- مکانیسم ذره جامد معلق

۳-۵- مکانیزم شکست در اثر ذرات ناخالص جامد

۳-۶- مکانیزم شکست در اثر حباب های ناخالص گازی

۳-۷- مکانیزم شکست در اثر ناخالصی قطرات مایع های دیگر

۳-۸-عوامل موثر بر ولتاژ شکست عایق مایع

۳-۹-مدل انتقال حرارت الکتریکی و هیدرودینامیک الکتریکی شکست عایق

۳-۱۰-شکست الکتریکی در ولتاژ ضربه

۳-۱۱- پوشاندن الکترودها با عایق جامد

۳-۱۲-اثر حایل

۳-۱۳-ضریب ضربه

۳-۱۴- ترکیب عایق های مایع و جامد

۳-۱۵- تخلیه جزئی در ترکیب عایقهای مایع و جامد

۳-۱۶- شکست عایق جامد در روغن

۳-۱۷- اثر نوع ولتاژ در ترکیب عایقها

۳-۱۸-استقامت الکتریکی روغن در میدان غیریکنواخت

۳-۱۹- استریمر در عایق مایع

۳-۲۰- ایجاد الکتریسیته ساکن بر اثر حرکت عایق مایع

۳-۲۱- تقسیم بارهای الکتریکی داخل عایق مایع ناشی از میدان الکتریکی

نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع

 

پروژه مشابه :

پروژه شکست الکتریکی عایق های گازی

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : پروژه عایق های مایع در برق قدرت

passwordرمز : www.powerjam.ir

size    حجم : ۴MB

homeمنبع : وب سایت پاور جام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

فایلی که در دانلود قرار دادیم به صورت pdf میباشد و شما میتوانید به صورت رایگان دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word  این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

قیمت فایل word این پروژه : ۷۰۰۰ (تومان)

بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

مقالات مرتبط