خانه / پروژه برق انتقال و توزیع / دانلود پروژه قابلیت اطمینان و شبیه سازی با نرم افزار دیگسایلنت

دانلود پروژه قابلیت اطمینان و شبیه سازی با نرم افزار دیگسایلنت

119-قابلیت اطمینان و شبیه سازی با نرم افزار دیگسایلنت-www.powerjam.ir

عنوان : پروژه قابلیت اطمینان و شبیه سازی با نرم افزار دیگسایلنت

کد پروژه : ۱۱۹

تعداد صفحات : ۱۴۸

امکان تغذیه مداوم و پیوسته مشترکین ، یکی از اهداف اصلی در طراحی و بهره برداری از شبکه های توزیع می باشد . جهت بررسی این مداومت  از محاسبات قابلیت اطمینان استفاده می گردد . مفهوم قابلیت اطمینان ، طبیعت احتمالاتی داشته و پارامترهای دخیل در آن ، متغیرهای تصادفی می باشند .

به همین دلیل ، محاسبات قابلیت اطمینان شدیداً وابسته به اطلاعات آماری بوده و انجام چنین محاسباتی نیازمند داشتن اطلاعات از گذشته سیستم می باشد . این اطلاعات ، آمار حوادث و اتفاقات شبکه را شامل شده و می بایست در پریود زمانی قابل قبولی جمع آوری شده باشند .

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: داده های محاسبات قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع و روش جمع آوری آنها در شرکت های توزیع

۱-۱-مقدمه

۱-۲-مفاهیم اساسی در مطالعات قابلیت اطمینان سیستم

۱-۳-تقسیم بندی مطالعات قابلیت اطمینان سیستم

۱-۴-پارامترهای محاسبات قابلیت اطمینان سیستم

۱-۵-تخمین پارامترهای قابلیت اطمینان

۱-۶-انواع خطاها

۱-۷-فرم های جمع آوری اطلاعات

۱-۸-نتیجه

فصل دوم : مدخلی بر قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع و گام هایی جهت برآورد شاخص های مربوطه

۲-۱- مقدمه

۲-۲-ضروریات شبکه توزیع

۲-۳-شاخص ها و معیارهای قابلیت اطمینان

۲-۴-تکنیک های ارزیابی قابلیت اطمینان

۲-۵-هزینه و ارزش قابلیت اطمینان

۲-۶-محاسبه عملی شاخص های توزیع

۲-۶-۱- محاسبه تعداد مشترکین روی فیدر

۲-۶-۲-محاسبه شاخص های پایه ای  و r  و u

۲-۶-۳-محاسبه شاخص های عمومی

۲-۷-نتیجه

فصل سوم : ارزیابی قابلیت اطمینان پستهای فشار قوی در سیستمهای قدرت

۳-۱-مقدمه

۳-۲- محاسبه قابلیت اطمینان پستهای فشار قوی

۳-۲-۱-انواع شینه بندی متداول در پستهای کشور

۳-۲-۲-شبکه معادل برای یک نمونه شینه بندی

۳-۲-۳-محاسبه کمی شاخصهای قابلیت اطمینان پستها

۳-۲-۴-محاسبه هزینه های قطعیهای اضطراری سالیانه در طول عمر پست

۳-۲-۵-قطعیهای برنامه ریزی شده

۳-۲-۶-شبیه سازی شینه تقسیم شده با کلید و شینه فرعی

۳-۲-۷-نمودار قابلیت اطمینان بر اساس انواع شینه بندی ها

۳-۳-نتیجه

فصل چهارم : افزایش قابلیت اطمینان و طول عمر ترانسهای توزیع قدیمی و فرسوده

۴-۱-مقدمه

۴-۲-پیری و ضعف به علت عمر طبیعی (کهولت)

۴-۳-پیری و ضعف به علت بهره برداری نامناسب

۴-۳-۱- بار زیاد

۴-۳-۲- تحمیل جریان های اتصال کوتاه به دفعات زیاد روی ترانس توزیع

۴-۳-۳- عدم تجهیزات حفاظتی مناسب روی این پستها

۴-۳-۴-عدم بازدیدهای دوره ای و عدم انجام تستهای لازم

۴-۴- بررسی وضعیت فعلی پست های توزیع قدیمی و فرسوده

۴-۴-۱- بررسی وضعیت ظاهری تجهیزات پست

۴-۴-۲- تست و آزمایش ترانسفورماتور و تجهیزات پست

۴-۴-۲-۱- تست تجهیزات اولیه

۴-۴-۲-۲- تست ترانسفورماتور

۴-۴-۲-۳- تست تجهیزات طرف ثانیه پست

۴-۵- پیشنهاد اصلاحی

۴-۶- احیای روغن ترانس های توزیع قدیمی

۴-۷-نتیجه

فصل پنجم : نقش تعمیرات دوره ای در افزایش قابلیت اطمینان سیستم

۵-۱-مقدمه

۵-۲-تعمیرات ایده آل

۵-۳-مدل مارکوف تعمیر تجهیزات

۵-۴-محاسبه نرخ بهینه تعمیرات جزئی

۵-۵-نتیجه

فصل ششم : یک مدل اصلاح شده برای بدست آوردن قابلیت اطمینان سیستمهای حفاظتی

۶-۱-مقدمه

۶-۲-مدل مارکوف

۶-۳-محاسبات احتمالات

۶-۴-نتایج عددی

۶-۵-نتیجه

فصل هفتم : یک روش اقتصادی بهبود قابلیت اطمینان شبکه توزیع نیرو

۷-۱-مقدمه

۷-۲-واقعیت های اقتصادی و مسائل حفاظتی شبکه توزیع نیرو

۷-۲-۱- مسائل اقتصادی

۷-۲-۲-نحوه جداسازی دستی مسیرهای هوای در شبکه های توزیع

۷-۳-تدوین نرم افزاری و شبیه سازی کامپیوتری

۷-۴-روش استفاده شده و شاخص های مورد بررسی

۷-۵-پیش فرض ها در شبیه سازی شبکه توزیع نیرو

۷-۶-بررسی یک فیدر نمونه

۷-۷-بررسی میزان تاثیر گذاری تغییرات پارامترهای زمانی بر روی SAIDI

۷-۷-۱- تاثیر MTTRL و MTTRC

۷-۷-۲-تاثیر MTSL و MTSC

۷-۷-۳-تاثیر MTNOS

۷-۸-نتیجه

فصل هشتم : قابلیت اطمینان در نرم افزار  DIgSILEN

۸-۱ مقدمه

۸-۱-۱- کفایت و امنیت

۸-۱-۲- سطوح ارزیابی قابلیت اطمینان

۸-۲-  اصول ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم قدرت

۸-۲-۱- پایه و اصول ارزیابی قابلیت اطمینان

۸-۲-۲- نکات و موضوعات طراحی سیستم قدرت

۸-۲-۳- شاخص‌های قابلیت اطمینان سیستم

۸-۲-۴ – داده‌های مورد نیاز برای ارزیابی‌های قابلیت اطمینان سیستم

۸-۳- معرفی نرم افزار  DIgSILENT

۸-۳-۱- شبکه‌ی انتقال

۸-۳-۲- سیستم‌های توزیع

۸-۳-۳- توربین بادی

۸-۳-۴- سیستم‌های صنعتی

۸-۴- معرفی اجمالی منوهای نرم‌افزار

۸-۴-۱- منوی اصلی نرم‌افزار

۸-۴-۲- ایجاد پروژه

۸-۵- کاربرد نرم‌افزار DIgSILENT در بخش قابلیت اطمینان

۸-۵-۱-محاسبات اضطرار (Contingency)

۸-۵-۲- محاسبات Voltage sag

۸-۵-۳- محاسبات قابلیت اطمینان بر اساس احتمال

۸-۵-۴- محاسبه نتایج

۸-۵-۵- مدل خرابی ارائه نرخ خرابی و مدت زمان تعمیر تجهیزات

۸-۵-۶- باسبارها و ترمینال‌ها

۸-۵-۷- خطوط و کابل‌ها

۸-۵-۸- ترانسفورمر

۸-۵-۹- ژنراتور

۸-۵-۹-۱- تعمیر و نگهداری

۸-۵-۹-۲- خرابی‌های مد مشترک

۸-۵-۹-۳- مدل بار نرم‌افزار

۸-۵-۱۰-  Remedial Action

منابع

 

پروژه های مشابه :

پروژه ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت و جنبه های توان راکتیو در ارزیابی قابلیت اطمینان

پروژه قابلیت اطمینان شبکه های فشار متوسط و توزیع

پروژه بررسی روشهای قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع برق

پروژه ارزیابی شاخص های قابلیت اطمینان شبکه توزیع

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود پروژه قابلیت اطمینان و شبیه سازی با نرم افزار دیگسایلنت

passwordرمز : www.powerjam.ir

size    حجم : ۲MB

homeمنبع : وب سایت پاور جام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

فایلی که در دانلود قرار دادیم به صورت pdf میباشد و شما میتوانید به صورت رایگان دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word  این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

قیمت فایل word این پروژه : ۸۰۰۰ (تومان)

بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.