پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

دانلود پروژه مدیریت بار و مصرف انرژی برق

پروژه مدیریت بار و مصرف انرژی برقپروژه مدیریت بار و مصرف انرژی برق

کد پروژه : ۳۳۵

تعداد صفحات : ۱۶۳

پروژه مدیریت بار و مصرف انرژی برق یک پروژه کامل در زمینه مدیریت بار الکتریکی میباشد که شامل پنج فصل میباشد.مدیریت بار به طور کلی به مجموعه تدابیر و اقداماتی که با هدف منطقی نمودن عرضه و تقاضای انرژی برق و حداقل سازی هزینه ها بدون کاهش کیفیت برق و خدمات در یک سیستم اعمال می شوند گفته میشود.

شرکتهای برق باید همزمان با مصرف انرژی الکتریکی که میزان آن متغیر است و به صورت پیچیده و غیر خطی،تابعی از پارامترهایی نظیر فصل سال،زمان،روز و شرایط آب و هوایی می باشد اقدام به تولید برق نمایند لذا امنیت اقتصادی تولید صنعت برق به شدت وابسته به تجهیزات و امکانات سیستم قدرت می باشد. جهت استفاده بهینه از تجهیزات و امکانات سیستم قدرت نیاز به یک برنامه ریزی دقیق در دو بخش تولید و مصرف انرژی می باشد .مدیریت بار با اعمال عملیات خود در هر دو بخش عرضه و مصرف انرژی می تواند تا حد زیادی در کاهش هزینه های تولید برق موثر باشد.

 

فهرست مطالب پروژه مدیریت بار و مصرف انرژی برق

فصل اول : تاریخچه

مقدمه

۱-۱-روند تحولات در ساختار برق

۱-۲-پدر برق ایران

۱-۳-تحولات ۲۹ ساله صنعت برق ایران از ابتدای انقلاب اسلامی

فصل دوم : مدیریت سمت تولید و مصرف مدیریت بار

مقدمه

۲-۱-مدیریت انرژی در سمت تولید

۲-۱-۱-برنامه ریزی بلند مدت

۲-۱-۲-برنامه ریزی میان مدت

۲-۱-۳-برنامه ریزی کوتاه مدت

۲-۱-۴-برنامه ریزی خیلی کوتاه مدت

۲-۲-مدیریت سمت تقاضا

۲-۲-۱-تعریف

۲-۲-۲-اهداف مدیریت در سمت مصرف

۲-۳-مدیریت بار

۲-۳-۱-مفهوم مدیریت بار

۲-۳-۲-اصلاحات قابل اجرا در ساختار منحنی بار[۱]

۲-۳-۲-۱-کاهش پیک(پیک سایی)

۲-۳-۲-۲-پر کردن دره

۲-۳-۲-۳-کاهش بار(صرفه جویی راهبردی)

۲-۳-۲-۴-جابجایی بار

۲-۳-۲-۵-افزایش بار(رشد بار راهبردی)

۲-۳-۲-۶-منعطف سازی بار

فصل سوم : روش های اعمال مدیریت بار

مقدمه

۳-۱-تغییر ساعت کاری

۳-۱-۱-مدیریت بار تجاری و تاثیر آن برپیک شبکه

۳-۱-۲-نتاج انجام طرح مذکور در شهر اصفهان

جمع بندی

۳-۲-تغییر ساعت رسمی کشور

۳-۲-۱-تغییر ساعت و تاثیر آن بر منحنی مصرف

۳-۲-۲-بررسی اقتصادی تغییر ساعت

جمع بندی

۳-۳-تعرفه های چند قسمتی

۳-۳-۱-پیک سایی مصارف خانگی،تجاری و عمومی به وسیله سیستم AMR

۳-۳-۱-۱-معرفی سیستم

۳-۳-۱-۲-تشریح سیستم [۲۳]

۳-۳-۱-۳-ویژگی های سیستم AMR

۳-۳-۱-۴-جمع بندی نکات اقتصادی سیستم

۳-۳-۲-کنتور سه فاز تعرفه دار شرکت باسط پژوه

۳-۳-۲-۱-معرفی سیستم مدیریت مصرف

۳-۳-۲-۲-مزایا و قابلیت های استفاده از سیستم مدیریت مصرف [۲۱]

۳-۳-۲-۲-۱-مشاهده تمام پارامترهای الکتریکی مصرف کننده در کامپیوتر

۳-۳-۲-۲-۲-ثبت پارامتر های الکتریکی در کامپیوتر

۳-۳-۲-۲-۳-مشاهده توان مصرفی هر واحد و توان مصرفی کل

۳-۳-۲-۲-۴-بر آورده کردن یکی از نیازهای سیستم  ISO14000

۳-۳-۲-۲-۵-محاسبه هزینه انرژی الکتریکی در قیمت تمام شده محصول

۳-۳-۲-۲-۶-امکان تعریف کنتورهای مجازی در نرم افزار

۳-۳-۲-۲-۷-تنظیم حد بالا و پایین برای پارامترهای قرائت شده

۳-۳-۲-۲-۸-امکان ارائه قبض برق واحدهای مختلف کارخانه با مجتمع

۳-۳-۲-۲-۹-قابلیت نظارت بر عملکرد موتورها و دستگاه های الکتریکی

۳-۳-۲-۲-۱۰-امکان تنظیم رله های حفاظتی

جمع بندی

۳-۴-تصحیح ضریب بار و استفاده از بانک های خازنی

۳-۴-۱-معایب ضریب توان پایین [۱۶]

۳-۴-۱-۱-افزایش تلفات

۳-۴-۱-۲-اشغال ظرفیت KVA

۳-۴-۱-۳-افزایش دیماند و جریمه های مربوطه KVA

۳-۴-۱-۴-افزایش تعمیر و نگه داری تجهیزات

۳-۴-۱-۵-سرمایه گذاری بدون توجیه

۳-۴-۲-مزایای افزایش ضریب توان [۲۲]

۳-۴-۳-بهبود ضریب توان بوسیله خازن الکتریکی

۳-۴-۴-مشکلات نصب خازن

جمع بندی

۳-۵-ذخیره سازی انرژی الکتریکی

۳-۵-۱-لزوم استفاده از سیستم های ذخیره کننده انرژی

۳-۵-۲-روش های ذخیره سازی برق در ایستگاههای قدرت

۳-۵-۲-۱-ذخیره سازی هوای فشرده (CAES)

۳-۵-۲-۲-ذخیره ساز چرخ طیار  (FES)

۳-۵-۲-۳-ذخیره سازی حرارتی برق( ETS)

۳-۵-۲-۴-ذخیره ساز مغناطیسی ابر رسانا (SMES)

۳-۵-۲-۵-ذخیره ساز ابر خازن

۳-۵-۲-۶-نیروگاههای تلمبه ذخیره ای

۳-۵-۲-۶-۱-نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه

۳-۵-۲-۶-۲-نگاهی به پروژه های اروپایی

۳-۵-۲-۶-۲-۱-نیروگاه تلمبه ذخیره ای گلدیستان

۳-۵-۲-۶-۲-۲-پروژه AVCE در اسلوونی

۳-۵-۲-۶-۲-۳-KOPSWERK2 در اتریش

۳-۵-۲-۶-۲-۴-NESTIL در سوئیس

جمع بندی

۳-۶-استفاده از انرژی های جایگزین (انرژی های نو)

۳-۶-۱-تولید پراکنده  DG

۳-۶-۲-مزایای استفاده از تولید پراکنده

۳-۶-۳-تولید پراکنده وسائل زیست محیطی

۳-۶-۴-دلیل رویکرد به منابع تولید پراکنده در دنیا

۳-۶-۵-موانع و مشکلات توسعه منابع تولید پراکنده در دنیا

۳-۶-۶-انواع تکنولوژی های منابع تولید پراکنده

۳-۶-۶-۱-سیستم های فتوولتائیک

۳-۶-۶-۲-سیستم های خشک کن خورشیدی

۳-۶-۶-۳-نیروگاه خورشیدی

۳-۶-۶-۴-خانه های خورشیدی

۳-۶-۶-۵-انرژی باد

۳-۶-۶-۶-انرژی زمین گرمایی

۳-۶-۶-۷-انرژی بیوماس

۳-۶-۶-۸-انرژی آبی

۳-۶-۶-۹-انرژی دریایی

۳-۶-۶-۱۰-پیل سوختی

۳-۶-۷-منابع تولید پراکنده در ایران

۳-۶-۸-پتانسیل منابع تولید پراکنده در ایران

۳-۶-۹-انرژی های تجدید پذیر در آمریکا

جمع بندی

۳-۷-بهینه سازی مصرف به کمک کامپیوتر

۳-۷-۱-استفاده از SCADA در مدیریت بار

۳-۷-۱-۱-اسکادا چیست؟

۳-۷-۱-۲- مفاهیم سیستم

جمع بندی

۳-۸-انتقال انرژی از سطح ماه بوسیله سیستم انتقال انرژی ماه – خورشید

۳-۹-فرهنگ سازی در مصرف برق

۳-۹-۱-مدیریت مصرف در بخش خانگی

۳-۹-۲-دستورالعمل های کلی

۳-۹-۳-روشنایی

۳-۹-۴- یخچال و فریزر

۳-۹-۵-لوازم صوتی و تصویری

۳-۹-۶-ماشین لباسشویی

۳-۹-۷-استفاده از لوازم سرمایشی و گرمایش

جمع بندی

فصل چهارم : مدیریت بار در صنایع

۴-۱-راهکارهای مدیریت مصرف برق در صنایع

۴-۱-۱-بهینه سازی مصارف سیستم روشنایی

۴-۱-۲-بهینه سازی مصرف موتورهای الکتریکی

۴-۱-۲-۱- تلفات موتورهای الکتریکی

۴-۱-۲-۲-تعمیر و نگهداری

۴-۱-۲-۳-سیستم های محرکه

جمع بندی

فصل پنجم : نتیجه گیری

منابع

 

مطالب مرتبط :

پروژه بررسی بار در شبکه های قدرت

پروژه پیش بینی بار در شبکه های عصبی

پروژه پیش بینی بار در شبکه توزیع برق

 

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود پروژه مدیریت بار و مصرف انرژی برق

رمز : www.powerjam.ir password

size    حجم : ۱۸MB

homeمنبع : وب سایت پاور جام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

فایل پروژه مدیریت بار و مصرف انرژی برق که برای دانلود قرار دادیم به صورت pdf می باشد و شما میتوانید به صورت رایگان دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

 

آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

قیمت فایل word پروژه مدیریت بار و مصرف انرژی برق : ۱۵۰۰۰(تومان)

بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

مقالات مرتبط