پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

پروژه مشخصات و خصوصیات انواع کابل های زیر زمینی

پروژه مشخصات و خصوصیات انواع کابل های زیر زمینی

پروژه مشخصات و خصوصیات انواع کابل های زیر زمینی

کد پروژه : ۳۷

تعداد صفحات : ۱۰۰

انرژی الکتریکی یکی از بهترین و مناسب ترین انرژی ها می‌باشد و به علت سهولت در انتقال این انرژی نسبت به سایر انرژی ها در تهیه سایر انرژی های مورد نیاز نیز از آن استفاده می‌گردد. جهت انتقال انرژی الکتریکی از مراکز تولید به مراکز مصرف ابتدا پس از تولید انرژی الکتریکی به منظور کاهش تلفات توسط ترانسفورماتورهای افزاینده ولتاژ را افزایش می‌دهند ولتاژ تولیدی توسط ژنراتورها تقریباً در حدود KV20 کیلوولت می‌باشد و بوسیله ترانس های افزاینده این ولتاژ به مقدارهای ۶۳-۱۳۲-۴۰۰ کیلو ولت تبدیل می‌شود.

پس از انتقال این انرژی توسط کابلهای هوایی مجدداً در مراکز مصرف و توزیع توسط ترانسفورماتورهای کاهنده ولتاژ کاهش می‌یابد.  اصولاً در بخش توزیع انرژی الکتریکی در صنعت از دو روش ۱- استفاده از سیم های هوایی و دیگری ۲- استفاده از کابل های می‌باشد. که در این پروژه ما در مورد بررسی و شناخت انواع کابل ها و چگونگی استفاده آنها توضیح می‌دهیم.

فهرست مطالب پروژه مشخصات و خصوصیات انواع کابل های زیر زمینی

چکیده

مقدمه

فصل اول : انواع کابل های زیر زمینی

۱-۱- کابل های فشار متوسط

۱-۱-۱- کابل های زرهی

۱-۱-۲- کابل های کمربندی

۱-۱-۳- کابل H

۱-۲- کابل های فشارقوی

۱-۲-۱- کابل روغنی

۱-۲-۱-۱- کابل روغنی با فشار کم

۱-۲-۱-۲- کابل روغنی با فشار زیاد

۱-۲-۲- کابل گازی

۱-۲-۲-۱- کابل گازی با فشار داخلی در غلاف آلومینیومی

۱-۲-۲-۲- کابل گازی با فشار داخلی در لوله فولادی

۱-۲-۲-۳- کابل گازی با فشار خارجی در لوله فولادی

۱-۲-۲-۴- کابل کپسولی با گاز SF6

۲-۳- کابل لاستیکی و پلاستیکی

۱-۳-۱- کابل پروتودور

۱-۳-۲- کابل پلی اتیلن

۱-۴- کابل فشارقوی جریان دائم

۱-۵- نشانه‌های شناسایی کابل ها

فصل دوم : مشخصه‌های الکتریکی کابل ها

۲-۱- گنجایش خازنی- مقاومت خازنی- ضریب گنجایش- کاپاسیتانس

۲-۱-۱- گنجایش خازنی کابل های تک رشته‌ای

۲-۱-۲- کابل های سه رشته‌ای با حفاظ مشترک

۲-۱-۳- گنجایش یا مقاومت خازنی در واحد طولC’b

۲-۲- امپدانس- مقاومت ظاهری- مقاومت مرکب

۲-۳- مقاومت عایق

۲-۳-۱- مقاومت عایقی در واحد طول و پدیده نشت

۲-۴- ضریب قدرت عایق (زاویه افت عایق)

۲-۴-۱- تلف عایق

۲-۴-۲- توزیع تنش (ولتاژ) الکتریکی در تنه کابل و محاسبه آن

۲-۴-۳- توزیع تنش الکتریکی (ولتاژ)a.c در کابل های حفاظدار

۲-۴-۳-۱- تنش در سطح رسانا

۲-۴-۳-۲- قطر رسانا

۲-۴-۳-۳- توزیع تنش d.c

۲-۵- تلفات کابل

۲-۵-۱- تلفات رسانا

۲-۵-۲- تلفات عایق

۲-۵-۳- تلفات حفاظ فلزی- غلاف فلزی- زره

۲-۵-۳-۱- تلفات جریان های سرگردان (گردابی)

۲-۵-۳-۲- تلفات مداری غلاف

۲-۶- تعیین افت ولتاژ

۲-۶-۱- مسیرهای کوتاه

۲-۶-۲- مسیرهای طولانی (بلند)

فصل سوم : راکتانس های توالی مثبت و منفی و صفر کابها

۳-۱- راکتانس و مقاومت توالی صفر

۳-۱-۱- کابل سه رشته‌ای

۳-۱-۲- هنگامی که هر دو مسیر برگشت زمین و غلاف وجود داشته باشد

۳-۱-۳- هنگامی که فقط مسیر برگشت غلاف وجود داشته باشد

۳-۱-۴- هنگامی که فقط مسیر برگشت زمین وجود داشته باشد (کابل های بدون غلافe.g)

۳-۲- کابل های تک رشته‌ای

۳-۳- حذف کردن راکتانس خازنی

۳-۳-۱- برای کابل‌های تک رشته‌ای و سه رشته‌ای غلافدار

فصل چهارم : محاسبه امپدانس کابل های موازی

۴-۱- محاسبه امپدانس کابل های موازی

۴-۱-۱- کابل های تک رشته‌ای

فصل پنجم : تکنیک های نصب کابل ها

۵-۱- حمل و نقل

۵-۲- تخلیه قرقره

۵-۳- حداقل دما برای نصب کابل

۵-۴- حداقل شعاع خمش

۵-۵- کشش مجاز کابل

۵-۶- روش های مختلف کابل کشی

۵-۶-۱- کابل بکار رفته در داخل پست های توزیع

۵-۶-۲- کابل های خارج شده از پست های توزیع

۵-۶-۲-۱- دفن کابل در زمین

۵-۶-۲-۲- سیستم مجرای کابل یا سیستم زیرزمینی

۵-۷- توصیه‌های عمومی درباره کابل کشی

۵-۷-۱- تنش‌ های مکانیکی خارجی

۵-۷-۲- تنش های حرارتی خارجی

۵-۷-۳- حفاظت در برابر عوامل جوی و مواد خورنده

۵-۷-۴- اتصال به زمین و تداوم الکتریکی پوشش های فلزی کابل ها

۵-۷-۵- جداسازی یا تفکیک کابل کشی های مربوط به مدارهای با ولتاژ خیلی پایین و وسایل ارتباطی

۵-۷-۶- انتخاب وسایل کابل کشی

۵-۷-۷- نقاط تجمع آب یا گرد و خاک

۵-۷-۸- آماده سازی انتهای کابل

۵-۷-۸-۱- کابل های با عایق پلیمری با ولتاژ ۱/۰٫۶ کیلوولت

۵-۷-۸-۱- کابل با عایق پلیمری و ولتاژ بالاتر از ۱/  ۶/۰ کیلوولت تا ۳۰/۱۸ کیلوولت

۵-۷-۹- ذخیره طول معینی از کابل در هنگام نصب

۵-۸- کابل‌ کشی در داخل پست

۵-۸-۱- کابل‌ کشی روی دیوار یا سقف یا قفسه و سینی کابل

۵-۸-۲- کابل در کانال

۵-۹- کابل‌ کشی در خارج از پست

۵-۹-۱- خواباندن کابل در گودال و دفن آن در زمین

۵-۹-۱-۱- مسیر کابل

۵-۹-۱-۲- حفر کانال

۵-۹-۱-۳- نصب کابل

۵-۹-۱-۴- عبور کابل از لوله

۵-۹-۲-روش های مختلف کشیدن کابل

فصل ششم : عیب یابی در کابل ها

۶-۱- انواع عیب در کابل

۶-۱-۱- چگونگی تشخیص اینکه عیب اتصال زمین و یا اتصال کوتاه در کابل می‌باشد

۶-۱-۲- چگونگی تشخیص قطع بودن در کابل

۶-۲- مشخص کردن فاصله محل وقوع اتصال کوتاه در کابل به روش مقایسه‌ای

۶-۳- تعیین محل اتصالی در کابل توسط مقاومت

۶-۴- چگونگی تعیین مکان اتصال کوتاه کابل با زمین

۶-۴-۱- بوسیله مقایسه در افت ولتاژ‌ها

۶-۴-۲- تعیین محل اتصال به زمین در کابل با روش دو نقطه‌ای یا هاین سل مان

۶-۴-۴- تعیین فاصله محل اتصال به زمین با استفاده از پل‌ اندازه‌گیری(Murray)

۶-۴-۵- تعیین محل اتصالی در کابل با استفاده از روش جهت جریان یا وورم باخ

۶-۴-۶- تعیین محل اتصالی در کابل به طریق استفاده از پل فشارقوی (Murray)

۶-۵- چگونگی تعیین محل قطع شدگی هادی در یک کابل

۶-۵-۱- با استفاده از ظرفیت خازنی کابل

۶-۵-۲- تعیین محل قطع شدگی در کابل با استفاده از منبع جریان و گوشی

نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع

مطالب مرتبط :

پروژه تحلیل و بررسی کابل در شبکه توزیع قدرت

پروژه بررسی اقتصادی و فنی خطوط و کابل های AC و DC

پروژه بررسی کابل

پروژه کابل گذاری و انتقال انرژی زیر دریا

پروژه تحلیل و بررسی کابل در شبکه توزیع قدرت

پروژه بررسی نسل جدید هادی های خطوط انتقال

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود پروژه مشخصات و خصوصیات انواع کابل های زیر زمینی

passwordرمز : www.powerjam.ir

size    حجم : ۱MB

homeمنبع : وب سایت پاور جام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

فایل پروژه مشخصات و خصوصیات انواع کابل های زیر زمینی که در قسمت دانلود قرار دادیم به صورت pdf میباشد که میتوانید به صورت رایگان دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

قیمت فایل word پروژه مشخصات و خصوصیات انواع کابل های زیر زمینی : ۷۰۰۰(تومان)

بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

مقالات مرتبط

۳۱ فروردین
پروژه بررسی کابل

دانلود پروژه بررسی کابل کد پروژه : ۳۰۹ تعداد صفحات : ۱۱۶ پروژه بررسی کابل سعی شده است تا علاوه بر معرفی کابل و تاریخچه آن ، به بررسی جایگاه ایران در صنعت کابل سازی و تکنولوژی ساخت نوع خاصی از کابل با عنوان کابل های خنک شونده پرداخته شود .

۱ شهریور

جزوه عیب یابی کابلهای دفنی در شش فصل توسط شرکت ره آوران فنون پتروشیمی تهیه شده است و در قالب فایل pdf میباشد. سازندگان وسایل و تجهیزات الکتریکی از همان هنگامی که استفاده از کابلهای قدرت زیرزمینی دست به گریبان بوده اند . برای مقابله با این مشکل استفاده کنندگان و سازندگان دستگاه های تست […]

۲ آذر
دانلود پروژه تحلیل و بررسی کابل در شبکه توزیع قدرت

دانلود پروژه تحلیل و بررسی کابل در شبکه توزیع قدرت کد پروژه : ۳۸ تعداد صفحات : ۵۰ برای بهره برداری اقتصادی از کابل ها انتخاب بهینه سطح مقطع از اهمیت خاصی برخوردار است. در پروژه تحلیل و بررسی کابل در شبکه توزیع قدرت عوامل مؤثر در انتخاب کابل مورد بررسی قرار می گیرند، لازم […]

۲۰ مهر

پروژه بررسی مشخصات انواع کابل و نحوه کابل کشی در قالب فایل pdf میباشد که برای شما عزیزان در این پست قرار دادیم که میتوانید در ادامه نوشته فهرست این پروژه و لینک دانلود را مشاهده کنید امیدواریم که مفید واقع شود کابلها بسته به نوع کاربردشان انواع مختلفی دارند مثلا کابلهای مخابراتی و کابلهای […]