پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

دانلود پروژه مکان یابی بهینه ریکلوزر در شبکه توزیع متوسط

266-مکان یابی ریکلوزر-www.powerjam.ir

عنوان : پروژه مکان یابی بهینه ریکلوزر در شبکه توزیع متوسط

کد پروژه : ۲۶۶

تعداد صفحات : ۸۹

پیدا کردن تعداد و مکان مناسب برای ریکلوزر دارای مزایا فنی و اقتصادی زیادی است. برای پیدا کردن نقاط مناسب ابتدا شاخصها قابلیت اطمینان را معرفی خواهد شد. در مرحله بعدی این شاخص ها بر اساس تعداد مشترکین و مقدار بار هر نقطه مصرف نرمالیزه خواهد شد.

بعد از معرفی شاخصها قابلیت اطمینان تابع هدف را که در بر گیرنده خطای گذرا وماندگار است را تعریف می کنیم. تابع هدف شامل مقادیر شاخصها قابلیت اطمینان ٬ ضرایب وزنی و مقادیر مورد نظر طراح برای شاخصها قابلیت اطمینان می باشد.

پیدا کردن مقدار کمینه تابع هدف مورد نظر است که این مقدار بدست آمده متناظر با بهترین مقادیر برای شاخص ها قابلیت اطمینان است.

فهرست مطالب

فصل اول :مقدمه

فصل دوم :معرفی ریکلوزر

۲-۱-مقدمه

۲-۲-تاریخچه ی ریکلوزر

۲-۳-معرفی ریکلوزر

۲-۴-تقسیم بندی ریکلوزر

۲-۵-کاربردهای ریکلوزر

۲-۵-۱- پستها

۲-۵-۲- فیدر اصلی

۲-۵-۳-شاخه ها یا خروجی های انتهایی خط

۲-۶-مبانی نظری

۲-۶-۱-تاخیر زمانی مناسب

۲-۶-۲- اضافه ولتاژهای حاصل از قطع و وصل

۲-۶-۲-۱-پدیده های مربوط به بارهای الکتریکی باقمیانده در خط

۲-۶-۲-۲-پدیده موجهای انعکاسی در خط

۷-۲-منحنی مشخصه ی جریان- زمان اتوریکلوزر

۱-۷-۲-سبب به وجود آمدن اتصالی ها و تأثیرات آن

۲-۷-۲-حفاظت اتصال کوتاه و اضافه جریان و اتصالی زمین

۲-۸-ریکلوزرهای پانیشیا

۲-۹-مثالی از عدم مکان یابی بهینه

۲-۱۰ عوامل عدم کارایی ریکلوزر

۲-۱۰-۱-عدم مکان یابی بهینه

۲-۱۰-۲-تنظیم نادرست مشخصه های جریان – زمان

۲-۱۰-۳-عدم ایجاد هماهنگی لازم بین ریکلوزر و سایر ادوات حفاظتی

۲-۱۰-۴-عدم استفاده از تجهیزات جانبی مناسب

۲-۱۱-جمع بندی

فصل سوم :قابلیت اطمینان و روش جایابی

۳-۱-مقدمه

۳-۲-قابلت اطمینان

۳-۲-۱-پارامترهای قابلیت اطمینان

۳-۳-عوامل موثر در قابلیت اطمینان

۳-۳-۱-آب و هوا و طوفان

۳-۳-۲-نوع واندازه مدار وچگالی بار

۳-۳-۳-میزان سطح ولتاﮊ

۳-۳-۴-تفاوت در سیستم هوایی وزمینی

۳-۳-۵-عمر شبکه

۳-۴-مدل جایابی ریکلوزر

۳-۴-۱-تعاریف

۳-۵- محاسبات پارامترها با وجود ریکلوزر

۳-۶-روش ماتریس interconnection

۳-۷-تابع هدف

۳-۸-روش پیدا کردن کیمنه تابع هدف

۳-۹-جمع بندی

فصل چهارم :مطالعات عددی

۴-۱-مقدمه

۴-۲-جایابی و معرفی شبکه نمونه

۴-۳-آزمایش ۱

۴-۴-آزمایش ۲

۴-۵-آزمایش ۳

۴-۶-آزمایش ۴

۴-۷-آزمایش ۵

۴-۸-آزمایش ۶

۴-۹-جمع بندی

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات

پیشنهادات

منابع

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود پروژه مکان یابی بهینه ریکلوزر در شبکه توزیع متوسط

passwordرمز : www.powerjam.ir

size    حجم : ۱MB

homeمنبع : وب سایت پاور جام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

فایلی که در دانلود قرار دادیم به صورت pdf میباشد و شما میتوانید به صورت رایگان دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

قیمت فایل word این پروژه : ۸۰۰۰ (تومان)

بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

مقالات مرتبط