پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

دانلود کتاب حفاظت و رله ها (دکتر عسکریان)

دانلود کتاب حفاظت و رله ها (دکتر عسکریان)دانلود کتاب حفاظت و رله ها (دکتر عسکریان)

کتاب حفاظت و رله ها تالیف دکتر حسین عسکریان ابیانه در قالب فایل pdf دارای ۲۶۷ صفحه یکی از بهترین منابع مورد تدریس درس حفاظت و رله ها کارشناسی برق قدرت است که میتواند مورد استفاده مهندسین شاغل در صنعت برق هم قرار بگیرد .

جهت دانلود این کتاب بسیار ارزشمند بر روی دانلود کتاب حفاظت و رله ها (دکتر عسکریان) در پایین صفحه کلیک نمایید .

 

 

 

رله چیست ؟

رله در واقع یک نوع کلید الکتریکی است که توسط یک مدار الکتریکی دیگری کنترل می شود (باز یا بسته شدن کنتاکت ها) . کنترل باز و بسته شدن آن به روش های مختلف مکانیکی ، حرارتی ، مغناطیسی ، الکترو استاتیک و… صورت میگیرد . چون رله می تواند جریانی قویتر از جریان ورودی را کنترل کند در واقع می‌توان گفت نوعی تقویت کننده است . رله‌های قدیمی با بوبین (سیم پیچ) ساخته می‌شدند که توسط عبور جریان الکتریکی از بوبین و آهنربا شدن آن کنتاکت های خروجی رله کنترل (باز و بسته) می شدند . ولی امروزه با پیشرفت های که در زمینه الکترونیک صورت گرفته است رله‌ها جدید به صورت جامد ساخته می‌شوند و قسمت مکانیکی و متحرک (بوبین و کنتاکت ها) ندارند .

 

انواع مختلف رله های قدرت

رله دیستانس

رله فرکانسی

رله آورکارنت

رله دیفرانسیل

رله بوخهلتس

رله حرارتی

رله مخصوص

رله مبتنی بر میکروکنترلر

 

فهرست مطالب کتاب حفاظت و رله ها (دکتر عسکریان)

فصل اول : اصول مقدماتی

رله های حفاظتی

سیستم های واحد و غیر واحد

حفاظت اصلی و پشتیبان

روی هم قرار گرفتن نواحی حفاظتی

فصل دوم : حفاظت جریان زیاد و زمین

اصول ساختمانی رله های حفاظتی

رله های الکترومکانیکی

رله های استاتیکی

میکرو پروسسوری

انواع رله های جریان زیاد

رله های زمان ثابت

رله های جریان زیاد با منحنی مشخصه کاهشی

اصول کار رله ها با منحنی مشخصه کاهشی

انواع رله های با منحنی مشخصه کاهشی

مدل های چند جمله ای باجاج و اسمولک

مدل پیشنهادی رادکه

مدل پیشنهادی ساچدو

مدل ضرب دو چند جمله ای زمان و جریان ساچدو

تنظیم های جریانی و زمانی

رله های جریان زیاد و زمین همراه با سایر رله ها

رله جریان زیاد همراه با عنصر سریع

رله های جریان زیاد همراه با عنصر جهت دار

تنظیم و هماهنگی رله های جریان زیاد با منحنی کاهشی

فصل سوم : ترانسفورماتورهای حفاظتی جریان و ولتاژ

خصوصیات ترانسفورماتور جریان حفاظتی

انواع ترانسفورماتورهای جریان حفاظتی از نظر ساختمان

ترانسفورماتورهای جریان با هسته پایین

ترانسفورماتورهای جریان با هسته بالا

تفاوت ترانسفورماتورهای جریان حفاظتی با ترانسفورماتورهای توان

معیارهای انتخاب ترانسفورماتور جریان حفاظتی

منحنی اشباع ترانسفورماتور جریان حفاظتی

جریان تحریک هسته

منحنی مغناطیسی هسته

خطی کردن منحنی مغناطیسی هسته

مدل ترانسفورماتور جریان حفاظتی

شبیه سازی هسته با در نظر گرفتن منحنی اشباع

شبیه سازی ترانسفورماتورهای جریان به روش زمان واقعی

شبیه سازی زمان واقعی ترانسفورماتورهای جریان با روش ولتاژ بردن

شبیه سازی ترانسفورماتورهای جریان با در نظر گرفتن اثر پسماند و روش تقلیل خطی

تصحیح روش زمان واقعی جهت در نظر گرفتن اثر پسماند

مشخصات ترانسفورماتور جریان و نحوه کارکرد

دقت ترانسفورماتورهای جریان حفاظتی

جریان های حدود دقت در ترانسفورماتورهای جریان

طبقه بندی ترانسفورماتور جریان از نظر کلاس دقت

ترانسفورماتورهای ولتاژ حفاظتی

ترانسفورماتورهای ولتاژ اندوکتیو

ترانسفورماتورهای ولتاژ خازنی

انتخاب و رفتار ترانسفورماتور ولتاژ

فصل چهارم : فیوزها

تعاریف و مشخصات فیوزها

جریان نامی و حداقل جریان ذوب عنصر فیوز

مشخصه زمان – جریان

مزایای فیوز

معایب فیوز

تقسیم بندی فیوزها به لحاظ عملکرد

انواع فیوزها بلحاظ ساختمانی

فیوزهای معمولی

فیوزهای تاخیری

فیوزهای با جزء ذوب شونده دو قسمتی

انواع فیوزها به لحاظ محدود کنندگی جریان

فیوزهای محدود کننده جریان

فیوزهای غیر محدود کننده جریان

انواع فیوزها از نظر قدرت

فیوزهای فشار ضعیف

فیوزها کات – اوت

فیوزهای قدرت

طراحی فیوزها و بررسی عملکرد آنها

محاسبات جریان فیوزی برحسب درجه حرارت

عملکرد فیوز در حالت ماندگار

تحلیل منحنی مشخصه فیوز با توجه به درجه حرارت

قواعد هماهنگی

قاعده هماهنگی رله – رکلوزر

قاعده هماهنگی رکلوزر – رکلوزر

قاعده هماهنگی رکلوزر – جدا کننده

قاعده هماهنگی رکلوزر – جداکننده – فیوز

قاعده هماهنگی رله – فیوز

قاعده هماهنگی رله – رله

قاعده هماهنگی فیوز – فیوز

جدول قواعد هماهنگی

انتخاب هماهنگی عناصر جریان زیاد

انتخاب فیوز در انتهای شاخه

تنظیم رله جریان زیاد در انتهای شاخه

مراحل انتخاب و هماهنگی رله – فیوز

مراحل انتخاب و هماهنگی فیوز – رله

هماهنگی فیوز – فیوز

مرحل انتخاب و هماهنگی بین رکلوزر و فیوز

استفاده از فیوز برای محافظت

محافظت سیم ها و کابل های انشعاب های معمولی

فیوز بندی مدارهای برق رسانی

محافظت انشعاب موتورها

حفاظت موتورها در مقابل بار اضافی

فصل پنجم : حفاظت دیستانس

اصول کار رله های دیستانس

ساختمان رله دیستانس

انواع رله های دیستانس

رله دیستانس با مشخصه امپدانس یا تخت

رله دیستانس با مشخصه مهو

رله دیستانس با مشخصه افست مهو

رله دیستانس با مشخصه راکتانسی

رله دیستانس با مشخصه اهمی

رله دیستانس با مشخصه کواد (چهار گوش)

رله های تشخیص دهنده نوسان قدرت

ورودی های رله های دیستانس

تنظیم و هماهنگی رله دیستانس

درصد کاهش برد ناشی از خطوط موازی و چند ترمیناله

کاهش برد در خطوط موازی

کاهش برد در خطوط چند ترمیناله

فصل ششم : حفاظت تفاضلی

سیستم های حفاظت جریان گردش

رله های امپدانسی رله تفاضلی امپدانس بالا و یا مقاومت پایدار ساز

رله های بایاس دار

اصول حفاظت تفاضلی با موازنه ولتاژ

سیستم های حفاظتی موازنه ولتاژ با توجه به اثر سیم پایلوت

روش های انتقال اطلاعات در حفاظت تفاضلی

منحنی مشخصه ایده آل طرح های حفاظت تفاضلی توسط سیم پایلوت

حفاظت تفاضلی خطوط چند پایانه

فصل هفتم : حفاظت ژنراتورها ، ترانسفورماتورها و شینه ها

حفاظت ژنراتورها

انواع خطاهای معمول در ژنراتورها

روش های حفاظت استاتور

روش های حفاظت رتور ژنراتورها در مقابل انواع خطاها

حفاظت ترانسفورماتورها

طبیعت خطاها در ترانسفورماتور

انواع خطاهای معمول در ترانسفورماتورها

روش های حفاظت ترانسفورماتورها در مقابل انواع خطاها

حفاظت در مقابل خطای فاز – فاز

حفاظت اتصال به زمین یک فاز

حفاظت بوخهلس

سایر حفاظت ها

حفاظت شینه

انواع خطاها و حفاظت های معمول برای شینه ها

روش های حفاظت شینه ها در مقابل انواع خطاها

حفاظت شینه در مقابل خطای فاز – فاز

حفاظت شینه در برابر خطای وصل بدنه کلید زن به زمین

حفاظت شینه در برابر خطای اتصال به زمین

فصل هشتم : حفاظت شبکه های صنعتی

ویژگی های شبکه های صنعتی

آرایش باس بارها

فیوزهای HRC

چگونگی استفاده از فیوزها در شبکه های صنعتی

مشارکت موتورهای القایی در جریان های خطا

سیستم های متغیر خودکار

حفاظت از ولتاژ و توالی فازها

حفاظت فیدر

استفاده از موتورهای سنکرون

حفاظت خازن

حفاظت موتورها

عوامل مخرب موتورها

اثر مولفه های موتور

حفاظت از موتورها در مقابل خطاهای وارده

حفاظت در مقابل کاهش ولتاژ

حفاظت در مقابل عدم تعادل فاز

حفاظت جریان زیاد فاز

حفاظت اضافه بار

حفاظت در مقابل قفل شدگی روتور

حفاظت زمین

حفاظت تفاضلی جریان فاز

عدم تعادل جریان در دو نیمه سیم بندی

حفاظت های اضافی برای موتورهای سنکرون

حفاظت موتور با روتور سیم پیچی شده

آرایش حفاظت موتورهای با قدرت نامی کمتر از ۱۵۰۰ hp

آرایش حفاظت موتورها با قدرت نامی بیشتر از ۱۵۰۰hp

حفاظت فیوزی موتورها

حفاظت موتورها تحت شرایط بهره برداری

افت ولتاژ های لحظه ای و تاثیر آنها روی موتورهای القایی

افت ولتاژ های لحظه ای و تاثیر آن روی موتورهای سنکرون

نجات موتورها تحت شرایط اتصال کوتاه و یا افت ولتاژ

دانلود کتاب حفاظت و رله ها (دکتر عسکریان)

دانلود کتاب حفاظت و رله ها (دکتر عسکریان)

 

مطالب مرتبط :

پروژه رله و حفاظت سیستم های قدرت

پروژه رله های حفاظتی و انواع آن در شبکه فوق توزیع

پروژه رله و حفاظت در شبکه انتقال و توزیع

پروژه بررسی و نقش خازن ها در تنظیم رله های حفاظتی

پروژه رله های دیجیتال و کاربرد آن در حفاظت الکتریکی

پروژه رله های حفاظت زمین

پروژه کلیدهای قدرت و حفاظت ترانسفورماتورها و خطوط

پروژه شناخت سیستم های حفاظتی در شبکه های قدرت

پروژه هماهنگ کردن سیستم های حفاظتی در سیستم قدرت

دانلود کتاب حفاظت و رله ها (دکتر عسکریان)

دانلود کتاب حفاظت و رله ها (دکتر عسکریان)

 

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود کتاب حفاظت و رله ها دکتر عسکریان

رمز : www.powerjam.irpassword

size    حجم : ۸MB

homeمنبع : وبسایت تخصصی برق پاورجام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

مقالات مرتبط

۵ آذر
دانلود پروژه رله و حفاظت سیستمهای قدرت

دانلود پروژه رله و حفاظت سیستمهای قدرت کد پروژه : ۲۸۷ تعداد صفحات : ۲۳۵ پروژه رله و حفاظت سیستم های قدرت به آشنایی با منابع برقراری جریان های اتفاقی در مدارات مجاور و فرمان و کنترل ناشی از شدت میدان و بروز اضافه ولتاژها کار نابجای رله های حفاظتی ناشی از تاثیرات خطوط مجاور […]

۳ آذر
رله-های-حفاظتی-و-انواع-آن-در-شبکه-فوق-توزیع

دانلود پروژه رله های حفاظتی و انواع آن در شبکه فوق توزیع کد پروژه : ۲۸۶ تعداد صفحات : ۱۷۵ رله های حفاظتی شبکه فوق توزیع وظیفه رله ها این است که در موقع بروز خطا در محلی از شبکه برق متوجه خطا شود آنرا دریابد و شدت آنرا بسنجد و دستگاه های خبری را […]

۸ بهمن
دانلود پروژه بررسی و نقش خازن ها در تنظیم رله های حفاظتی

پروژه تنظیم رله های حفاظتی و نقش خازن در آن کد پروژه : ۹۶ تعداد صفحات : ۱۱۴ پروژه تنظیم رله های حفاظتی و نقش خازن در آن شامل چهار فصل است. به کارگیری خازن ها در سیستم های انتقال، AC خصوصاً در خطوط انتقال طولانی، اقدامی مؤثر و اقتصادی برای افزایش قابلیت انتقال خطوط […]

۱ آذر
دانلود پروژه هماهنگ كردن سيستمهاي حفاظتي در سیستم قدرت

دانلود پروژه هماهنگ کردن سیستمهای حفاظتی در سیستم قدرت کد پروژه : ۳۴ تعداد صفحات : ۸۴ امروزه درسیستم های قدرت استفاده از خطوط انتقال با ماکزیمم بار ممکن مساله بسیار مهمی می باشد .زیرا بروز خطا در سیستم ها غیر قابل پیشگیری می باشد و باید از سیستم ها حفاظتی اتومات در خطوط استفاده […]