پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

دانلود کتاب دینامیک سیستم های قدرت (دکتر بطحایی)

دانلود کتاب دینامیک سیستم های قدرت (دکتر بطحایی)دانلود کتاب دینامیک سیستم های قدرت (دکتر بطحایی)

کتاب دینامیک سیستم های قدرت تالیف دکتر سید محمد تقی بطحایی دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی این کتاب ارزشمند در قالب فایل pdf دارای ۱۶۵ صفحه و شش فصل میباشد.

 

در پایان هر فصل این کتاب تکالیف و تمرین های و همچنین پروژه های پیشنهادی جهت یادگیری بهتر دانشجویان ارائه شده است.

 

 

فهرست مطالب کتاب دینامیک سیستم های قدرت (دکتر بطحایی)

پیشگفتار

فصل اول : مقدمه

۱-۱- سیستم های خطی و پایداری آن

۱-۲- معیارهای پایداری در سیستم های خطی

۱-۳- نوشتن معادلات دیفرانسیل غیر خطی به فرم فضای حالت

۱-۴- خطی سازی سیستم های غیر خطی

۱-۵- خطی سازی تجهیزات سیستم قدرت

۱-۵-۱- روش تحمیل شرایط به موتور dc تحریک مستقل جهت خطی سازی

تکالیف فصل اول

تمرین های فصل اول

پروژه های پیشنهادی فصل اول

فصل دوم : معرفی مسائل دینامیک شبکه های قدرت

۲-۱- تعاریف پایداری

۲-۱-۱- نوسانات فرکانس پایین

۲-۱-۲- پایداری دینامیکی و گذرا

۲-۱-۳- نوسانات پیچشی و تشدید زیر سنکرون SSR

۲-۱-۴- ناپایداری ولتاژ Voltage Collapse

۲-۲- طبقه بندی پدیده های گذرا و دینامیکی در سیستم قدرت

تکالیف فصل دوم

تمرین های فصل دوم

فصل سوم : مدل سازی اجزای سیستم قدرت

۳-۱- ماشین سنکرون

۳-۱-۱- مدل ریاضی ماشین سنکرون و معادلات ولتاژ (غیر الکتریکی)

۳-۱-۲- مدل پارک ماشین سنکرون و معادلات ولتاژ

۳-۱-۳- مدل مکانیکی ماشین سنکرون

۳-۲- سیستم تحریک

۳-۲-۱- بررسی دینامیکی سیستم های تحریک بدون جاروبک

۳-۲-۲- بررسی تاثیر سیستم تحریک در پایداری مولد

۳-۲-۳- بررسی حلقه ی کنترل ولتاژ مولد dc تحریک مستقل با جبران سازها

۳-۳- مدل سازی گاورنر

۳-۴- مدل سازی توربین

۳-۵- مدل توربو ژنراتور متصل به شین بی نهایت

۳-۶- میکرو ماشین جهت مطالعات دینامیکی

۳-۶-۱- دینامیک ولتاژ سازی در مختصات دو محوری و سه محوری

۳-۷- مدل خطی هفرون فیلیپس ماشین سنکرون

۳-۷-۱- حالت بدون تحریک

۳-۷-۲- حالت حضور تحریک درجه یک

۳-۸- معادلات حالت سیستم تک ماشینه

۳-۹- طراحی PSS برای یک سیستم تک ماشینه

۳-۹-۱- مثال طراحی

۳-۱۰- یادآوری تقویت کننده ی عملیاتی OP-AMP و تحقیق PSS آنالوگ به کمک آن

۳-۱۰-۱- ساخت انواع تقویت کننده ها با OP-AMP

۳-۱۰-۲- ساخت انواع کنترل کننده ها با OP-AMP

۳-۱۱- گشتاور الکتریکی در مدل هفرون فیلیپس

۳-۱۲- قضیه ی لیاپانوف

۳-۱۲-۱- روش کرازوفسکی

۳-۱۲-۲- تابع انرژی

۳-۱۳- طراحی PSS تنظیمی به روش مدل مرجع با قانون تطابق لیاپانوف

۳-۱۴- روش کنترل پذیر کردن یک سیستم غیر قابل کنترل

۳-۱۵- طراحی PSS به روش (LOC) Liner Optimal Control

۳-۱۶- فیلتر کالمن (Kalman Filter) و کاربرد آن در صنعت برق

۳-۱۶-۱- تخمین گر حالت سیستم دینامیکی همراه با نویز

۳-۱۶-۲- کنترل کننده ی Linear Qudratic Gausian (LQG)

تکالیف فصل سوم

تمرین های فصل سوم

پروژه های پیشنهادی فصل سوم

فصل چهارم : دینامیک شبکه های قدرت چند ماشینه

۴-۱- روش های خطی سازی سیستم چند ماشینه

۴-۱-۱- خطی سازی حول نقطه ی کار

۴-۱-۲- تعمیم مدل هفرون فلیپس در سیستم های چند ماشینه

۴-۱-۳- مدل ماتریسی هفرون فلیپس

۴-۲- جایابی PSS در سیستم چند ماشینه

تکالیف فصل چهارم

تمرین های فصل چهارم

پروژه های پیشنهادی فصل چهارم

فصل پنجم : انعطاف پذیر کردن سیستم قدرت

۵-۱- روش های پیشرفته جهت انعطاف پذیر کردن سیستم قدرت

۵-۲- مدل خط بلند و بدون تلفات

۵-۳- تاثیر جبران سازهای غیرفعال و فعال در مشخصه ی خطوط انتقال

۵-۳-۱- جبران سازی غیرفعال

۵-۳-۲- جبران سازی فعال

۵-۴- مدل خطی و غیرخطی سیستم تک ماشینه ی متصل به شین بی نهایت با اضافه شدن عناصر جبران ساز کنترل پذیر

۵-۵- کاربرد دینامیک سیستم قدرت در سایر حوزه ها

۵-۵-۱- دینامیک و اجزای خودروی هیبرید برقی H.E.V

تکالیف فصل پنجم

پروژه های پیشنهادی فصل پنجم

فصل ششم : مطالعات دینامیکی عناصر الکترونیک قدرت در سیستم قدرت

۶-۱- انواع جریان های الکتریکی

۶-۲- دیود خلاء

۶-۳- دیود P-N

پروژه های پیشنهادی فصل ششم

 

مطالب مرتبط :

پروژه بررسی پایداری دینامیکی سیستم های قدرت با کنترلر PSS و ادوات FACTS

دانلود کتاب دینامیک سیستم های قدرت (دکتر بطحایی)

 

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود کتاب دینامیک سیستم های قدرت (دکتر بطحایی)

رمز : www.powerjam.irpassword

size    حجم : ۴MB

homeمنبع : وب سایت پاور جام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

مقالات مرتبط