• پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق
 • دانلود کتاب کنترل خطی اوگاتا ترجمه فارسی + حل المسائل

  دانلود کتاب کنترل خطی اوگاتا ترجمه فارسی + حل المسائلدانلود کتاب کنترل خطی اوگاتا ترجمه فارسی + حل المسائل

  کتاب سیستم های کنترل خطی تالیف اوگاتا ویرایش پنجم ترجمه فارسی به همراه حل المسائل کتاب کنترل خطی اوگاتا ویرایش پنجم در ادامه میتوانید در قالب فایل pdf دانلود کنید.

  کتاب سیستم های کنترل خطی اوگاتا معرفی جامعی از تحلیل و طراحی سیستم های کنترل بر مبنای نظریه های کنترل کلاسیک و کنترل مدرن را در بردارد.

  کتاب کنترل خطی اوگاتا به عنوان کتاب درسی سیستم های کنترل در مقطع کارشناسی تهیه شده است . مطالب پیش نیاز در کتاب قرار دارد و همچنین ریاضیات مورد نیاز ، شامل تبدیل لاپلاس و تحلیل برداری و ماتریسی در پیوست کتاب در انتهای کتاب قرار گرفته شده است. برای دانلود رایگان این کتاب بر روی دانلود کتاب کنترل خطی اوگاتا ترجمه فارسی + حل المسائل پایین صفحه به رنگ آبی کلیک کنید .

   

  فهرست مطالب کتاب کنترل خطی اوگاتا

  فصل اول – معرفی سیستم های کنترل

  مقدمه

  نمونه هایی از سیستم های کنترل

  کنترل حلقه بسته و کنترل حلقه باز

  طراحی و جبران سازی سیستم های کنترل

  نمای کلی کتاب

  فصل دوم – مدلسازی ریاضی سیستم های دینامیکی

  مقدمه

  تابع تبدیل و پاسخ ضربه

  سیستم های کنترل خودکار

  مدلسازی در فضای حالت

  نمایش فضای حالت سیستم های دینامیکی

  تبدیل مدل های ریاضی به کمک matlab

  خطی کردن مدل های ریاضی غیر خطی

  مسائل نمونه و حلشان

  مسائل

  دانلود کتاب کنترل خطی اوگاتا ترجمه فارسی + حل المسائل

  فصل سوم – مدلسازی ریاضی سیستم های مکانیکی و سیستم های الکتریکی

  مقدمه

  مدلسازی ریاضی سیستم های مکانیکی

  مدلسازی ریاضی سیستم های الکتریکی

  مسائل نمونه و حلشان

  مسائل

  فصل چهارم – مدلسازی ریاضی سیستم های سیالاتی و گرمایی

  مقدمه

  سیستم های سطح مایع

  سیستم های نیوماتیکی

  سیستم های هیدرولیکی

  سیستم های گرمایی

  مسائل نمونه و حلشان

  مسائل

  فصل پنجم – تحلیل پاسخ گذرا و پاسخ حالت ماندگار

  مقدمه

  سیستم های مرتبه اول

  سیستم های مرتبه دوم

  سیستم های مرتبه بالا

  تحلیل پاسخ گذرا با matlab

  معیار پایداری روث

  اثر عمل های کنترلی انتگرالی و مشتقی بر عملکرد سیستم

  خطاهای حالت ماندگار در سیستم های کنترلی دارای فیدبک واحد

  مسائل نمونه و حلشان

  مسائل

  فصل ششم – تحلیل و طراحی سیستم های کنترلی به روش مکان هندسی ریشه ها

  مقدمه

  نمودار مکان هندسی ریشه ها

  رسم نمودار مکان هندسی ریشه ها با matlab

  مکان هندسی ریشه ها برای سیستم های با فیدبک مثبت

  طراحی سیستم کنترل با رهیافت مکان هندسی ریشه ها

  جبران سازی پیشفاز

  جبران سازی پسفاز

  جبران سازی پسفاز – پیشفاز

  جبران سازی موازی

  مسائل نمونه و حلشان

  مسائل

  فصل هفتم – تحلیل و طراحی سیستم های کنترل به روش پاسخ فرکانسی

  مقدمه

  نمودار بوده

  نمودارهای قطبی

  نمودارهای لگاریتم دامنه برحسب فاز

  معیار پایداری نایکوییست

  تحلیل پایداری

  پایداری نسبی

  پاسخ فرکانسی حلقه بسته سیستم های با فیدبک واحد

  تعیین تجربی تابع تبدیل

  طراحی سیستم کنترل با استفاده از رهیافت پاسخ فرکانسی

  جبران سازی پیشفاز

  جبران سازی پسفاز

  مسائل نمونه و حلشان

  جبرانسازی پسفاز – پیشفاز

  مسائل

  فصل هشتم – کنترل کننده PID و PID اصلاح شده

  مقدمه

  قواعد زیگلر – نیکولس برای تنظیم کنترل کننده های PID

  رهیافت محاسباتی برای یافتن مقدار بهینه پارامترها

  گونه های اصلاح شده ای از طرح های کنترل PID

  طراحی کنترل کننده PID به روش پاسخ فرکانسی

  کنترل با دو درجه آزادی

  رهیافت جایدهی صفر برای بهبود مشخصات پاسخ

  مسائل نمونه و حلشان

  مسائل

  فصل نهم – تحلیل سیستم های کنترل در فضای حالت

  مقدمه

  تبدیل مدل های سیستم به کمک matlab

  حل معادلات حالت مستقل از زمان

  نمایش فضای حالت سیستم های تابع تبدیل

  نتایجی از تحلیل ماتریسی

  مشاهده پذیری

  کنترل پذیری

  مسائل نمونه و حلشان

  مسائل

  فصل دهم – طراحی سیستم های کنترل در فضای حالت

  مقدمه

  مسائل

  جایدهی قطب

  طراحی سیستم های سروو

  حل مسئله جایدهی قطب با matlab

  مشاهده گر حالت

  طراحی سیستم های کنترل با مشاهده گر

  طراحی سیستم های تنظیم کننده دارای مشاهده گر

  سیستم های تنظیم کننده بهینه مرتبه دوم

  سیستم های کنترل مقاوم

  مسائل نمونه و حلشان

  مسائل

  پیوست ها

  مراجع

   

  مطالب مرتبط :

  جزوه سیستم های کنترل خطی

  جزوه کاربرد متلب در سیستم های کنترل خطی

  دانلود کتاب کنترل خطی اوگاتا ترجمه فارسی + حل المسائل

   

  —————————————————www.powerjam.ir—————————————

  downloadدانلود : دانلود کتاب کنترل خطی اوگاتا (ترجمه فارسی)

  دانلود : دانلود کتاب کنترل خطی اوگاتا (زبان اصلی)

  دانلود : دانلود کتاب حل المسائل کنترل خطی اوگاتا

  رمز : www.powerjam.irpassword

  size    حجم :  ۹۴MB و ۹MB و ۷MB

  homeمنبع : وب سایت تخصصی برق پاورجام

  —————————————————www.powerjam.ir—————————————

  مقالات مرتبط