پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

دستورالعمل طراحی ، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق

دستورالعمل طراحی ، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریقدستورالعمل طراحی ، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق

کتاب دستورالعمل طراحی ، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق جلد ششم سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) به منظور یکسان سازی ضوابط اجرای سیستم های اعلام حریق با بهره گیری از بخش های مربوط به سیستم کشف و اعلام حریق در مباحث ۳ و ۱۳ مقررات ملی ساختمان ، استاندارد ملی سیستم کشف و اعلام حریق برای ساختمان ها بخش اول و استانداردهای معتبر بین المللی و نظرات کارشناسان خبره ضوابط و الزامات طراحی و اجرای سیستم های کشف و اعلام حریق در ساختمان ها در این کتاب گرد آوری گردیده و در اختیار کارشناسان و مجریان قرار می گیرد.

 

کتاب دستورالعمل طراحی ، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق در هفت بخش تدوین شده است :

بخش اول : الزامات ساختمان ها و بناها در اجرای سیستم های کشف و اعلام حریق

بخش دوم : معیار طراحی ، انتخاب و نصب ادوات سیستم های کشف و اعلام حریق

بخش سوم : توضیحات تکمیلی طراحی و اجرای سیستم های کشف و اعلام حریق

بخش چهارم : علائم پیشنهادی راهنمای نقشه های سیستم های کشف و اعلام حریق

بخش پنجم : توضیحات مختصر تصویری طراحی و اجرای سیستم های کشف و اعلام حریق

بخش ششم : نظارت بر اجرای سیستم های کشف و اعلام حریق

بخش هفتم : چک لیست پیشنهادی نظارت سیستم های کشف و اعلام حریق

 

فهرست مطالب دستورالعمل طراحی ، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق

مقدمه

الزامات ساختمان ها و بناها در اجرای سیستم های اعلام حریق

دسته بندی سیستم های اعلام حریق

انتخاب سیستم های اعلام حریق ساختمان های غیر مسکونی

انتخاب سیستم های اعلام حریق ساختمان های مسکونی

معیار طراحی ، انتخاب و نصب سیستم های اعلام حریق

مناطق تحت پوشش سیستم اعلام حریق

شستی های اعلام حریق

کاشف های حریق

پنل اعلام حریق

ادوات شنیداری و دیداری اعلام حریق

مدارات سیستم اعلام حریق

موارد تکمیلی در طراحی و اجرای سیستم های اعلام حریق

علائم راهنمای پیشنهادی نقشه های سیستم های اعلام حریق

توضیحات مختصر تصویری طراحی و اجرای سیستم های اعلام حریق

نظارت بر اجرای سیستم های اعلام حریق

چک لیست پیشنهادی نظارت سیستم های اعلام حریق

مراجع

 

مطالب مرتبط :

پروژه سیستم های اعلام حریق و سیستم های آنتن مرکزی

کتاب دستورالعمل اصول کار بر روی خطوط برق دار

کتب مباحث آزمون نظام مهندسی برق

جزوه آمادگی آزمون نظام مهندسی برق

پروژه صاعقه گیر و روش های حفاظت در مقابل صاعقه

دستورالعمل اندازهگیری مقاومت الکترود زمین و مقاومت ویژه خاک

دستورالعمل حفاظت ساختمان ها در مقابل صاعقه

 

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود دستورالعمل طراحی ، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق

رمز : www.powerjam.irpassword

size    حجم : ۱MB

homeمنبع : وب سایت پاور جام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

مقالات مرتبط