خانه / لیست پروژه ها

لیست پروژه ها

کد ۱ : پروژه اتصال به زمین ارت

کد ۲ : پروژه جبران سازی توان راکتیو با ادوات FACTS

کد ۳ : پروژه جریان های هجومی و حفاظت ترانسفورماتورهای قدرت در مقابل آن

کد ۴ : رله های حفاظت زمین

کد ۵ : دانلود پایان نامه جایابی بهینه منابع تولید پراکنده بر اساس الگوریتم ژنتیک

کد ۶ : بررسی پست فشارقوی

کد ۷ : پروژه روشهای کنترل توان راکتیو در خطوط انتقال

کد ۸ : پایان نامه مقایسه کلیدهای SF6, و خلاء در سطح ولتاژ پایین

کد ۹ : پروژه طراحی جبران کننده های توان راکتیو برای شبکه قدرت براساس برآورد بار و طرح های توسعه شبکه

کد ۱۰ : دانلود پایان نامه سیستمهای هوشمند کنترل و BMS

کد ۱۱ : پروژه ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت و جنبه های توان راکتیو در ارزیابی قابلیت اطمینان

کد ۱۲ : پروژه بررسی جبران کننده های بار در سیستمهای فوق توزیع و انتقال برق

کد ۱۳ : دانلود پروژه معرفی انواع توان راکتیو موجود در شبکه

کد ۱۴ : پروژه اتوماسیون صنعتی در شبکه های قدرت

کد ۱۵ : پروژه بررسی و آنالیز کلیه ادوات و تجهیزات پست فوق توزیع

کد ۱۶ : پروژه انتقال و فیبرنوری

کد ۱۷ : پایان نامه نیروگاه‌های بادی

کد ۱۸ : پروژه بررسی ترانسفورماتور

کد ۱۹ : پروژه بررسی سیستم تحریک ژنراتورهای تولید برق

کد ۲۰ : پروژه اتوماسیون صنعتی PLC