خانه / لیست پروژه ها

لیست پروژه ها

کد ۱۸۱ : پروژه بهینه سازی موتورهای القایی

کد ۱۸۲ : پایان نامه خازن گذاری در شبکه فشار متوسط در حضور منابع تولید پراکنده (DG)

کد ۱۸۳ : پایان نامه بررسی انرژی های تجدید پذیر و تولید برق

کد ۱۸۴ : پروژه برقگیر

کد ۱۸۵ : پایان نامه الگوریتم بهینه سازی PSO

کد ۱۸۶ : پروژه ترموکوپل

کد ۱۸۷ : پروژه مدارهای الکترونیکی

کد ۱۸۸: پروژه بررسی موتورهای القایی و شبیه سازی با نرم افزار MATLAB

کد ۱۸۹ : پروژه تجهیزات و محاسبات پست ۶۳/۲۰ کیلو ولت

کد ۱۹۰ : پروژهplc

کد ۱۹۱: پروژه سیستم های فشارقوی HVDC

کد ۱۹۲ : پایان نامه بررسی موتورهای BLDC و کنترل سرعت و کاربردهای آن

کد ۱۹۳ : پروژه انرژی های نو

کد ۱۹۴ : پروژه تاثیر منابع تولید پراکنده (DG)در بهبود شبکه برق

کد ۱۹۵ : پایان نامه موتورهای الکتریکی بدون جاروبک BLDC

کد ۱۹۶ : پروژه بررسی و شبیه سازی روش های نوین ساخت دستگاه های جوش معمولی و اینورتری

کد ۱۹۷ : پروژه رویکردهای جدید در شبکه زمین و لزوم ارت در تاسیسات برقی

کد ۱۹۸: پایان نامه کلاس ترانزیستور

کد ۱۹۹: پایان نامه پایداری ولتـاژ در سیستم های قدرت

کد ۲۰۰ : پایان نامه ارشد تشخیص خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتورهای القایی سه فاز قفس سنجابی با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی