خانه / لیست پروژه ها

لیست پروژه ها

کد ۲۰۱ : پروژه بررسی تاثیر منابع تولید پراکنده بر قابلیت اطمینان شبکه توزیع

کد ۲۰۲ : پایان نامه ارشد ژنراتورهای گازسوز و تعیین مکان ، ظرفیت و زمان راه اندازی بهینه آنها جهت حفظ قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن ترانزیت برق

کد ۲۰۳ : پروژه بررسی انواع موتورهای تک فاز از لحاظ ساختمان و محاسبات آنها

کد ۲۰۴ : پایان نامه خازن گذاری در شبکه توزیع

کد ۲۰۵ : پایان نامه بررسی سوئیچ MPLS مدلسازی و شبیه سازی آن

کد ۲۰۶ : پروژه ساخت ربات مسیریاب با کنترل فازی

کد ۲۰۷ : پروژه بررسی موتورهای سرو (servo) و موتورهای خطی (linear)

کد ۲۰۸ : پروژه توربینهای گازی

کد ۲۰۹ : پایان نامه بررسی ساختمان ،روشهای کنترل سرعت و راه اندازی موتورهای القایی

کد ۲۱۰ : پایان نامه ساخت دی الکتریک سنج و هدایت سنج دیجیتالی با AVR

کد ۲۱۱ : پایان نامه ارشد قابلیت اطمینان نیروگاه بادی و تعیین تعداد حالت بهینه آن

کد ۲۱۲ : پروژه کاربرد plc در ژنراتور

کد ۲۱۳ : پروژه تغییر شدت روشنایی با صدا به روش plc (power line carrier)

کد ۲۱۴ : پروژه خودروهای هیبریدی

کد ۲۱۵ : پروژه انرژی های تجدید پذیر

کد ۲۱۶ :  پروژه برج های نیرو و تولید برق

کد ۲۱۷ : پروژه تولید برق بدون مصرف سوخت

کد ۲۱۸ : پروژه بررسی کارآیی نیروگاههای انرژیهای تجدید پذیر در جهان

کد ۲۱۹ : پروژه بررسی کیفیت برق شبکه توزیع و قابلیت اطمینان

کد ۲۲۰ : پروژه اتوماسیون شبکه توزیع