خانه / لیست پروژه ها

لیست پروژه ها

کد ۲۲۱ : پروژه بررسی انواع نیروگاه ها

کد ۲۲۲ : پروژه آمپلی فایر با تکنولوژیCMOS Amplifier

کد ۲۲۳ : پروژه طراحی نرم افزار پخش بار به روش نیوتن رافسون به زبان Builder   C++

کد ۲۲۴ : پروژه بررسی تابلوهای قدرت و فرمان

کد ۲۲۵ : پروژه طراحی پست و تجهیزات آن

کد ۲۲۶ : پروژه مدل سازی و راه اندازی ژنراتورهای القایی

کد ۲۲۷ : پروژه آنتن و شبکه بیسیم

کد ۲۲۸ : پروژه بررسی تجهیزات پست های فشار قوی

کد ۲۲۹ : پروژه کنترل سرعت موتورهای القایی(AC)

کد ۲۳۰ : پروژه طراحی و ساخت اینورتر

کد ۲۳۱ : پروژه پیش بینی بار در شبکه های عصبی

کد ۲۳۲ : پروژه فلیکرهای ولتاژ در شبکه توزیع برق

کد ۲۳۳ : پروژه نوسان سازها

کد ۲۳۴ : پروژه بررسی انواع سنسورها

کد ۲۳۵ : پروژه کوره های القایی در فرکانس شبکه

کد ۲۳۶ : پروژه ساخت ربات

کد ۲۳۷ : پروژه انواع بویلرها در نیروگاههای سیکل ترکیبی و حرارتی و بررسی میزان عملکرد آنها

کد ۲۳۸ : پروژه بررسی روشهای کاهش نامتعادلی بار در شبکه توزیع

کد ۲۳۹ : پروژه بررسی اقتصادی و فنی خطوط و کابل های AC و DC

کد ۲۴۰ : پروژه افزایش قابلیت اطمینان شبکه توزیع