خانه / لیست پروژه ها

لیست پروژه ها

کد ۲۴۱ : پروژه کاهش زمان خاموشی شبکه و تعمیرات خطوط بدون قطع برق

کد ۲۴۲ : پروژه مدلسازی و تحلیل شرایط غیر عادی عملکرد ترانسفورماتور

کد ۲۴۳ : پروژه محاسبات و ساختمان ترانسهای جوش نقطه ای

کد ۲۴۴ : پروژه بهینه سازی و مدلسازی موتورهای سنکرون آهنربای دائم خطی

کد ۲۴۵ : پروژه کنترل از راه دور با میکروکنترلر اتمگا ۸ و خط تلفن

کد ۲۴۶ : پروژه بررسی کندانسور نیروگاه و تاثیر خوردگی آن در بهره برداری نیروگاه

کد ۲۴۷ : پایان نامه بهره برداری پستهای فشارقوی و بررسی تجهیزات آن

کد ۲۴۸ : پروژه جایابی بهینه خازن های شبکه توزیع توسط الگوریتم ژنتیک

کد ۲۴۹ : پروژه بررسی کلیرنس در پست های فشارقوی و خطوط هوایی

کد ۲۵۰ : پروژه بررسی کلیدهای موجود در شبکه و کلیدهای فشار قوی

کد ۲۵۱ : پروژه شبیه سازی کوره های قوس الکتریکی و تاثیر SVC در کاهش هارمونیک ها

کد ۲۵۲ : پروژه بررسی هارمونیک های ولتاژ و جریان در سیستم های قدرت

کد ۲۵۳ : پروژه پیش بینی بار در شبکه توزیع برق

کد ۲۵۴ : پروژه کنترل روشنایی با میکروکنترلر AVR و خط تلفن

کد ۲۵۵ : پروژه طراحی و ساخت تستر اینکودر با میکروکنترلر AVR

کد ۲۵۶ :  پروژه شبیه سازی توربینهای بادی

کد ۲۵۷ : پروژه بررسی سیستمهای SCADA

کد ۲۵۸ : پروژه ساخت مبدل DC به AC با میکروکنترلر

کد ۲۵۹ : پروژه محاسبات مقطع کابل و تاسیسات الکتریکی

کد ۲۶۰ : پروژه بررسی و مقایسه کاربرد شینهای آلومینیومی بجای شینهای مسی