خانه / لیست پروژه ها

لیست پروژه ها

کد ۲۱ : پایان نامه کارشناسی ارشد پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402

کد ۲۲ : پروژه استفاده از انرژی زمین گرمایی

کد ۲۳ : پروژه بررسی ژنراتور سنکرون و اثر قطع تحریک در آن

کد ۲۴ : پروژه بررسی و عملکرد سیم گارد حاوی فیبر نوری (OPGW) در سیستم های قدرت

کد ۲۵ : پروژه اهمیت انرژی های تجدید پذیر و بررسی استفاده از انرژی خورشیدی

کد ۲۶ : پایان نامه بررسی تئوری و عددی نانو لوله های کربنی به عنوان یک کانال در ترانزیستورهای اثر میدان

کد ۲۷ : پروژه بررسی اجزای سیستمهای انتقال در فیبر نوری

کد ۲۸ : پروژه بررسی نوسانات ولتاژ در شبکه های برق

کد ۲۹ : پروژه انتقال اطلاعات (plc) در خطوط فشار قوی

کد ۳۰ : پایان نامه تخصیص هزینه و قیمت گذاری بهینه توان راکتیو در محیط تجدید ساختار شده و رقابتی بازار برق

کد ۳۱ : پروژه رله و حفاظت در شبکه انتقال و توزیع

کد ۳۲ : پروژه شناخت سیستمهای حفاظتی در شبکه های قدرت

کد ۳۳ : پروژه دوربینهای مدار بسته و سیستمهای حفاظت تصویری

کد ۳۴ : پروژه هماهنگ کردن سیستمهای حفاظتی در سیستم قدرت

کد ۳۵ : پروژه قابلیت اطمینان شبکه های فشار متوسط و توزیع

کد ۳۶ : پروژه بررسی روشهای تصحیح ضریب توان و اثرات آن

کد ۳۷ : پروژه مشخصات و خصوصیات انواع کابل های زیر زمینی

کد ۳۸ : پروژه تحلیل و بررسی کابل در شبکه توزیع قدرت

کد ۳۹ : پروه بررسی انواع خطوط انتقال و توزیع شبکه برق

کد ۴۰ : پروژه بررسی حالت های گذرا در سیستم های قدرت و ژنراتور سنکرون