خانه / لیست پروژه ها

لیست پروژه ها

کد ۱۰۱ : پروژه نحوه کار ماشینهای مخصوص و کاربردهایشان

کد ۱۰۲ : پروژه هارمونیک ها و تاثیرات آن در سیستم های قدرت

کد ۱۰۳ : پروژه یراق الات خطوط هوایی شبکه های توزیع و انتقال

کد ۱۰۴ : پروژه بررسی خطوط انتقال و انتقال HVDC

کد ۱۰۵ : پروژه مقایسه روشهای کنترل موتورهای القایی سه فاز

کد ۱۰۶ : پروژه معرفی و شبیه سازی انواع ادوات FACTS

کد ۱۰۷ : پروژه پست های فشار متوسط و معرفی تجهیزات آن

کد ۱۰۸ : پروژه شکست الکتریکی عایق های گازی

کد ۱۰۹ : پروژه ترانسفورماتور

کد ۱۱۰ : پروژه روش های راه اندازی موتور های القایی

کد ۱۱۱ : پروژه بررسی سیستم های انتقال و توزیع شبکه های هوایی

کد ۱۱۲ : پایان نامه بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت

کد ۱۱۳ : پروژه پست های فشارقوی

کد ۱۱۴ : پروژه طراحی و بررسی عملکرد خودروهای الکتریکی

کد ۱۱۵ : پروژه تکنولوژی انرژی خورشیدی و طراحی و محاسبه آن در دستگاه‌های خانگی و صنعتی

کد ۱۱۶ : پروژه سیستم ارت و محاسبات آن

کد ۱۱۷ : پروژه کنترل موتورهای القایی با اینورتر

کد ۱۱۸ : پروژه عایق های مایع در برق قدرت

کد ۱۱۹ : پروژه قابلیت اطمینان و شبیه سازی با نرم افزار دیگسایلنت

کد ۱۲۰ : پروژه تپ چنجر ترانسفورماتور