خانه / لیست پروژه ها

لیست پروژه ها

کد ۱۲۱ : پروژه کنترل سرعت موتورهای القایی (ولتاژ-فرکانس)

کد ۱۲۲ : پروژه تجهیزات پست ۲۳۰ کیلو ولت

کد ۱۲۳ : پروژه هماهنگی تجهیزات حفاظتی شبکه های توزیع در حضور تواید پراکنده

کد ۱۲۴ : پروژه کاهش تلفات در خطوط فشار ضعیف

کد ۱۲۵ : پروژه موتورهای dc بدون جاروبک (Brushless DC Motor) BLDM

کد ۱۲۶ : پروژه جبران سازی سری در خطوط انتقال و شبیه سازی آن با نرم افزار DIGSILENT

کد ۱۲۷ : پروژه تجهیزات به کار رفته در بانک خازنی پست های ۲۰/۶۳ کیلو ولت

کد ۱۲۸ : پروژه سیستم های کنترل گسترده پست های فشار قوی

کد ۱۲۹ : پروژه کنترل و حفاظت سیستم های قدرت

کد ۱۳۰ : پایان نامه کنترل موتورهای DC با یکسوکننده های قابل کنترل تریستوری و چاپرهای DC و شبیه سازی با نرم افزار matlab

کد ۱۳۱ : پروژه تئوری موتورهای مغناطیس دائم سنکرون (PMSM)

کد ۱۳۲ : پروژه رله های دیجیتال و کاربرد آن در حفاظت الکتریکی

کد ۱۳۳ : پروژه سیستم‌های حفاظتی در پستهای فشار قوی

کد ۱۳۴ : پروژه بررسی تفاوت کنترل دور ماشینهای BLDC با اینورترهای ۴ سوئیچه و ۶ سوئیچه

کد ۱۳۵ : پایان نامه سیستم MPPT مجموعه ای از سلول خورشیدی به روش PSO

کد ۱۳۶ : پروژه شبکه PROFIBUS

کد ۱۳۷ : پایان نامه حقوق انتقال در بازار برق

کد ۱۳۸ : پروژه اینورتر

کد ۱۳۹ : پایان نامه کارشناسی ارشد مدلسازی و شبیه سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی انتشار تغییرات ولتاژ در شبکه با در نظر گرفتن اثر اشباع

کد ۱۴۰ : پروژه اسیلاتور