خانه / لیست پروژه ها

لیست پروژه ها

کد ۱۴۱ : پایان نامه طراحی و ساخت دستگاه ثبت کننده سیگنال الکترومایوگرام دو کاناله و مدلسازی فعالیت ایزومتریک ساعد

کد ۱۴۲ : پروژه بررسی و ساخت انواع سنسورها و سنسور پارک

کد ۱۴۳ : پروژه بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی

کد ۱۴۴ : پروژه ترانس جریان ct

کد ۱۴۵ : پروژه plc

کد ۱۴۶ : پروژه لیزر

کد ۱۴۷ : پروژه ترانسفورماتور قدرت گازی GIS ایمنی در انتقال

کد ۱۴۸ : پایان نامه سیستم تجسس و دستگاه بازرسی اشعه X فرودگاه

کد ۱۴۹ : پایان نامه ارشد بینایی سه بعدی با استفاده از نور ساختار یافته با الگوی رنگی

کد ۱۵۰ : پروژه تعیین فراوانی موارد استفاده از ECT در بیماران

کد ۱۵۱ : پروژه کاردانی حافظه داخلی تلفن

کد ۱۵۲ : پایان نامه بررسی سیستم تحریک و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 در واحدهای گازی نوع V 94-2

کد ۱۵۳ : پایان نامه بررسی چگونگی نصب تجهیزات الکتریکی در نیروگاه در حال ساخت

کد ۱۵۴ : پروژه اصول و محاسبات طراحی روشنایی ایستگاه های مترو

کد ۱۵۵ : پایان نامه طراحی سیستم های ابزار دقیق ایستگاه تقویت فشار گاز

کد ۱۵۶ : پایان نامه بررسی سنسورها و ترانسدیوسرها و کنترل صنعتی

کد ۱۵۷ : پایان نامه بررسی انواع تجهیزات FACTS

کد ۱۵۸ : پروژه نوآوری در خطوط انتقال انرژی(خطوط انتقال GIL)

کد ۱۵۹ : پروژه روغن ترانسفورماتور

کد ۱۶۰ : پایان نامه ارائه روش جدید جهت حذف نویز آکوستیکی در یک مجرا استفاده هم زمان از فیلترهای وفقی و شبکه های عصبی در حالت فرکانس متغیر