خانه / لیست پروژه ها

لیست پروژه ها

کد ۱۶۱ : پایان نامه بررسی ترانسفورماتورهای ولتاژ نوری و مقایسه آن با ترانسهای معمولی

کد ۱۶۲ : پایان نامه طراحی ترانسفورماتورهای قدرت تکفاز و ارائه الگوریتم مناسب برای طراحی بهینه آن با استفاده از نرم افزار MATLAB

کد ۱۶۳ : پایان نامه ارشد جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده (NGN)

کد ۱۶۴ : پایان نامه کارشناسی ارشد تشخیص خطای سیم بندی استاتور با آنالیز موجک و شبکه عصبی

کد ۱۶۵ : پایان نامه بررسی و شبیه سازی آنتنهای تلفن همراه

کد ۱۶۶ : پروژه بررسی ترانسفورماتورهای تکفاز و سه فاز

کد ۱۶۷ : پایان نامه بررسی انواع آب گرمکن های خورشیدی موجود در ایران و طراحی بهینه آنها

کد ۱۶۸ : پایان نامه بیومتریک

کد ۱۶۹ : پروژه بررسی سیستمهای قدرت HVDC

کد ۱۷۰ : پایان نامه طراحی و ساخت فانکشن ژنراتور

کد ۱۷۱ : پروژه فیبر نوری

کد ۱۷۲ : پروژه تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری

کد ۱۷۳ : پایان نامه نقشه کشی در سیستم های مخابراتی

کد ۱۷۴ : پروژه بررسی نیروگاه بادی

کد ۱۷۵ : پروژه فرورزونانس در سیستم های قدرت و طبقه بندی آن

کد ۱۷۶ : پایان نامه بررسی و عیب یابی ترانسفورماتور با استفاده از آنالیز گازهای محلول در روغن

کد ۱۷۷ : پروژه بررسی بار در شبکه های قدرت

کد ۱۷۸ : پایان نامه بررسی نیروگاه آبی

کد ۱۷۹: پایان نامه طراحی و ساخت دستگاه دودسنج با قابلیت کنترل

کد ۱۸۰: پایان نامه کلیدهای قدرت و حفاظت ترانسفورماتورها و خطوط