پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

محاسبات سیم هادی خط انتقال ۱۳۲ کیلوولت دو مداره

محاسبات سیم هادی خط انتقال 132 کیلوولت دو مدارهمحاسبات سیم هادی خط انتقال ۱۳۲ کیلوولت دو مداره

پروژه خط اختصاصی دو مداره ۱۳۲ کیلوولت سربندر – منصوری به طول تقریبی ۴۵ کیلومتر ، به منظور برق رسانی به سایت تاسیسات میدان نفتی منصوری از پست ۱۳۲/۲۳۰ کیلوولت.

محاسبه جریان مجاز هادی با توجه به ظرفیت حرارتی آن

جریان مجاز هادی عبارت از جریانی است که بطور دائم می‌تواند از هادی عبور کرده و هیچگونه تغییر در مشخصات فیزیکی و الکتریکی هادی بطور ماندگار ایجاد ننماید. عبور جریان از هادی موجب تلفات اهمی بصورت گشته و همچنین هادی می‌تواند ازطریق تشعشع خورشید نیز انرژی حرارتی کسب کند که مجموع این دو انرژی باعث بالا رفتن درجه حرارت هادی می‌گردد. تلفات فوکو و هیسترزیس نیز می‌تواند بعنوان منشأ‌ دیگری برای بالا رفتن درجه حرارت هادی مطرح می‌شود ولی بعلت ناچیز بودن از اثر آن صرفنظر می‌گردد.

 

پدیده کرونا

در انتخاب هادی مناسب برای خطوط انتقال نیرو باید پدیده کرونا را مورد بررسی قرار دهیم، بدلیل اینکه افزایش گرادیان ولتاژ بر روی سطح یک هادی بیش از قدرت شکست الکتریکی هوا موجبات تخلیه الکتریکی در هوای اطراف هادی را فراهم می‌آورد، این تخلیه در هوای اطراف هادی سبب ایجاد هاله‌‌ای نورانی بنفش‌ رنگ، نویز صوتی، نویز رادیویی، لرزش هادی و همچنین در فضای اطراف هادی ایجاد گاز ازن می‌نماید و نهایتاً تلفات کرونا را سبب می‌شود. در طراحی خطوط انتقال بدلیل اثرات منفی فوق باید سعی در کاهش پدیده کرونا تا حدامکان نمود، گرچه کرونا بر میرایی موج‌های ولتاژ ضربه‌ای که در اثر کلیدزنی با رعد و برق در خط ایجاد می‌گردند، موثر است.

در عمل استفاده از هادی های با قطر بالا و یا کاربرد مجموعه‌های هادی در یک فاز و بصورت باندل باعث افزایش ولتاژ شروع کرونا (کاهش گرادیان پتانسیل در سطح هادی) شده و در نتیجه تلفات انرژی را کاهش می‌دهد.

افزایش فاصله بین هادی‌های خط با برج و زمین باعث کاهش تلفات کرونا می‌گردد که این امر نسبت به افزایش هزینه تجهیزات خط در اثر افزایش طول بازوهای برج و در نتیجه افزایش نیروهای مکانیکی و بارهای اضافی و همچنین ازدیاد عرض برج و نیاز به افزایش حریم و باند مسیر در سراسر طول خط انتقال مقرون به صرفه نیست.

 

 

فهرست مطالب محاسبات سیم هادی خط انتقال ۱۳۲ کیلوولت دو مداره

فصل اول : مشخصات پروژه

۱-۱- مشخصات عمومی پروژه

۱-۲- آمار هواشناسی منطقه

فصل دوم : محاسبات الکتریکی مربوط به سیم هادی

۲-۱- مشخصات هادی انتخابی

۲-۲- محاسبه جریان مجاز هادی با توجه به ظرفیت حرارتی آن

۲-۳- محاسبه جریان اتصال کوتاه قابل تحمل هادی

۲-۴- تعیین پارامترهای الکتریکی خط

۲-۵- بررسی جریان عبوری مجاز از نقطه نظر افت ولتاژ

۲-۶- بررسی پدیده کرونا

۲-۷- تلفات اهمی

۲-۸- تلفات انرژی سالیانه

۲-۹- محاسبه حداکثر توان انتقالی، قدرت طبیعی و قدرت راکتیو شارژ خط

 

مطالب مرتبط :

پروژه تاثیر شرایط محیطی بر هادی های شبکه

استاندارد کابل های شبکه

پروژه بررسی سیستم های انتقال و توزیع شبکه های هوایی

پروژه بررسی کابل در شبکه توزیع قدرت

محاسبه سطح مقطع کابل به همراه مثال

پروژه بررسی کابل

پروژه بررسی نسل جدید هادی های خطوط انتقال

کتاب طراحی خطوط انتقال برق (نوحی)

پروژه بررسی انواع خطوط انتقال و توزیع

پروژه تجهیزات خطوط انتقال

 

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود محاسبات سیم هادی خط انتقال ۱۳۲ کیلوولت دو مداره

رمز : www.powerjam.irpassword

size    حجم : ۱MB

homeمنبع : وبسایت تخصصی برق پاورجام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

مقالات مرتبط