پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

پروژه تاثیر عبور برق از بدن انسان و روش های جلوگیری از صدمه زدن آن

پروژه تاثیر عبور برق از بدن انسان و روش های جلوگیری از صدمه زدن آنپروژه تاثیر عبور برق از بدن انسان و روش های جلوگیری از صدمه زدن آن

کد پروژه : ۳۷۰

تعداد صفحات : ۱۳۱

پروژه تاثیر عبور برق از بدن انسان و روش های جلوگیری از صدمه زدن آن در سه فصل تهیه و تنظیم شده است . در فصل اول با سیستم های توزیع برق منطبق با IEC ، در فصل دوم با اثرهای عبور جریان برق از بدن انسان و در فصل سوم با روش های حفاظت در برابر برق گرفتگی آشنا می شویم.

فهرست مطالب پروژه تاثیر عبور برق از بدن انسان و روش های جلوگیری از صدمه زدن آن

مقدمه

فصل اول : سیستم های توزیع برق طبق IEC

۱-۱- نامگذاری هادی های یک سیستم الکتریکی طبق IEC

۱-۱-۱- شناسایی هادی ها در سیستم های جریان متناوب

۱-۱-۲- شناسایی هادی ها در سیستم های جریان مستقیم

۱-۲- نشانه های ترسیمی هادی ها طبق IEC

۱-۳- شناسایی نوع رابطه یک سیستم الکتریکی با زمین طبق IEC

۱-۴- شناسایی نحوه اتصال به زمین بدنه های تجهیزات الکتریکی طبق IEC

۱-۵- نامگذاری سیستم های الکتریکی طبق IEC

۱-۶- سیستم TN

۱-۷- سیستم TT

۱-۸- سیستم IT

۱-۹- زیر سیستم های TN

۱-۱۰- شکل های عمومی سیستم های الکتریکی تکفاز متداول طبق IEC

۱-۱۰-۱- سیستم تکفاز نوع  TN

۱-۱۰-۲-سیستم تکفاز نوع TT

۱-۱۰-۳-سیستم تکفاز نوع IT

۱-۱۱- شکل های عمومی سیستم های الکتریکی سه فاز متداول طبق IEC

۱-۱۱-۱- سیستم سه فاز TN

۱-۱۱-۲- سیستم سه فاز از نوع TT

۱-۱۱-۳- سیستم سه فاز از نوع IT

۱-۱۲- شکل های عمومی سیستم های الکتریکی جریان مستقیم طبق IEC

۱-۱۲-۱- سیستم TN-S d.c

۱-۱۲-۲- سیستم TN-C d.c

۱-۱۲-۳- سیستم TN-C-S d.c

۱-۱۲-۴- سیستم TT d.c

۱-۱۲-۵- سیستم IT d.c

فصل دوم : اثرهای عبور برق از بدن انسان

۲-۱- امپدانس بدن انسان

۲-۱-۱- مشخصه های مقاومت بدن انسان و ساختار آن

۲-۱-۲- امپدانس پوست بدن انسان (zp) و ساختار آن

۲-۱-۳- امپدانس داخلی بدن انسان (Zi) و ساختار آن

۲-۱-۴- امپدانس کل بدن انسان (ZT)

۲-۱-۵- مقاومت اولیه بدن انسان (Ri)

۲-۱-۶- مقادیر آماری امپدانس کل بدن انسان (ZT)

۲-۲- آثار عبور جریان متناوب ۱۵ تا ۱۰۰ هرتز از بدن انسان

۲-۲-۱- شدت جریان آستانه درک (Treshdd of Perception)

۲-۲-۲- شدت جریان آستانه رهایی (  Treshold of let – go)

۲-۲-۳- شدت جریان آستانه فیبریلاسیون باطنی (treshold of Ventricular fibrillation)

۲-۲-۴- آثار دیگر جریان

۲-۲-۵- شرح نواحی ایجاد شده بوسیله جریان های آستانه ای

۲-۲-۶- استفاده از ولتاژهایی که از ۵۰ ولت تجاوز نمی کند

۲-۲-۷- ضریب جریان قلب

۲-۳- آثار عبور جریان مستقیم از بدن انسان

۲-۳-۱- شدت جریان (مستقیم ) آستانه درک

۲-۳-۲- شدت جریان (مستقیم) آستانه رهایی

۲-۳-۳- جریان مستقیم آستانه فیبریلاسیون باطنی

۲-۳-۴- آثار دیگر جریان مستقیم

۲-۴- آثار عبور جریان متناوب با فرکانس بیش از ۱۰۰ هرتز از بدن انسان

۲-۴-۱- آثار عبور جریان متناوب با فرکانس ۱۰۰ هرتز تا ۱۰۰۰ هرتز از بدن انسان

۲-۵- اثر عبور جریان های غیر از جریان متناوب و جریان مستقیم از بدن انسان

فصل سوم : حفاظت در برابر برق گرفتگی

۳-۱- حفاظت در برابر تماس مستقیم یا حفاظت در برابر بهره برداری عادی یا حفاظت اصلی

۳-۱-۱- حفاظت با استفاده از عایق بندی (حفاظت در برابر هر نوع تماس)

۳-۱-۲- حفاظت با استفاده از حصار کشی ها یا استفاده از محفظه ها (حفاظت در برابر هر نوع تماس )

۳-۱-۳- حفاظت با استفاده از موانع (حفاظت در برابر تماس غیر عمد)

۳-۱-۴- حفاظت با استقرار در خارج از دسترس (حفاظت در برابر تماس غیر عمد)

۳-۱-۵- حفاظت اضافی با استفاده از وسایل جریان تفاضلی

۳-۱-۶-طبقه بندی تجهیزات با توجه به حفاظت در برابر تماس مستقیم و نحوه استفاده از آن

۳-۲- حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم یا حفاظت در حالت بروز اتصالی

۳-۲-۱- طبقه بندی تجهیزات با توجه به مشخصه های اصلی آنها از نظر حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم

۳-۲-۲- حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم با استفاده از قطع خودکار مدار

۳-۲-۲-۱- قطع خودکار مدار (خواسته عمومی )

۳-۲-۲-۲- همبندی برای همولتاژ کردن ( خواسته عمومی )

۳-۲-۲-۳- شرایط اختصاصی سیستم TN (همه موارد  TN – C – S, TN – S ,TN -C )

۳-۲-۲-۴- شرایط اختصاصی

۳-۲-۲-۵- شرایط اختصاصی

۳-۲-۲-۶- همبندی کمکی برای همولتاژ کردن

۳-۲-۳-۱- حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم با استفاده از تجهیزات کلاس II

۳-۲-۳-۲- حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم اگر محیط غیر هادی (عایق) باشد

۳-۲-۳-۳- حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم با استفاده از همبندی همولتاژ کننده بدون اتصال به زمین

۳-۲-۳-۴- حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم با ایجاد جدایی الکتریکی

۳-۲-۳-۵- نتیجه گیری کلی درباره حفاظت بدون استفاده از قطع خودکار مدار

۳-۳- حفاظت در برابر هر دو نوع تماس مستقیم و غیر مستقیم

۳-۳-۱- حفاظت با استفاده از SELV و PELV

۳-۳-۱-۱- منابع SELV (بدون اتصال زمین )

۳-۳-۱-۲- منابع ( PELV با اتصال زمین )

۳-۳-۱-۳- خواسته های عمومی برای مدارهای SELV و PELV

۳-۳-۱-۴- خواسته های خصوصی برای مدارهای SELV (بدون اتصال زمین)

۳-۳-۲- سیستم FELV

۳-۳-۲-۱- حفاظت در برابر تماس مستقیم

۳-۳-۲-۲- حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم

۳-۳-۲-۳- پریز ها و دو شاخه های مدارهای FELV

۳-۳-۲-۴- نکات اضافی درمورد سیستم های FELV, PELV, SELV

منابع

مطالب مرتبط :

پاورپوینت ایمنی در برق

پروژه ایمنی در برق

ایمنی در برق

پروژه بررسی و محاسبه سیستم ارتینگ در بناهای ساختمانی

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود پروژه تاثیر عبور برق از بدن انسان و روش های جلوگیری از صدمه زدن آن

رمز : www.powerjam.irpassword

size    حجم : ۱۱MB

homeمنبع : وب سایت پاور جام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

فایل پروژه تاثیر عبور برق از بدن انسان و روش های جلوگیری از صدمه زدن آن که در قسمت دانلود قرار دادیم به صورت pdf می باشد رایگان میتوانید دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

قیمت فایل word پروژه تاثیر عبور برق از بدن انسان و روش های جلوگیری از صدمه زدن آن : ۷۰۰۰ (تومان)

بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

مقالات مرتبط