پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

پروژه شناسایی و معرفی موتورهای سرعت بالا

پروژه شناسایی و معرفی موتورهای سرعت بالاپروژه شناسایی و معرفی موتورهای سرعت بالا

کد پروژه : ۳۷۱

تعداد صفحات : ۱۸۰

در پروژه شناسایی و معرفی موتورهای سرعت بالا بخش های اصلی برای معرفی موتورهای مغناطیس دائم اختصاص یافته است . چون اکثر موتورهای سرعت بالای امروزی مغناطیس دائم هستند .

امروزه موتورهای سرعت بالا در زمینه های پزشکی ، کامپیوتر و وسایل هوافضا کاربرد گسترده ای پیدا کرده اند . به طور مثال در دریل های که در جراحی های جمجمه بکارگرفته می شوند از موتور سرعت بالایی استفاده شده که سرعت بالای ۴۰۰۰۰RPM می باشد ، و همچنین نمونه دیگری از این موتورها در مته های دندان پزشکی بکار گرفته شده است . موتورهای بکار گرفته در دیسک گردان های کامپیوتر نیز موتورهای سرعت بالایی هستند که سرعت آنها به بالای ۵۰۰۰۰RPM نیز می رسد.در سیستم های هوافضا مثلاً در هواپیما برای تهویه از این موتورها استفاده می شود .

عمده موتورهای سرعت بالای امروزی سنکرون مغناطیس دائم می باشند ، که با پیشرفت تکنولوژی ساخت مواد مغناطیس دائم پیشرفت الکترونیک قدرت امکان ساخت این گونه موتورها در توان های کم میسر شده است .

 

فهرست مطالب پروژه شناسایی و معرفی موتورهای سرعت بالا

چکیده

مقدمه

فصل اول : کلیاتی در رابطه با موتورهای الکتریکی

۱-۱- تاریخچه

۱-۲- اجزاء ماشین های گردان الکتریکی

۱-۳- طبقه بندی موتورهای الکتریکی براساس پارامترهای مختلف

فصل دوم : موتورهای DC سرعت بالا

۲-۲- موتور DC شنت سرعت بالا

۲-۳- موارد کاربرد و قابلیت ها

۲-۴- موتورهای DC مغناطیس دائم سرعت بالا

۲-۵- دسته بندی مواد مغناطیس دائم بر اساس مساحت حلقه هیسترزیس آنها

۲-۶- پارامترهای مهم یک مغناطیس دائم

۲-۶-۱- چگالی شار پسماند و نیروی بازدارنده

۲-۶-۲- انرژی دریافتی و انرژی دریافتی ماکزیمم

۲-۶-۳- درجه حرارت کوری

۲-۶-۴- پایداری مواد مغناطیس دائم

۲-۶-۵- تاثیر دما بر مواد مغناطیس

۲-۷- دسته بندی مواد مغناطیس دائمی که در موتورهای سرعت بالا بکار می رود

۲-۷-۱- آلنیکو ( Alnico )

۲-۷-۲- فریت ها ( Ferrite )

۲-۷-۳- مواد مغناطیس دائم کمیاب زمینی

۲-۸- ماشین های مغناطیس دائم DC

فصل سوم : موتورهای القایی

۳-۱- موتور الکتریکی

۳-۲- اصل ساخت اولیه و کاربری

۳-۳- استاتور

۳-۴- روتور

۳-۵- انواع موتورهای القایی

۳-۶- موتورهای القایی تک فاز

۳-۷- موتورهای AC سه فاز

۳-۷-۱- موتور قفس سنجابی

۳-۷-۲- موتور با روتور پیچشی

۳-۷-۳- موتورهای پله‌ای

۳-۷-۴- موتورهای خطی

فصل چهارم : موتورهای تحریک مغناطیس دائم سرعت بالا

۴-۱- موتورهای تحریک مغناطیس دائم سرعت بالا

۴-۱-۱- موتورهای سنکرون مغناطیس دائم سرعت بالا

۴-۱-۲- موتورهای BLDC سرعت بالا

فصل پنجم : موتور سنکرون مغناطیس دائم سرعت بالا

۵-۱- مقدمه

۵-۲- تاریخچه ای از موتورهای سنکرون مغناطیس دائم سرعت بالا

۵-۳- روش های طراحی موتورهای مغناطیس دائم سرعت بالا

۵-۴- سابقه طراحی موتورهای سنکرون مغناطیس دائم سرعت بالا

۵-۵- کاربرد مواد مغناطیس دائم در موتورهای سرعت بالا

۵-۶- موقعیت آهنربای دائم بر روی روتور موتورهای سنکرون مغناطیس دائم سرعت بالا

۵-۶-۱- روتور با آهنربای سطحی در موتورهای سرعت بالا

۵-۶-۲- روتور با آهنربای داخلی در موتورهای سرعت بالا

۵-۷- ساختمان موتور آهنربای دائم سرعت بالا

۵-۷-۱- استاتور

۵-۷-۲- سیم پیچ استاتور

۵-۷-۳- فاصله هوایی

۵-۷-۴- روتور

۵-۷-۵- یوغ

۵-۷-۶- شفت

۵-۷-۷- بدنه موتور

۵-۸- نظریه و مدل سازی ماشین های سنکرون مغناطیس دائم سرعت بالا

۵-۸-۱- مقدمه

۵-۸-۲- موتورهای سنکرون معناطیس دائم سرعت بالا

۵-۸-۳- مدل ریاضی موتور سنکرون با مغناطیس دائم سرعت بالا

۵-۸-۴- مدل Simulink برای موتور سنکرون مغناطیس دائم سرعت بالا (PMSM)

۵-۹- مقایسه موتورهای سنکرون آهنربای دائم سرعت بالا و موتور القایی

۵-۱۰- مقایسه موتورهای آهنربای دائم سنکرون سرعت بالا با موتورهای BLDC سرعت بالا

فصل ششم : موتورهای کوچک سرعت فوق العاده بالا

۶-۱- تولید آزمایشی موتورهای کوچک با سرعت فوق العاده زیاد

۶-۲- هدف

۶-۳- مقدمه

۶-۴- اجزاء و عملکرد سیستم موتور فوق العاده سرعت بالا

فصل هفتم : موتور انیورسال سرعت بالا

۷-۱- مقدمه

۷-۲- موتورهای یونیورسال

۷-۳- مشخصه های گشتاور و کاربردهای موتور انیورسال

۷-۴- انواع موتور انیورسال

۷-۴-۱- موتور با قطب متمرکز و بدون سیم پیچی تعدیل

۷-۴-۲- موتورهای انیورسال با سیم پیچ تعدیل و میدان توزیع شده

۷-۵- معادلات اصلی موتور

۷-۶- عکس العمل آرمیچر

۷-۷- قطب های کمکی

فصل هشتم : موتورهای DC بدون جاروبک (BLDC) سرعت بالا

۸–۱- اساس کار موتورهای DC معمولی

۸-۲- تولید گشتاور در موتورهای معمولی

۸-۳- موتور DC بدون جاروبک سرعت بالا

۸-۴- اساس حرکت موتور DC بدون جاروبک سرعت بالا

۸-۵- رابطه گشتاور و جریان در موتورهای بدون جاروبک سرعت بالا

۸-۶- بررسی وضعیت کموتاسیون در موتور DC بدون جاروبک سرعت بالا

۸-۷- ساختمان و عملکرد موتورهای DC بدون جاروبک سرعت بالا

۸-۷-۱- ساختمان استاتور

۸-۷-۲- روتور مغناطیس دائم موتورهای DC بدون جاروبک سرعت بالا

۸-۸- نحوه کار موتور DC بدون جاروبک سرعت بالا

۸-۹- قطع فلوی و شار نشتی

۸-۱۰- گشتاور

۸-۱۱- EMF مخالف

۸-۱۲- موتور DC بدون جاروبک سه سیم پیچ سرعت بالا

۸-۱۳- موتور DC بدون جاروبک ذوزنقه ای سرعت بالا

۸-۱۴- گشتاور تولیدی در هر فاز موتور ذوزنقه ای سرعت بالا

۸-۱۵- دامنه EMF مخالف و گشتاور هر فاز

۸-۱۶- اتصالات استاتور

۸-۱۷- موتورهای DC بدون جاروبک سینوسی سرعت بالا

۸-۱۸- جریان AC‌ ورودی سینوسی

۸-۱۹- چگالی شار سینوسی در فاصله هوایی

۸-۲۰- توزیع سیم پیچ ها به صورت سینوسی

۸-۲۱- EMF مخالف

۸-۲۲- گشتاور

۸-۲۳- EMF و گشتاور سه فاز

۸-۲۴- مقایسه موتور با شکل موج سینوسی و ذوزنقه ای سرعت بالا

نتیجه گیری نهایی

منابع

 

مطالب مرتبط :

پروژه موتورهای dc بدون جاروبک (Brushless DC Motor) BLDM

پروژه تئوری موتورهای مغناطیس دائم سنکرون (PMSM)

پروژه بررسی موتورهای BLDC و کنترل سرعت و کاربردهای آن

پروژه موتورهای الکتریکی بدون جاروبک BLDC

 

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود پروژه شناسایی و معرفی موتورهای سرعت بالا

رمز : www.powerjam.irpassword

size    حجم : ۱۶MB

homeمنبع : وب سایت پاور جام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

فایل پروژه شناسایی و معرفی موتورهای سرعت بالا که در قسمت دانلود قرار دادیم به صورت pdf می باشد رایگان میتوانید دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

 

آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

قیمت فایل word پروژه شناسایی و معرفی موتورهای سرعت بالا : ۸۰۰۰ (تومان)

بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

مقالات مرتبط