پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

پروژه پیش بینی تقاضای انرژی الکتریکی در شبکه توزیع (دیماند)

پروژه پیش بینی تقاضای انرژی الکتریکی در شبکه توزیع (دیماند)پروژه پیش بینی تقاضای انرژی الکتریکی در شبکه توزیع (دیماند)

کد پروژه : ۳۵۴

تعداد صفحات : ۱۲۲

پروژه پیش بینی مصرف انرژی الکتریکی در شبکه توزیع به بررسی دیماند شبکه توزیع برق توسط سه روش زمین مصرفی، روش مصرف نهایی و روش برازش منحنی با استفاده از نصب ثبات و اطلاعات صورتحساب مصرف کنندگان، برای ماه پیک مصرف میپردازد. در مجموع برآورد بار برای مناطقی که سیستم توزیع انرژی الکتریکی قبلا در آنجا طراحی و پیکربندی شده و اکنون باید گسترش یابد و همچنین مناطقی که هنوز سیستم توزیع در آنجا وجود ندارد و باید طراحی و پیکر بندی شود پرداخته است. در هر سه روش فوق باید ابتدا منطقه مورد نظر جهت برآورد بار بصورت ناحیه های کوچکتر تقسیم بندی شود.

این تقسیم بندی می تواند به دو صورت منظم و نامنظم ارائه شود. همچنین بر اساس نوع کاربری و تعرفه های موجود در هر ناحیه نیز می توان تقسیم بندی کرد. در برآورد بار با استفاده از روش نصب ثبات تقسیم بندی بر اساس حوزه های کنتور خوانی انجام شده است که دراین تقسیم بندی می توان با استفاده از اطلاعات صورت حساب مصرف کنندگان کاربری ها را نیز مشخص کرد.

 

فهرست مطالب پروژه پیش بینی تقاضای انرژی الکتریکی در شبکه توزیع (دیماند)

چکیده

مقدمه

فصل اول : پیش بینی تقاضای انرژی الکتریکی در شبکه توزیع

۱-۱- پیش بینی بار در سیستم های توزیع انرژی الکتریکی

۱-۲- پیش بینی بار مصرفی

۱-۳- پیش بینی بار پس از تجدید ساختار

۱-۴- مطالعات بار

۱-۵- منطقه مورد پیش بینی و محدوده زمانی

۱-۶- بررسی منحنی بار شبکه ایران

۱-۷- انتخاب پارامترهای موثر درسیستم مصرف انرژی الکتریکی

۱-۷-۱- تاثیر پارامترهای محیطی بر بار مصرفی

۱-۷-۲- تاثیر زمان بر مقدار بار مصرفی

۱-۷-۳- منحنی تداوم بار

۱-۷-۴- رشد و کنترل جمعیت

۱-۷-۵- اطلاعات محلی

۱-۷-۶- کنترل استفاده از زمین

۱-۷-۷- فاکتور اقتصادی

۱-۷-۸- استفاده از دیگر سوخت ها

۱-۷-۹- سیاست انرژی

۱-۷-۱۰- وضع آب و هوا

۱-۷-۱۱- قضاوت شخصی

فصل دوم : پیش بینی بار به روش تلفیقی

۲-۱- برآورد بار به روش برازش منحنی و زمین مصرفی (تلفیقی)

۲-۲- مقاطع زمانی پیش بینی بار و انرژی

۲-۳- انتخاب مقطع زمانی پیش بینی بار و انرژی

۲-۳-۱- پیش بینی بار بلند مدت

۲-۳-۲- پیش بینی میان مدت بار

۲-۳-۳- پیش بینی کوتاه مدت بار

۲-۳-۴- پیش بینی بار بسیار کوتاه مدت

۲-۴- روش های برآورد بار و انرژی بصورت کلی

۲-۴-۱- روش های کمی

۲-۴-۲- روش های کیفی

۲-۵- معرفی روش های پیش بینی بار بصورت جزیی

۲-۵-۱- روش مصرف نهایی

۲-۵-۲- روش اقتصاد سنجی

۲-۵-۳- استفاده از سیستم های هوشمند

۲-۵-۴- روش سری های زمانی (روش برازش منحنی)

۲-۵-۵- روش زمین مصرفی

۲-۶- انتخاب روش برآورد بار و انرژی

۲-۷- تقسیم بندی نواحی جهت انجام پیش بینی بار

۲-۸- تعیین متوسط مصرف

۲-۹- رابطه تبدیل انرژی به بار

۲-۱۰- مطالعه سرانه مصرف نواحی مختلف

۲-۱۱- مدل سازی بار

۲-۱۲- انواع مدل های بار

۲-۱۳- انتخاب مدل مناسب

۲-۱۴- معرفی تعرفه های شرکت برق

۲-۱۵- تقسیم بندی مصارف مختلف

۲-۱۶- طبقه بندی نهائی بارها

۲-۱۷- جمع آوری و تهیه اطلاعات مدل سازی بار

۲-۱۷-۱- فایل های صورت حساب مشترکین

۲-۱۷-۲- نصب ثبات

۲-۱۸- ضریب بار روزانه، ماهانه و سالانه

۲-۱۸-۱- پیش بینی ضریب بار

۲-۱۹- منحنی بار روزانه تعرفه های مختلف

۲-۲۰- خطا در پیش بینی بار

۲-۲۱- روند کلی پیش بینی بار و انرژی به تفکیک تعرفه های مصرف براساس حوزه بندی

۲-۲۲- روند پیش بینی بار و انرژی به تفکیک حوزه های کنتور خوانی

فصل سوم : برآورد بار به روش مصرف نهایی

۳-۱- برآورد بار با روش مصرف نهایی

۳-۲- برآورد بار الکتریکی (دیماند)

۳-۳- انواع مصرف کنندگان و مشخصات آنها

۳-۴- برآورد بار خانگی

۳-۵- برآورد توان نصب شده

۳-۶- برآورد بار مراکز آموزشی فرهنگی –خدماتی تجاری و اداری

۳-۷- برآورد بار فضای سبز و پارکینگ عمومی

۳-۸- ضریب همزمانی

۳-۹- برآورد بار روشنایی معابر

فصل چهارم : برآورد بار به روش زمین مصرفی

۴-۱- برآورد بار با روش زمین مصرفی

۴-۲- نمودار جریان کار

۴-۳- شرح

۴-۳-۱- بار خانگی

۴-۳-۲- بار اشتراکی

۴-۳-۳- بار تجاری

۴-۳-۴- بار صنعتی

۴-۴- مطالعه موردی

۴-۴-۱- سایت بندی منطقه براساس زیر بنای مفید

۴-۴-۲- تفکیک کاربری ها و سایر اطلاعات مشترکین

۴-۴-۳- برآورد بار شهرک چشمه بناب

۴-۴-۴- تعیین بار هر فیدر فرعی و تعیین سطح مقطع برای حداکثر دیماند هر مصرف

۴-۴-۵- بررسی درجه حرارت محیط برای عبور حداکثر جریان مجاز

۴-۴-۶- برآورد بار فیدر اصلی ۱

۴-۴-۷- برآورد بار فیدر اصلی ۲

۴-۴-۸- برآورد بار پست توزیع

۴-۴-۹- انتخاب ترانس مناسب

منابع

 

مطالب مرتبط :

پروژه پیش بینی بار در شبکه توزیع برق

پروژه بررسی تاثیر نامتعادلی بار بر عملکرد موتورها و ترانسهای توزیع شبکه

پروژه بررسی بار در شبکه های قدرت

پروژه پیش بینی بار در شبکه های عصبی

پروژه بررسی روشهای کاهش نامتعادلی بار در شبکه توزیع

پروژه بررسی تاثیر نامتعادلی بار بر تلفات شبکه توزیع

پروژه مدیریت بار و مصرف انرژی برق

 

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود پروژه پیش بینی تقاضای انرژی الکتریکی در شبکه توزیع (دیماند)

رمز : www.powerjam.irpassword

size    حجم : ۱۳MB

homeمنبع : وب سایت پاور جام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

فایل پروژه پیش بینی تقاضای انرژی الکتریکی در شبکه توزیع (دیماند) که در قسمت دانلود قرار دادیم به صورت pdf می باشد که میتوانید به صورت رایگان دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

 

آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

قیمت فایل word پروژه پیش بینی تقاضای انرژی الکتریکی در شبکه توزیع (دیماند)  : ۸۰۰۰ (تومان)

بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

مقالات مرتبط