پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

اتصال زمین الکتریکی و حفاظت

اتصال زمین الکتریکی و حفاظتاتصال زمین الکتریکی و حفاظت

اتصال زمین الکتریکی و حفاظت در تمامی تاسیسات الکتریکی به خصوص تاسیسات فشار قوی زمین کردن یکی از مهمترین اقداماتی است که برای رفاه و سلامتی و اصولا ادامه زندگی اشخاصی که به نحوی با این تجهیزات در تماس هستند و حتی در خارج از پست در رفت و آمد می باشند باید با دقت هر چه بیشتر و با توجه به قواعد و قوانینی که بدین منظور تحریر شده اند انجام گیرد.

در تاسیسات برقی دو نوع زمین کردن وجود دارد که یکی را زمین کردن حفاظتی و دیگری را زمین کردن الکتریکی می نامیم.

زمین از موادی تشکیل شده که غالبا هادی الکتریکی هستند به خصوص در حالتی که مرطوب باشند لذا اگر شخصی که بر روی زمین قرار دارد با جسمی که نسبت به زمین دارای اختلاف پتانسیل میباشد تماس برقرار کند به دلیل عبور جریان دچار برق گرفتگی میشود.

 

فهرست مطالب اتصال زمین الکتریکی و حفاظت

مقدمه

فصل اول : زمین حفاظتی و الکتریکی

۱-۱- زمین کردن حفاظتی

۱-۲- زمین کردن الکتریکی

۱-۲-۱- زمین کردن مستقیم

۱-۲-۲- زمین کردن غیر مستقیم

۱-۲-۳- زمین کردن بار

۱-۳- تعیین مشخصات تاسیسات زمین حفاظتی

۱-۳-۱- اختلاف سطح میل از ۱۲۵ ولت تجاوز نکند

۱-۳-۲- اختلاف سطح تماسی در خارج از محدوده پست فشار قوی از ۶۵ ولت تجاوز نکند

۱-۴- جلوگیری از اختلاف سطح تماس و قدم در داخل محوطه تاسیسات فشار قوی

۱-۵- جلوگیری از اختلاف سطح تماس و قدم در خارج محوطه تاسیسات فشار قوی

۱-۶- طرح زمین الکتریکی

۱-۷- ارتباط زمین های مختلف

فصل دوم : انواع میل های زمین

۲-۱- اصطلاحاتی که در زمین کردن بکار می رود

۲-۱-۱- زمین

۲-۱-۲- میل زمین (زمین کننده)

۲-۱-۳- زمین هم سطح

۲-۱-۴- میل فرمان

۲-۱-۵- سیم زمین

۲-۱-۶- شین زمین

۲-۱-۷- تاسیسات زمین

۲-۱-۸- زمین کردن

۲-۲- انواع مقاومت های زمین

۲-۲-۱- مقاومت مخصوص زمین

۲-۲-۲- مقاومت گسترده میل زمین

۲-۲-۳- مقاومت زمین

۲-۳- ولتاژ های مختلف در ضمن عبور جریان از میل زمین

۲-۳-۱- اختلاف سطح میل

۲-۳-۲- اختلاف سطح زمین

۲-۳-۳- اختلاف سطح تماسی

۲-۳-۴- اختلاف سطح قدم

۲-۴- انواع میل ها

۲-۴-۱- میل سطحی

۲-۴-۲- میل عمقی

۲-۴-۲-۱- میل میله ای

۲-۴-۲-۲- میل صفحه ای

فصل سوم : روش های اندازه گیری پارامترهای زمین

۳-۱- سنجش مقاومت گسترده زمین

۳-۲- سنجش مقاومت مخصوص زمین

۳-۳- محاسبه مقاومت الکترودها

۳-۳-۱- محاسبه مقاومت الکترود نیم کرده

۳-۳-۲- محاسبه مقاومت الکترود میله ای

۳-۳-۳- محاسبه مقاومت مجموعه الکترودهای میله ای

۳-۴- اندازه گیری مقاومت الکترود زمین

فصل چهارم : اتصال زمین استاتیک

۴-۱- صفر کردن

۴-۲-شرایط صفر کردن

۴-۲-۱- شرط اول صفر کردن

۴-۲-۲- شرط دوم صفر کردن

۴-۲-۳- شرط سوم صفر کردن

۴-۳-قطع سیم صفر بین دو زمین

۴-۴- قطع سیم صفر بعد از آخرین زمین

۴-۵- قطع سیم صفر و تماس با سیم فاز

فصل پنجم : حفاظت تاسیسات در مقابل صاعقه

۵-۱- صاعقه گیر ساده

۵-۲- شعاع حفاظت میله ساده برقگیر (Simple Rod)

۵-۳- صاعقه گیر الکترونیکی چگونه عمل می کند

۵-۴- اصول عملکرد صاعقه گیر الکترونیکی

۵-۴-۱- آزاد سازی کنترل شده یون ها

۵-۴-۲- اثر کرونا و واحد جرقه زن

۵-۴-۳- تسریع در بروز علمدار حمله زمینی

۵-۵- انواع صاعقه گیر الکترونیکی

۵-۵-۱- مدل های مسی

۵-۵-۲- مدل های فولاد ضد زنگ

۵-۶- مزیت های انتخاب صاعقه گیر الکترونیکی (prevectron)

۵-۷- محدوده حفاظت صاعقه گیر الکترونیکی

مراجع

 

مطالب مرتبط :

پاورپوینت سیستم ارت

پروژه اتصال به زمین ارت

پروژه بررسی و محاسبه سیستم ارتینگ در بناهای ساختمانی

پایان نامه سیستم ارتینگ دکل های انتقال و توزیع برق

پروژه سیستم ارت و محاسبات آن

پروژه رویکردهای جدید در شبکه زمین و لزوم ارت در تاسیسات برقی

پروژه حفاظت از برج های خطوط انتقال در برابر صاعقه با سیستم ارتینگ

دستورالعمل اندازهگیری مقاومت الکترود زمین و مقاومت ویژه خاک

 

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود اتصال زمین الکتریکی و حفاظت

رمز : www.powerjam.irpassword

size    حجم : ۶MB

homeمنبع : وب سایت پاور جام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

مقالات مرتبط