پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

دانلود پروژه استفاده بهینه از موتورهای آسنکرون

عنوان : پروژه استفاده بهینه از موتورهای آسنکرون

کد پروژه : ۳۰۴

تعداد صفحات : ۲۱۳

با توجه به گستردگی سیستم های دارای موتور الکتریکی و سهم قابل توجهی که این سیستم ها در مصرف انرژی الکتریکی در تمام بخش ها دارند ، پرداختن به برنامه بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم های موتور الکتریکی در کلیه بخش ها اهمیت وی‍ژه ای دارد .

 این امر ، هم به دلیل کاهش مصرف و تقاضای انرژی و هم به دلیل اثرات مثبت زیست محیطی و کاهش گازهای گلخانه ای ناشی از نیاز کمتر به احداث نیروگاه ها دارای اهمیت میباشد .

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : موتورهای القایی و روش های مدیریت انرژی در آنها

۱-۱-اجزای سیستم موتور الکتریکی

۱-۱-۱-منبع تغذیه الکتریکی و تجهیزات آن

۱-۱-۲-تجهیزات راه اندازی و کنترل موتور

۱-۱-۳-موتورهای الکتریکی

۱-۱-۴-تجهیزات انتقال موتور الکتریکی

۱-۱-۵- بار مکانیکی

۱-۲-سهم مصرف انرژی الکتریکی سیستم های موتور الکتریکی

۱-۳-روش های مدیریت مصرف انرژی در سیستم های موتور الکتریکی

فصل دوم : تامین توان با کیفیت مناسب و تصحیح ضریب قدرت

۲-۱-مفهوم ضریب قدرت

۲-۲-جریمه های ضریب  قدرت

۲-۳-بهبود ضریب قدرت

۲-۴-اندازه و محل خازن های اصلاح کننده ضریب قدرت

۲-۵-نصب خازن های ثابت بر روی موتور

۲-۶-نصب خازن های سوئیچ شونده

۲-۷-اندازه خازن ها برای موتورهای شخصی در کارخانه ها

۲-۸-فواید اصلاح ضریب قدرت

۲-۹-هزینه ی اصلاح ضریب قدرت

۲-۱۰-دوری کردن از تشدید هارمونیک ها پس از نصب خازن

فصل سوم : انتخاب درست موتور الکتریکی بر اساس بار مکانیکی

۳-۱-نقطه کار موتور

۳-۲-انواع موتورهای القایی قفس سنجابی

۳-۲-۱-موتورهای کلاس A

۳-۲-۲-موتورهای کلاس B

۳-۲-۳-موتورهای کلاس C

۳-۲-۴-موتورهای کلاس D

۳-۳-انتخاب موتور

۳-۴-اثرات انتخاب نادرست موتور

۳-۵-مطالعات انجام شده در امریکا در مورد وضعیت بار موتورهای الکتریکی

۳-۶-دلایل بزرگ انتخاب شدن موتورها

۳-۷-کوچک نمودن موتورها

فصل چهارم : استفاده از موتورهای بیش بازده و پر بازده

۴-۱-راندمان یا بازده موتورهای الکتریکی

۴-۲-شیوه تخمین راندمان کامپیوتری

۴-۳-اهمیت توجه به بازده موتورهای الکتریکی

۴-۴-اندازه گیری بازده موتورهای الکتریکی

۴-۴-۱-اندازه گیری بازده نامی در آزمایشگاه

۴-۴-۲-اندازه گیری بازده کاری

۴-۵-روش های اندازه گیری درصد بار نامی موتورهای الکتریکی

۴-۵-۱- روش اندازه گیری توان

۴-۵-۲-روش اندازه گیری جریان

۴-۵-۳-روش اندازه گیری لغزش

۴-۶-تعیین بارهای متغییر

۴-۷-موتورهای بیش بازده و پر بازده

۴-۸-تقسیم بندی موتورهای برق

۴-۸-۱-موتورهای استاندارد کم بازده و پر مصرف (SEM)

۴-۸-۲-موتورهای بیش بازده

۴-۸-۳-موتورهای پر بازده

۴-۹-فن آوری های نوین ساختار موتورهای الکتریکی پر بازده

۴-۱۰-ویژگی های الکتروموتورهای پربازده

۴-۱۱-موتورهای بیش بازده و پر بازده در اروپا

۴-۱۲-صرفه جویی انرژی در موتورهای الکتریکی بیش بازده و پربازده

۴-۱۳-نسل جدید موتورهای پر بازده ( ابر ماشین های HTS )

فصل پنجم : کاهش سرعت موتورهای الکتریکی

۵-۱-اهمیت توجه به کاهش سرعت موتور

۵-۲-انواع بارها از نظر توان و سرعت

۵-۲-۱-بار با گشتاور متغییر

۵-۲-۲- بار با گشتاور ثابت

۵-۲-۳- بار با توان ثابت

۵-۳-گشتاور ، لغزش و سرعت موتور

۵-۴-روش های مختلف کاهش دور موتور

۵-۴-۱-کاهش فرکانس تغذیه موتور

۵-۴-۲- تغییر تعداد قطب های موتور

۵-۴-۳- تغییر لغزش موتور

۵-۴-۳-۱-تغییر ولتاژ تغذیه موتور

۵-۴-۳-۲-تغییر مقاومت روتور

۵-۴-۳-۳-استفاده از کوپلینگ سری با روتور

۵-۵-روش های مختلف کاهش دور بار

۵-۶-مزایا و ملاحظات استفاده از دستگاه های کنترل دور

۵-۷-اختلال در شکل موج

۵-۸-تحلیل هارمونیکی اختلال در شکل موج

۵-۹-انواع اختلال حاصله از VFD

۵-۱۰-انتقال فاز ولتاژ – جریان

۵-۱۱-مسایل مرتبط با شکل موج ها و راه حل آنها

۵-۱۱-۱-داغی موتور و اتلاف انرژی

۵-۱۱-۲- تخریب عایقی موتور با درایو PWM

۵-۱۱-۳- تشدیدهای مکانیکی

۵-۱۱-۴-نویز شنوایی موتور با درایوهای PWM

۵-۱۱-۵- زیاد نشان دادن دستگاه های سنجشی قدرت القایی

۵-۱۲-فواید درایوهای متغییر ساز فرکانس

۵-۱۲-۱-راندمان بالا

۵-۱۲-۲-بزرگی نسبت کاهش دور

۵-۱۲-۳- سهولت نصب در دستگاه های جدید

۵-۱۲-۴-تعمیر و نگهداری پایین و کم

۵-۱۳-محدودیت های استفاده از درایوهای متغییر ساز فرکانس

۵-۱۳-۱-محدودیت کاربرد در موتورهایی که نیازمند به گشتاور بالا در سرعت کم دارد

۵-۱۳-۲- محدودیت های خنک سازی موتور

۵-۱۳-۳- ظرفیت موتور برای کار در سرعت متغییر

۵-۱۳-۴- محدودیت اندازه و قیمت

۵-۱۴-اصول کار ASD و ساختمان آن

۵-۱۴-۱-بخش یکسوساز

۵-۱۴-۲- بخش واسط

۵-۱۴-۳-بخش اینورتر

۵-۱۴-۴- بخش کنترل

۵-۱۵-انواع دستگاه های کنترل دور موتور

۵-۱۶-اثر کاهش دور بر بازده سیستم  پمپ

۵-۱۷-روش اندازه گیری انرژی الکتریکی

۵-۱۸-روش استفاده از اطلاعات نامی و درصد بار موتور

۵-۱۹-استفاده از منحنی و مشخصات پمپ یا فن

۵-۲۱-تغییر سرعت در موتورهای چند سرعت

۵-۲۲-انواع موتورهای چند سرعت

۵-۲۲-۱- موتورهای چند سرعت تک سیم پیچه (دالاندر)

۵-۲۲-۲-موتورهای چند سرعت با چند سیم پیچ

۵-۲۳-موتورهای با بیش از دو سرعت

۵-۲۴-مشخصه بازدهی موتورهای چند سرعت

۵-۲۵-ظرفیت گشتاور و قدرت موتورهای چند سرعت

۵-۲۶-قیمت های نسبی

فصل ششم : بکارگیری ESD در بارهای با سرعت ثابت

۶-۱-تلفات موتور

۶-۲-دسته بندی تلفات موتور از نظر وابستگی به بار

۶-۲-۱-تلفات وابسته به بار

۶-۲-۲-تلفات مستقل از بار

۶-۳-اثر تغییرات ولتاژ بر تغییرات تلفات در موتورهای القایی

۶-۴-اثر اندازه ی موتور بر کاهش تلفات موتورهای الکتریکی

۶-۵-پتانسیل صرفه جویی انرژی با استفاده از دستگاه ESD

۶-۶-موارد استفاده از دستگاه های ESD

فصل هفتم : مدیریت زمان کارکرد موتور

۷-۱-کاهش مصرف انرژی

۷-۲-جلوگیری از خاموش – روشن کردن های اضافی

۷-۳-کاهش هزینه ناشی از نرخ انرژی ارزان تر

فصل هشتم : استفاده از اتصال همیشه ستاره در حالت کم بار تغذیه موتور

۸-۱-انواع روش های راه اندازی موتور القایی

۸-۲-شرایط لازم در اتصال همیشه ستاره برای صرفه جویی در مصرف انرژی

فصل نهم : استفاده از تجهیزات انتقال نیروی مکانیکی با بازده بیشتر در موتور

۹-۱-تسمه

۹-۱-۱-تسمه تخت

۹-۱-۲- تسمه V شکل

۹-۱-۳-تسمه شیار دار V شکل

۹-۱-۴-تسمه سنکرون

۹-۲-فعالیت های پیشنهادی برای استفاده از تسمه ها

۹-۳-ملاحظات استفاده از تسمه های سنکرون برای پمپ ها و فن سانتریفیوژ ها

فصل دهم : نگهداری و تعمیر مناسب سیستم های موتور

۱۰-۱-نگهداری موتورهای الکتریکی

۱۰-۲-کنترل دما و خنک سازی و تمیز کردن موتورهای الکتریکی

۱۰-۳-روغن کاری و گریس کاری موتورهای الکتریکی

۱۰-۴-ضریب سرویس موتور

۱۰-۵-نصب مناسب بیرینگ ، فن و کوپلینگ ها

۱۰-۶-نصب مناسب موتور و جلوگیری از لرزش نا مناسب آن

۱۰-۷-شرایط کارکرد

۱۰-۸-انجام تست های الکتریکی

۱۰-۹-تعمیر یا جایگزینی موتورهای الکتریکی

فصل یازدهم : راهکارهای مدیریتی

۱۱-۱-عناصر یک برنامه ی موثر مدیریت انرژی

۱۱-۱-۱- الزامات بالا بردن مدیریت انرژی

۱۱-۱-۲-منصوب کردن یک هماهنگ کننده انرژی

۱۱-۱-۳- فراهم کردن مشارکت کارکنان

۱۱-۱-۴- مطالعات هدایت انرژی

۱۱-۱-۵- سازمان دهی داده های انرژی

۱۱-۱-۶- آنالیز بررسی نتایج

۱۱-۱-۷- گسترش یک سازمان گسترده مدیریت انرژی

۱۱-۲-آگاهی از صورت حساب تاسیسات

۱۱-۳-تفسیر صورت حساب تاسیسات

۱۱-۴-انواع هزینه های مندرج در صورت حساب

۱۱-۵-انواع هزینه های دیماند

۱۱-۶-هزینه ضریب قدرت

۱۱-۷-استفاده از اطلاعات صورت حساب به منظور شناخت فرصت ها

۱۱-۸-چک لیست کاهش هزینه های الکتریکی

۱۱-۹-درست کردن لیست موتور و اطلاعات صورت کالا

۱۱-۱۰-بدست آوردن اطلاعات ثبت شده بر روی پلاک موتور

۱۱-۱۱-نمایه زمان بارداری موتور

۱۱-۱۲-عملکرد اندازه گیرها

۱۱-۱۳-حساسیت بار موتور به سرعت آن

۱۱-۱۴-جمع آوری اطلاعات مورد نیاز

۱۱-۱۵-تذکرات ایمنی در جمع آوری اطلاعات

۱۱-۱۶-ولتا‍ مهیا شده ورودی

۱۱-۱۷-خرید ابزارهای تست موتور

۱۱-۱۸-نقش ولتاژ در سیستم  توزیع کارخانه

۱۱-۱۹-اضافه یا کاهش ولتاژ

۱۱-۲۰-نامتعادلی ولتاژ

۱۱-۲۱-بهینه سازی سیستم  توزیع الکتریکی کارخانه

۱۱-۲۲-تست افت ولتاژ

۱۱-۲۳-دستگاه مادون قرمز ترموگراف

فصل دوازدهم : نتیجه گیری

منابع

 

مطالب مرتبط :

 پایان نامه تحلیل و بررسی موتورهای القایی و مبدل فرکانسی موتورها

پروژه بهینه سازی موتورهای القایی

پایان نامه بررسی ساختمان ،روشهای کنترل سرعت و راه اندازی موتورهای القایی

پروژه بهینه سازی موتورهای آسنکرون

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود پروژه استفاده بهینه از موتورهای آسنکرون

passwordرمز : www.powerjam.ir

size    حجم : ۶MB

homeمنبع : وب سایت پاور جام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

فایلی که در دانلود قرار دادیم به صورت pdf میباشد و شما میتوانید به صورت رایگان دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

قیمت فایل word این پروژه : ۸۰۰۰ (تومان)

بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

مقالات مرتبط

1 جولای

پروژه بررسی و تحلیل تاثیر رعد و برق در خطوط انتقال انرژی کد پروژه : ۳۱۸ تعداد صفحات : ۸۷ پروژه بررسی و تحلیل تاثیر رعد و برق در خطوط انتقال انرژی به بررسی پدیده رعد و برق و تاثیرات برخورد آن با شبکه برق و همچنین روشهای جلوگیری از آن میپردازد .اضافه ولتاژهای گذرای ناشی […]

1 می
پروژه بررسی انواع ترانسفورماتورها

پروژه بررسی انواع ترانسفورماتورها کد پروژه : ۳۱۰ تعداد صفحات : ۱۱۲ پروژه بررسی انواع ترانسفورماتورها با نگاهی کلی به انواع ترانسفورماتورهای توزیع و مشخصات فنی و عمومی و تجهیزات بکار رفته در آن را شرح داده و  یک مقایسه ای بین ترانسفورماتورهای خشک و روغنی هرمتیک انجام شده و مزیتهای آنرا مورد بررسی قرار […]

12 مارس

عنوان : پروژه دسته بندی اختلالات کیفیت توان با استفاده از تبدیل ویولت و شبکه عصبی کد پروژه : ۳۰۳ تعداد صفحات : ۱۳۶ در این پروژه تلاش شده تا با ابزارها و  روشهای نوین پردازش سیگنال(تجزیه چند سطحی ویولتDWT) و همچنین روش های دسته بندی هوشمند(شبکه های عصبی)انواع اختلالات کیفیت توان شناسایی و دسته […]

5 دسامبر

عنوان : پروژه کنترل سرعت موتورهای القایی با استفاده از شبکه های عصبی کد پروژه : ۲۸۹ تعداد صفحات : ۱۷۰ در این پروژه ابتدا به بررسی کنترل سرعت موتورهای القایی به صورت ولتاژ و فرکانس و کنترل سرعت با اضافه کردن مقاومت در مدار روتور و … پرداخته شده و سپس بر مبنای توانایی […]