پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

دانلود پروژه سیستم‌های تولید پراکنده (DG)

دانلود پروژه سیستم‌های تولید پراکنده (DG)

عنوان : پروژه سیستم‌های تولید پراکنده (DG)

کد پروژه : ۵۴

تعداد صفحات : ۲۱۵

در سیستم‌های بهم پیوسته برق با توجه به صرفه‌جویی‌های مقیاس (Economies of Scale) تولید انرژی الکتریکی بصورت مرکزی و توسط نیروگاه‌های بزرگ صورت می‌گیرد. در سال‌های اولیه پیدایش سیستم‌های بهم پیوسته، معمولاً سیستم با رشد سالانه حدود ۶ الی ۷ درصدی در مصرف انرژی الکتریکی مواجه بود.

در دهه ۱۹۷۰ مباحثی از قبیل بحران نفتی و مسائل زیست‌ محیطی مشکلات جدیدی را برای صنعت برق مطرح نمودند به‌ گونه‌ای که در دهه ۱۹۸۰ این فاکتورها و تغییرات اقتصادی منجر به کاهش رشد بار به حدود ۶/۱ الی ۳ درصد در سال شدند. در همین زمان هزینه انتقال و توزیع انرژی الکتریکی نیز به طرز قابل توجهی افزایش یافت. لذا تولید مرکزی توسط نیروگاه‌های بزرگ اغلب به دلیل کاهش رشد بار افزایش هزینه انتقال و توزیع حاد شدن مسائل زیست محیطی و تغییرات تکنولوژیکی و قانون‌ گذاری‌های مختلف غیر عملی شدند.

فهرست مطالب

فصل اول : معرفی سیستم‌های تولید پراکنده(DG)

۱-۱- مقدمه

۱-۲-تعریف تولید پراکنده

۱-۳-اهداف استفاده از تولیدات پراکنده

۱-۴-علل رویکرد به منابع تولید پراکنده

۱-۵–علل رویکرد به منابع تولید پراکنده در ایران

۱-۶-مزایای استفاده از تولید پراکنده

۱-۶-۱-مزایای اقتصادی DGاز دید مشترکین

۱-۶-۲-مزایای اقتصادی DGاز دید شرکت توزیع الکتریکی

۱-۷-معایب استفاده از تولیدات پراکنده

۱-۸-موانع و مشکلات توسعه منابع تولید پراکنده در دنیا

۱-۸-۱-راهکارایی جهت کاهش موانع

۱-۹-اثرات زیست محیطی استفاده از منابع تولید پراکنده

فصل دوم : -مروری برانواع سیستم‌های تولید پراکنده(DG)

۲-۱-معرفی انواع تولید پراکنده

۲-۱-۱-ماشین حرارتی داخلی (ICE)

۲-۱-۲توربین احتراقی (CT) یا گازی

۲-۱-۳-میکرو توربین

۲-۱-۴-پیل سوختی

۲-۱-۵-توربین بادی

۲-۱-۵-۱-مزایای بهره‌برداری از انرژی باد

۲-۱-۶-فتوولتائیک

۲-۱-۷-انرژی گرمایی خورشیدی

۲-۱-۸-زمین گرمایی

۲-۱-۸-۱-فرآیند تولید برق در نیروگاه زمین گرمایی   (Geothermal power  plant)

۲-۱-۹-چرخ لنگر

۲-۱-۱۰-واحدهای آبی کوچک

۲-۱-۱۱-بیوماس

۲-۲-جایگاه انرژی‌های مختلف در جهان

۲-۳-پتانسیل منابع تولید پراکنده در ایران

فصل سوم : اتصال،پروفیل ولتاژ و حفاظت سیستم های تولید پراکنده(DG)

۳-۱-اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه

۳-۱-۱-سیستمDGمستقل از شبکه سراسری برق باشد

۳-۱-۲-سیستمDGمتصل به شبکه سراسری برق باشد

۳-۲-تکنولوژی‌ های اتصال

۳-۲-۱-ژنراتورهای سنکرون

۳-۲-۲-ژنراتورهای آسنکرون

۳-۲-۳-مبدل الکترونیک قدرت(Power Electronic Converter)

۳-۳-قوانین اتصال

۳-۴-پروفیل ولتاژ(Voltage Profile)

۳-۴-۱-پروفیل ولتاژ فیدرهای توزیع با بارهای توزیع شده یکنواخت در حضورDG

۳-۴-۲-محدوده بهره‌ برداری از ژنراتورDG

۳-۴-۳-نامتعادلی ولتاژ

۳-۴-۴-کاهش نامتعادلی ولتاژ و اثرات ناشی از آن

۳-۴-۵-پخش بار در شبکه‌های توزیع در حضور ژنراتورهای تولید پراکنده

۳-۵-حفاظت سیستم‌های تولید پراکنده

۳-۵-۱-مسائل حفاظت نوعی

۳-۵-۱-۱- تأثیر در خروج بی‌موقع (Sympathetic Tripping)

۳-۵-۱-۲- کور شدن حفاظت  (Protection Blinding)

۳-۵-۱-۳- خطای بازبست (Failure of the Reclosing)

۳-۵-۲-نتایج

فصل چهارم : بررسی قابلیت اطمینان وکیفیت توان در سیستم های تولید پراکنده

۴-۱-مقدمه

۴-۲-تأثیر تولیدات پراکنده بر قابلیت اطمینان سیستم‌های قدرت

۴-۲-۱-بخش تولید (HLI)

۴-۲-۲-سیستم‌های یک پارچه تولید و انتقال (HLII)

۴-۲-۳-سیستم‌های توزیع فاقد تولیدات پراکنده (HLIII)

۴-۲-۴-سیستم‌های توزیع دارای تولیدات پراکنده

۴-۳-جزیره‌ای کردن(Islanding)DGبه منظور بهبود قابلیت اطمینان

۴-۴-کیفیت توان

۴-۴-۱-مشکلات کیفیت توان شبکه‌های توزیع دارای منابع تولید پراکنده

۴-۴-۲-تعیین ماکزیمم توان تولیدی منابع تولید پراکنده در شبکه‌های توزیع شعاعی بر اساس محدودیت‌های هارمونیکی

فصل پنجم : بررسی اقتصادی سیستم‌های تولید پراکنده

۵-۱-مقدمه

۵-۲-بررسی اقتصادی تولید پراکنده

۵-۲-۱-توجیه اقتصادیDGبرای شرکت‌های الکتریکی

۵-۲-۲-توجیه اقتصادیDGبرای مشترکین

۵-۳-بررسی مسایل اقتصادی یک پروژهDG

۵-۴-تحلیل و مقایسه اقتصادی

۵-۴-۱-تحلیل و مقایسه اقتصادی طرح‌های برق ‌رسانی به مصرف ‌کنندگان دور دست

۵-۴-۲-مثالی از تحلیل و مقایسه اقتصادی طرح‌های برق‌ رسانی به مصرف‌کنندگان دور دست

۵-۴-۳-جمع‌ بندی و نتیجه‌گیری

۵-۵-فرمول‌ بندی مسئله

۵-۵-۱-دسترسی تجاری

۵-۵-۲-هزینه‌های اولیه و نصب

۵-۵-۳-ضریب کارکرد

۵-۵-۴-محاسبه مقدار قدرت الکتریکی تولیدی توسط پنل‌های خورشیدی و ضریب کار کرد

۵-۵-۵-زاویه انحراف(declination)از زمین

۵-۵-۶-متوسط ضریب صافی ماهیانه(monthly average hourly clearness index)

۵-۵-۷-محاسبه ضریب کارکرد(Capacity Factor) (CF)در توربین بادی

۵-۵-۸-هزینه سوخت

۵-۵-۹-هزینه برق و بیان تابع هدف

فصل ششم : کنترل ولتاژ  با وجود تولید پراکنده

۶-۱-  مقدمه

۶-۲-تعویض هادی های خط

۶-۳- احداث یک خط یا شبکه اختصاصی

۶-۴- کنترل توان راکتیو ژنراتور

۶-۵-کنترل توان راکتیو ژنراتور

۶-۶- تنظیم ولتاژ خط (با استفاده از یک رگولاتور در یک مدار)

۶-۷- حذف CT ها

۶-۸-   VT مجازی

۶-۹- کنترل ولتاژ اکتیو به وسیله سنجش از راه دور

نتیجه گیری و پیشنهادات

اختصارات

واژه نامه

منابع

پروژه های مرتبط :

پروژه خازن گذاری در شبکه فشار متوسط در حضور منابع تولید پراکنده (DG)

پروژه بررسی تاثیر منابع تولید پراکنده بر قابلیت اطمینان شبکه توزیع

پروژه تاثیر منابع تولید پراکنده (DG)در بهبود شبکه برق

پروژه جایابی بهینه منابع تولید پراکنده بر اساس الگوریتم ژنتیک

پروژه تولید پراکنده

پروژه تاثیر منابع تولید پراکنده بر شبکه توزیع برق

پروژه شبیه سازی سیستمهای DGو مدارات تکفاز و سه فاز

پروژه هماهنگی تجهیزات حفاظتی شبکه های توزیع در حضور تواید پراکنده

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود پروژه سیستم‌های تولید پراکنده (DG)

passwordرمز : www.powerjam.ir

size    حجم : ۳MB

homeمنبع : وب سایت پاور جام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

فایلی که در دانلود قرار دادیم به صورت pdf میباشد و شما میتوانید به صورت رایگان دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word  این پایان نامه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

قیمت فایل word این پروژه : ۱۰۰۰۰(تومان)

بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

مقالات مرتبط

1 فوریه
پروژه تاثیر منابع تولید پراکنده بر شبکه توزیع برق

پروژه تاثیر منابع تولید پراکنده بر شبکه توزیع برق   کد پروژه : ۸۲ تعداد صفحات : ۱۳۷ استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر در شبکه های توزیع برق با عنوان منابع تولید پراکنده برای بارهای مصرفی پراکنده و کم در یک منطقه می تواند روش خوبی جهت کاهش هزینه­ اقتصادی ، کاهش آلودگی محیط […]

21 سپتامبر
پروژه تولیدات پراکنده به همراه دستورالعمل های اجرایی مولد های مقیاس کوچک در ایران و معرفی تجدید ساختار برق

پروژه تولیدات پراکنده به همراه دستورالعمل های اجرایی مولد های مقیاس کوچک در ایران و معرفی تجدید ساختار برق این پروژه توسط یکی از کاربران عزیز پاورجام برای ما ارسال شده است که بصورت رایگان میتوانید در قالب فایل word دانلود نمایید. در ساختار قدیم صنعت برق در کشورهای پیشرفته و وضعیت موجود بسیاری از […]

24 آگوست

پروژه انتخاب فیوزهای الکتریکی و کاربرد آنها در قالب فایل word بوده که در ادامه نوشته میتوانید رایگان دانلود کنید. فیوز وسیله ای است جهت محافظت از مدارهای الکتریکی در مقابل بروز اشکالات ناشی از عبور جریان اضافی در آن، که به وسیله ذوب شدن و قطع المنت داخلی آن که معمولاً از جنس نقره […]

4 ژوئن

عنوان : پروژه بررسی تاثیر منابع تولید پراکنده بر قابلیت اطمینان شبکه توزیع کد پروژه : ۲۰۱ تعداد صفحات : ۳۸ در این پروژه به بررسی اثر واحدهای تولید پراکنده روی قابلیت اطمینان شبکه‌های توزیع پرداخته‌شده است و روشی برای مدل‌سازی قابلیت اطمینان تولیدات پراکنده در شبکه‌های توزیع ارائه‌شده است.