پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

دانلود کتاب بررسی سیستم های قدرت هادی سعادت ترجمه فارسی

دانلود کتاب بررسی سیستم های قدرت هادی سعادت ترجمه فارسیدانلود کتاب بررسی سیستم های قدرت هادی سعادت ترجمه فارسی

کتاب بررسی سیستم های قدرت (جلد اول) تالیف هادی سعادت ترجمه احد کاظمی دارای ۴۱۶ صفحه شامل هفت فصل به همراه پاسخ مسائل در قالب فایل pdf در ادامه نوشته میتوانید دانلود کنید.

کتاب بررسی سیستم های قدرت هادی سعادت برای دانشجویان کارشناسی مهندسی برق که قصد مطالعه بررسی و طراحی سیستم های قدرت را دارند یا برای مهندسین شاغل به عنوان یک مرجع تدوین شده است .به عنوان مرجع این کتاب بصورت خود آموز نوشته شده است. مطالب این کتاب نتیجه سال ها تدریس مولف به دانشجویان مهندسی برق در دانشگاه های مختلفی از جمله دانشگاه صنعتی میشیگان و دانشکده مهندسی میلواکی است .

 

کتاب بررسی سیستم های قدرت هادی سعادت ترجمه احد کاظمی + حل المسائل

کتاب بررسی سیستم های قدرت هادی سعادت (جلد اول) شامل هفت فصل میباشد که در انتهای این کتاب پاسخ سوالات هر فصل قرار داده شده است. برای دانلود این کتاب بر روی دانلود کتاب بررسی سیستم های قدرت هادی سعادت ترجمه فارسی به رنگ آبی در پایین صفحه کلیک کنید.

 

فهرست مطالب کتاب بررسی سیستم های قدرت هادی سعادت

فصل اول : سیستم قدرت – مرور کلی

۱-۱- مقدمه

۱-۲- ساختار صنعت برق

۱-۳- سیستم قدرت پیشرفته

۱-۳-۱- تولید

۱-۳-۲- انتقال و فوق توزیع

۱-۳-۳- توزیع

۱-۳-۴- بار

۱-۴- حفاظت سیستم

۱-۵- مرکز کنترل انرژی

۱-۶- تجزیه و تحلیل رایانه ای

فصل دوم : اصول مقدماتی

۲-۱- مقدمه

۲-۲- توان در مدارهای AC یکفاز

۲-۳- توان مختلط

۲-۴- توازن توان مختلط

۲-۵- اصلاح ضریب قدرت

۲-۶- پخش توان مختلط

۲-۷- مدارهای سه فاز متعادل

۲-۸- بار های با اتصال ستاره Y

۲-۹- بار های با اتصال مثلث

۲-۱۰- تبدیل اتصال مثلث به ستاره

۲-۱۱- تجزیه و تحلیل بر اساس هر فاز

۲-۱۲- توان در مدارهای سه فاز متعادل

فصل سوم : مدل های ژنراتور و ترانسفورماتور ، سیستم نسبت به واحد

۳-۱- مقدمه

۳-۲- ژنراتورهای سنکرون

۳-۲-۱- مدل ژنراتور

۳-۳- مشخصه های حالت ماندگار – رتور استوانه ای

۳-۳-۱- کنترل ضریب قدرت

۳-۳-۲- مشخصه های زاویه توان

۳-۴- ژنراتور سنکرون قطب برجسته

۳-۵- ترانسفورماتور قدرت

۳-۶- مدار معادل ترانسفورماتور

۳-۷- تعیین پارامترهای مدار معادل

۳-۸- کارایی ترانسفورماتور

۳-۹- اتصال های ترانسفورماتور سه فاز

۳-۹-۱- مدل هر فاز در ترانسفورماتور سه فاز

۳-۱۰- اتو ترانسفورماتورها

۳-۱۰-۱- مدل اتو ترانسفورماتور

۳-۱۱- ترانسفورماتورهای با سه سیم پیچ

۳-۱۱-۱- مدل ترانسفورماتور با سه سیم پیچ

۳-۱۲- کنترل ولتاژ در ترانسفورماتورها

۳-۱۲-۱- ترانسفورماتورهای با تغییر دهنده تپ

۳-۱۲-۲- تقویت کننده ها یا ترانسفورماتورهای تنظیم کننده

۳-۱۳- سیستم نسبت به واحد

۳-۱۴- تغییر مبنا

فصل چهارم : پارامترهای خط انتقال

۴-۱- مقدمه

۴-۲- خطوط انتقال هوایی

۴-۳- مقاومت خط

۴-۴- اندوکتانس هادی تکی

۴-۴-۱- اندوکتانس هادی داخلی

۴-۴-۲- اندوکتانس ناشی از شار پیوندی خارجی

۴-۵- اندوکتانس خطوط یکفاز

۴-۶- شار پیوندی برحسب اندوکتانس هادی خودی و متقابل

۴-۷- اندوکتانس خطوط انتقال سه فاز

۴-۷-۱- فاصله گذاری متقارن

۴-۷-۲- فاصله گذاری نامتقارن

۴-۷-۳- جابه جایی هادی ها در خط انتقال

۴-۸- اندوکتانس هادی های مرکب

۴-۸-۱- محاسبه GMR هادی های گروهی

۴-۹- اندوکتانس خطوط دو مداره سه فاز

۴-۱۰- ظرفیت خازنی خط

۴-۱۱- ظرفیت خازنی خطوط یکفاز

۴-۱۲- اختلاف پتانسیل در آرایش هادی های متعدد

۴-۱۳- ظرفیت خازنی خطوط سه فاز

۴-۱۴- اثر گروه بندی

۴-۱۵- ظرفیت خازنی خطوط سه فاز دو مداره

۴-۱۶- ظرفیت خازنی با در نظر گرفتن اثر زمین

۴-۱۷- القای میدان مغناطیسی

۴-۱۸- القای الکترواستاتیکی

۴-۱۹- کرونا

فصل پنجم : مدل و عملکرد خط انتقال

۵-۱- مقدمه

۵-۲- مدل خط کوتاه

۵-۳- مدل خط متوسط

۵-۴- مدل خط بلند

۵-۵- شکل موج های  ولتاژ و جریان

۵-۶- بارگذاری امپدانس موجی

۵-۷- پخش توان مختلط در خطوط انتقال

۵-۸- قابلیت انتقال توان

۵-۹- جبران سازی خط

۵-۹-۱- راکتورهای موازی

۵-۹-۲- جبران سازی با خازن موازی

۵-۹-۳- جبران سازی با خازن سری

۵-۱۰- برنامه عملکرد خط

فصل ششم : تجزیه و تحلیل پخش بار

۶-۱- مقدمه

۶-۲- ماتریس ادمیتانس شین

۶-۳- حل معادلات جبری غیر خطی

۶-۳-۱- روش گوس – سایدل

۶-۳-۲- روش نیوتون – رافسون

۶-۴- حل پخش بار

۶-۴-۱- معادله پخش بار

۶-۵- حل پخش بار با روش گوس – سایدل

۶-۶- پخش توان و تلفات در خط انتقال

۶-۷- ترانسفورماتورهای با تغییر دهنده تپ

۶-۸- برنامه های پخش بار

۶-۹- آماده سازی داده ها

۶-۱۰- حل پخش بار با روش نیوتون – رافسون

۶-۱۱- حل پخش بار با روش مجزای سریع

فصل هفتم : توزیع بهینه تولید

۷-۱- مقدمه

۷-۲- بهینه سازی توابع غیر خطی

۷-۲-۱- بهینه سازی مقید پارامترها – قیود تساوی

۷-۲-۲- بهینه سازی مقید پارامترها – قیود نامساوی

۷-۳- هزینه بهره برداری نیروگاه حرارتی

۷-۴- توزیع اقتصادی بار بدون در نظر گرفتن تلفات و محدودیت های ژنراتورها

۷-۵- توزیع اقتصادی بار با چشم پوشی از تلفات و در نظر گرفتن محدودیت های ژنراتورها

۷-۶- توزیع اقتصادی بار با در نظر گرفتن تلفات

۷-۷- نحوه بدست آوردن فرمول تلفات

منابع

پاسخ مسائل

 

مطالب مرتبط :

کتاب بررسی سیستم های قدرت هادی سعادت + حل المسائل (زبان اصلی)

کتاب بررسی سیستم های قدرت ۲ احد کاظمی

کتاب بررسی سیستم های قدرت ۱ احد کاظمی

جزوه بررسی سیستم های قدرت ۲

کتاب طراحی خطوط انتقال برق (نوحی)

جزوه بررسی سیستم های قدرت ۱

جزوه آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت با DigSilent

کتاب بررسی سیستم های قدرت گلاور + حل المسائل

کتاب بررسی سیستم های قدرت استیونسون (ترجمه فارسی)

کتاب و حل المسائل بررسی سیستم های قدرت استیونسون (زبان اصلی)

دانلود کتاب بررسی سیستم های قدرت هادی سعادت ترجمه فارسی

 

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود کتاب بررسی سیستم های قدرت هادی سعادت ترجمه فارسی

رمز : www.powerjam.irpassword

size    حجم : ۸۸MB

homeمنبع : وبسایت تخصصی برق پاورجام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

مقالات مرتبط

25 اکتبر
دانلود کتاب بررسی سیستم های قدرت هادی سعادت جلد 2

دانلود کتاب بررسی سیستم های قدرت هادی سعادت جلد ۲ کتاب بررسی سیستم های قدرت (جلد دوم) تالیف هادی سعادت ترجمه احد کاظمی ویرایش جدید دارای ۳۷۱ صفحه در قالب فایل pdf به همراه پاسخ مسائل کتاب بررسی سیستم های قدرت هادی سعادت جلد ۲ در ادامه نوشته میتوانید دانلود کنید. کتاب بررسی سیستم های […]

1 اکتبر
دانلود کتاب و حل المسائل بررسی سیستم های قدرت استیونسون

دانلود کتاب و حل المسائل بررسی سیستم های قدرت استیونسون کتاب و حل المسائل بررسی سیستم های قدرت استیونسون (زبان اصلی) تالیف جان.جی.گرینجر و ویلیا.دی.استیونسون.جی.آر (John J. GRAINGER & WILLIAM D.STEVENSON.JR) انتشارات McGraw-Hill سال انتشار ۱۹۹۴ میلادی فایل pdf کامل این کتاب با ۸۱۴ صفحه به همراه کتاب کامل حل المسائل بررسی سیستم های قدرت […]

28 سپتامبر
دانلود کتاب بررسی سیستم های قدرت 1 احد کاظمی

دانلود کتاب بررسی سیستم های قدرت ۱ احد کاظمی کتاب بررسی سیستم های قدرت احد کاظمی (جلد اول) یا همان کتاب سیستم های قدرت الکتریکی (جلد اول) تالیف احد کاظمی است. این کتاب ارزشمند به عنوان درس بررسی سیستم های قدرت ۱ رشته مهندسی برق در بیشتر دانشگاه های ایران مورد تدریس قرار می گیرد […]

27 سپتامبر
کتاب بررسی سیستم های قدرت استیونسون (ترجمه فارسی)

کتاب بررسی سیستم های قدرت استیونسون (ترجمه فارسی) کتاب بررسی سیستم های قدرت استیونسون (ترجمه فارسی) یا همان کتاب بررسی سیستم های قدرت ۱ تالیف جان.جی.گرینجر و ویلیا.دی.استیونسون.جی.آر ترجمه مهندس محمد رضا موسوی تقی آبادی و مهندس امیر قلعه نوی چاپ سوم انتشارات خراسان زمستان ۱۳۸۵ در ادامه میتوانید دانلود کنید. بررسی سیستم های قدرت […]