پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

لیست پروژه ها

کد ۱ : پروژه اتصال به زمین ارت

کد ۲ : پروژه جبران سازی توان راکتیو با ادوات FACTS

کد ۳ : پروژه جریان های هجومی و حفاظت ترانسفورماتورهای قدرت در مقابل آن

کد ۴ : پروژه رله های حفاظت زمین

کد ۵ : پروژه جایابی بهینه منابع تولید پراکنده بر اساس الگوریتم ژنتیک

کد ۶ : پروژه بررسی پست فشارقوی

کد ۷ : پروژه روشهای کنترل توان راکتیو در خطوط انتقال

کد ۸ : پروژه مقایسه کلیدهای SF6, و خلاء در سطح ولتاژ پایین

کد ۹ : پروژه طراحی جبران کننده های توان راکتیو برای شبکه قدرت براساس برآورد بار و طرح های توسعه شبکه

کد ۱۰ : پروژه سیستمهای هوشمند کنترل و BMS

کد ۱۱ : پروژه ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت و جنبه های توان راکتیو در ارزیابی قابلیت اطمینان

کد ۱۲ : پروژه بررسی جبران کننده های بار در سیستمهای فوق توزیع و انتقال برق

کد ۱۳ : پروژه معرفی انواع توان راکتیو موجود در شبکه

کد ۱۴ : پروژه اتوماسیون صنعتی در شبکه های قدرت

کد ۱۵ : پروژه بررسی و آنالیز کلیه ادوات و تجهیزات پست فوق توزیع

کد ۱۶ : پروژه انتقال و فیبرنوری

کد ۱۷ : پروژه نیروگاه‌های بادی

کد ۱۸ : پروژه بررسی ترانسفورماتور

کد ۱۹ : پروژه بررسی سیستم تحریک ژنراتورهای تولید برق

کد ۲۰ : پروژه اتوماسیون صنعتی PLC

کد ۲۱ : پروژه کارشناسی ارشد پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402

کد ۲۲ : پروژه استفاده از انرژی زمین گرمایی

کد ۲۳ : پروژه بررسی ژنراتور سنکرون و اثر قطع تحریک در آن

کد ۲۴ : پروژه بررسی و عملکرد سیم گارد حاوی فیبر نوری (OPGW) در سیستم های قدرت

کد ۲۵ : پروژه اهمیت انرژی های تجدید پذیر و بررسی استفاده از انرژی خورشیدی

کد ۲۶ : پروژه بررسی تئوری و عددی نانو لوله های کربنی به عنوان یک کانال در ترانزیستورهای اثر میدان

کد ۲۷ : پروژه بررسی اجزای سیستمهای انتقال در فیبر نوری

کد ۲۸ : پروژه بررسی نوسانات ولتاژ در شبکه های برق

کد ۲۹ : پروژه انتقال اطلاعات (plc) در خطوط فشار قوی

کد ۳۰ : پروژه تخصیص هزینه و قیمت گذاری بهینه توان راکتیو در محیط تجدید ساختار شده و رقابتی بازار برق