پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

لیست پروژه ها

کد ۳۰۱ : پروژه نیروگاه بخار

کد ۳۰۲ : پروژه صاعقه گیر و روشهای حفاظت در مقابل صاعقه

کد ۳۰۳ : پروژه دسته بندی اختلالات کیفیت توان با استفاده از تبدیل ویولت و شبکه عصبی

کد ۳۰۴ : پروژه استفاده بهینه از موتورهای آسنکرون

کد ۳۰۵ : پروژه پست های GIS

کد ۳۰۶ : پروژه طراحی و ساخت تاکومتر (Tachometer)

کد ۳۰۷ : پروژه دور کننده الکترونیکی حشرات و جانوران

کد ۳۰۸ : پروژه برق فرودگاه

کد ۳۰۹ : پروژه بررسی کابل

کد ۳۱۰ : پروژه بررسی انواع ترانسفورماتورها

کد ۳۱۱ : پروژه ارشد استفاده از مبدل باک (Buck) کنترل شده با مد لغزشی به منظور کاهش هارمونیک‌های ورودی به سیستم تحریک استاتیک ژنراتور سنکرون

کد ۳۱۲: پروژه بررسی دیزل ژنراتور و کنترل آن توسط plc

کد ۳۱۳ : پروژه بررسی Carrier Line Power و تله موج

کد ۳۱۴ : پروژه بررسی تجهیزات پسیو

کد ۳۱۵: پروژه طراحی و ساخت فرکانس متر با میکرو کنترلر AVR

کد ۳۱۶ : پروژه تجهیزات خطوط انتقال نیرو

کد ۳۱۷ : پروژه ساختمان های انرژی صفر

کد ۳۱۸ : پروژه بررسی و تحلیل تاثیر رعد و برق در خطوط انتقال انرژی

کد ۳۱۹ : پروژه بررسی تلفات شبکه های فشار ضعیف و متوسط و روشهای کاهش آن

کد ۳۲۰ : پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی

کد ۳۲۱ : پروژه سرویس ، نگهداری و عیب یابی ترانسفورماتورهای توزیع

کد ۳۲۲ : پروژه کنترل دور موتور القایی با کنترل کننده ولتاژ متناوب تمام تریستوری

کد ۳۲۳ : پروژه بررسی انواع تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت

کد ۳۲۴ : پروژه بررسی تاثیر نامتعادلی بار بر تلفات شبکه توزیع

کد ۳۲۵ : پروژه ارشد تخمین با استفاده از فیلتر کالمن

کد ۳۲۶ : پروژه بررسی پدیده رزونانس هارمونیکی

کد ۳۲۷ : پروژه آشکارساز نوری

کد ۳۲۸ : پروژه ارشد طراحی کنترل ‌کننده بهینه فیدبک حالت و خروجی توان راکتیو در نیروگاه‌های بادی مجهز به DFIG

کد ۳۲۹ : پروژه طراحی و هوشمند سازی ساختمان BMS

کد ۳۳۰ : پروژه کاربرد سلول های خورشیدی