پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

لیست پروژه ها

کد ۳۳۱ : پروژه تبدیل نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی

کد ۳۳۲ : پروژه خانه هوشمند با میکروکنترلر AVR

کد ۳۳۳ : پروژه ترانسفورماتورهای قدرت حفاظت و ساختمان آنها

کد ۳۳۴ : پروژه ارشد بهینه سازی مصرف انرژی قطارهای برقی

کد ۳۳۵ : پروژه مدیریت بار و مصرف انرژی برق

کد ۳۳۶ : پروژه طراحی روشنایی و تأسیسات الکتریکی یک مرکز صنعتی

کد ۳۳۷ : پروژه تخمین حالت در شبکه توزیع و قدرت

کد ۳۳۸ : پروژه موتورهای رلوکتانسی

کد ۳۳۹ : پروژه ارشد بهینه سازی ترمواکونومیک نیروگاه خورشیدی هیبریدی

کد ۳۴۰ : پروژه پدیده قوس برگشتی در خطوط انتقال برق

کد ۳۴۱ : پروژه پستهای پکیج (پستهای کمپکت)

کد ۳۴۲ : پروژه پنلهای خورشیدی

کد ۳۴۳ : پروژه حفاظت از لغزش قطب در ژنراتورهای سنکرون با رله

کد ۳۴۴ : پروژه تاثیر شرایط محیطی بر هادیهای شبکه برق

کد ۳۴۵ : پروژه بررسی بارگیری ترانسفورماتورهای توزیع

کد ۳۴۶ : پروژه بررسی سیستم های قطار شهری

کد ۳۴۷ : پروژه بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر برای تولید برق

کد ۳۴۸ : پروژه بررسی حالت های گذرا در سیستمهای قدرت

کد ۳۴۹ : پروژه برنامه ریزی شبکه توزیع در حضور خودروهای برقی

کد ۳۵۰ : پروژه بررسی خانه هوشمند و تجهیزات آن

کد ۳۵۱ : پروژه ارشد استراتژی شبکه SCADA

کد ۳۵۲ : پروژه کنترل و پایداری ولتاژ سیستم های قدرت توسط ادوات FACTS

کد ۳۵۳ : پروژه شبیه سازی کنترل کننده فازی برای سروو ­موتور و مقایسه آن با کنترلر PID با matlab

کد ۳۵۴ : پروژه پیش بینی تقاضای انرژی الکتریکی در شبکه توزیع (دیماند)

کد ۳۵۵ : پروژه ارشد مدلسازی توزیع شده سیستم تحریک استاتیک به منظور میرا کردن اعوجاجات ولتاژ سیم پیچی تحریک ژنراتور سنکرون

کد ۳۵۶ : پروژه شبیه سازی راه اندازی موتور القایی سه فاز با نرم افزار MATLAB

کد ۳۵۷ : پروژه کنترل مقاوم تطبیقی سیستمهای تحت شبکه چند متغیره در حضور نامعینی های غیرخطی سیستم

کد ۳۵۸ : پروژه بررسی سیستم های کنترل گسترده DCS

کد ۳۵۹ : پروژه موتور لوله ای

کد ۳۶۰ : پروژه بررسی خازن های MEMS و انواع خازن ها