پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

لیست پروژه ها

کد ۳۶۱ : پروژه آثار پیری و فرسودگی اجزای شبکه ی توزیع و فوق توزیع

کد ۳۶۲ : پروژه بهبود پایداری گذرا در سیستم تک ماشینه با استفاده از svc

کد ۳۶۳ : پروژه محاسبات پایداری گذرا توسط عناصر FACTS و مقایسه آنها

کد ۳۶۴ : پروژه جبرانساز استاتیک STATCOM

کد ۳۶۵ : پروژه مقایسه پایداری دینامیکی ادوات FACTS

کد ۳۶۶ : پروژه بررسی عناصر پسیو FACTS در سیستم قدرت

کد ۳۶۷ : پروژه بارهای خاص و تاثیر آنها بر روی شبکه توزیع

کد ۳۶۸ : پروژه کابل گذاری و انتقال انرژی زیر دریا

کد ۳۶۹ : پروژه تابلو روان با avr

کد ۳۷۰ : پروژه تاثیر عبور برق از بدن انسان و روش های جلوگیری از صدمه زدن آن

کد ۳۷۱ : پروژه شناسایی و معرفی موتورهای سرعت بالا

کد ۳۷۲ : پروژه تکنولوژی ساخت کابل کراسلینک XLPE

کد ۳۷۳ : پروژه تجهیزات نصب بانک خازنی

کد ۳۷۴ : پروژه دوربین های مداربسته

کد ۳۷۵ : پروژه سیستم اتوماسیون پست های فشار قوی

کد ۳۷۶ : پروژه بررسی عملکرد کلیدهای قدرت در پست های فشار قوی

کد ۳۷۷ : پروژه ژئوترمال (انرژی زمین گرمایی)

کد ۳۷۸ : پروژه تولید برق با انرژی هسته ای

کد ۳۷۹ : پروژه بررسی پست های گازی GIS شبکه برق

کد ۳۸۰ : پروژه بررسی سیستم سنکرون نیروگاه

کد ۳۸۱ : پروژه رباتیک

کد ۳۸۲ : پروژه شبکه های توزیع تک سیمه با مسیر برگشت زمین

کد ۳۸۳ : پروژه بررسی انواع کارت های هوشمند

کد ۳۸۴ : پروژه راه های کاهش اثر هارمونیک ها بر بانکهای خازنی

کد ۳۸۵ : پروژه تحلیل هارمونیک‌ها در سیستم قدرت

کد ۳۸۶ : پروژه بررسی سیستم کنترلی میکروگرید (ریز شبکه)

کد ۳۸۷ : پروژه بررسی وضعیت انرژی باد در ایران و دنیا

کد ۳۸۸ : پروژه بررسی خودروهای هیبریدی

کد ۳۸۹ : پروژه ساختمان انرژی صفر (Zero energy building)

کد ۳۹۰ : پروژه بهینه سازی انرژی توسط بانک خازنی