پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

لیست پروژه ها

کد ۶۱ : پروژه انواع مقره و تاثیر آلودگی بر روی آنها

کد ۶۲ : پروژه بررسی روشهای قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع برق

کد ۶۳ : پروژه خطا در شبکه توزیع

کد ۶۴ : پروژه شناخت و بررسی PLC

کد ۶۵ : پروژه بررسی تلفات در بخش توزیع و روشهای کاهش آن

کد ۶۶ : پروژه بررسی رفتار ماشین القایی روتور سیم بندی شده کنترل شده با PWM

کد ۶۷ : پروژه اصلاح ضریب قدرت سیستم های قدرت

کد ۶۸ : پروژه انواع اضافه ولتاژ در سیستم های قدرت و تعیین پارامترهای برقگیر جهت حفاظت از شبکه در مقابل آن

کد ۶۹ : پروژه مقره

کد ۷۰ : پروژه کاربرد AVR و PSS در ژنراتور ها

کد ۷۱ : پروژه سیستم ارتینگ دکل های انتقال و توزیع برق

کد ۷۲ : پروژه بررسی فیلترها و آثار هارمونیکها بر موتورهای AC

کد ۷۳ : پروژه ارزیابی شاخص های قابلیت اطمینان شبکه توزیع

کد ۷۴ : پروژه روشهای جایابی بهینه خازن در شبکه های قدرت

کد ۷۵ : پروژه بررسی و انواع خاموشی در شبکه

کد ۷۶ : پروژه پایداری ولتاژ شبکه و کنترل توان راکتیو توسط SVC ها و شبیه سازی آن توسط نرم افزار و بررسی نتایج

کد ۷۷ : پروژه شبیه سازی کوره های قوس الکتریکی با نرم افزار Matlab

کد ۷۸ : پروژه مقایسه عملکرد انواع svc نسبت به خازن در سیستم توزیع و انتقال برق

کد ۷۹ : پروژه موتورهای خطی القائی

کد ۸۰ : پروژه طراحی و ساخت سیستم روشنایی خورشیدی

کد ۸۱ : پروژه طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت

کد ۸۲ : پروژه تاثیر منابع تولید پراکنده بر شبکه توزیع برق

کد ۸۳ : پروژه خانه ی هوشمند (Smart home)

کد ۸۴ : پروژه سیستم مدیریت هوشمند ساختمان(BMS)

کد ۸۵ : پروژه تکنولوژی جمع آوری اطلاعات و کنترل سیستم از راه دور (اسکادا)

کد ۸۶ : پروژه تحلیل و بررسی موتورهای القایی و مبدل فرکانسی موتورها

کد ۸۷ : پروژه حفاظت ژنراتور

کد ۸۸ : پروژه بررسی نسل جدید هادی های خطوط انتقال

کد ۸۹ : پروژه بررسی پایداری دینامیکی سیستم های قدرت با کنترلر PSS و ادوات FACTS

کد ۹۰ : پروژه بررسی ساختار پست های فشار قوی و طراحی آنها