پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

لیست پروژه ها

کد ۱۵۱ : پروژه کاردانی حافظه داخلی تلفن

کد ۱۵۲ : پروژه بررسی سیستم تحریک و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 در واحدهای گازی نوع V 94-2

کد ۱۵۳ : پروژه بررسی چگونگی نصب تجهیزات الکتریکی در نیروگاه در حال ساخت

کد ۱۵۴ : پروژه اصول و محاسبات طراحی روشنایی ایستگاه های مترو

کد ۱۵۵ : پروژه طراحی سیستم های ابزار دقیق ایستگاه تقویت فشار گاز

کد ۱۵۶ : پروژه بررسی سنسورها و ترانسدیوسرها و کنترل صنعتی

کد ۱۵۷ : پروژه بررسی انواع تجهیزات FACTS

کد ۱۵۸ : پروژه نوآوری در خطوط انتقال انرژی (خطوط انتقال GIL)

کد ۱۵۹ : پروژه روغن ترانسفورماتور

کد ۱۶۰ : پروژه ارائه روش جدید جهت حذف نویز آکوستیکی در یک مجرا استفاده هم زمان از فیلترهای وفقی و شبکه های عصبی در حالت فرکانس متغیر

کد ۱۶۱ : پروژه بررسی ترانسفورماتورهای ولتاژ نوری و مقایسه آن با ترانسهای معمولی

کد ۱۶۲ : پروژه طراحی ترانسفورماتورهای قدرت تکفاز و ارائه الگوریتم مناسب برای طراحی بهینه آن با استفاده از نرم افزار MATLAB

کد ۱۶۳ : پروژه ارشد جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده (NGN)

کد ۱۶۴ : پروژه کارشناسی ارشد تشخیص خطای سیم بندی استاتور با آنالیز موجک و شبکه عصبی

کد ۱۶۵ : پروژه بررسی و شبیه سازی آنتنهای تلفن همراه

کد ۱۶۶ : پروژه بررسی ترانسفورماتورهای تکفاز و سه فاز

کد ۱۶۷ : پروژه بررسی انواع آب گرمکن های خورشیدی موجود در ایران و طراحی بهینه آنها

کد ۱۶۸ : پروژه بیومتریک

کد ۱۶۹ : پروژه بررسی سیستمهای قدرت HVDC

کد ۱۷۰ : پروژه طراحی و ساخت فانکشن ژنراتور

کد ۱۷۱ : پروژه فیبر نوری

کد ۱۷۲ : پروژه تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری

کد ۱۷۳ : پروژه نقشه کشی در سیستم های مخابراتی

کد ۱۷۴ : پروژه بررسی نیروگاه بادی

کد ۱۷۵ : پروژه فرورزونانس در سیستم های قدرت و طبقه بندی آن

کد ۱۷۶ : پروژه بررسی و عیب یابی ترانسفورماتور با استفاده از آنالیز گازهای محلول در روغن

کد ۱۷۷ : پروژه بررسی بار در شبکه های قدرت

کد ۱۷۸ : پروژه بررسی نیروگاه آبی

کد ۱۷۹: پروژه طراحی و ساخت دستگاه دودسنج با قابلیت کنترل

کد ۱۸۰: پروژه کلیدهای قدرت و حفاظت ترانسفورماتورها و خطوط