پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

لیست پروژه ها

کد ۱۸۱ : پروژه بهینه سازی موتورهای القایی

کد ۱۸۲ : پروژه خازن گذاری در شبکه فشار متوسط در حضور منابع تولید پراکنده (DG)

کد ۱۸۳ : پروژه بررسی انرژی های تجدید پذیر و تولید برق

کد ۱۸۴ : پروژه برقگیر

کد ۱۸۵ : پروژه الگوریتم بهینه سازی PSO

کد ۱۸۶ : پروژه ترموکوپل

کد ۱۸۷ : پروژه مدارهای الکترونیکی

کد ۱۸۸: پروژه بررسی موتورهای القایی و شبیه سازی با نرم افزار MATLAB

کد ۱۸۹ : پروژه تجهیزات و محاسبات پست ۶۳/۲۰ کیلو ولت

کد ۱۹۰ : پروژه plc

کد ۱۹۱: پروژه سیستم های فشارقوی HVDC

کد ۱۹۲ : پروژه بررسی موتورهای BLDC و کنترل سرعت و کاربردهای آن

کد ۱۹۳ : پروژه انرژی های نو

کد ۱۹۴ : پروژه تاثیر منابع تولید پراکنده (DG)در بهبود شبکه برق

کد ۱۹۵ : پروژه موتورهای الکتریکی بدون جاروبک BLDC

کد ۱۹۶ : پروژه بررسی و شبیه سازی روش های نوین ساخت دستگاه های جوش معمولی و اینورتری

کد ۱۹۷ : پروژه رویکردهای جدید در شبکه زمین و لزوم ارت در تاسیسات برقی

کد ۱۹۸: پروژه کلاس ترانزیستور

کد ۱۹۹: پروژه پایداری ولتـاژ در سیستم های قدرت

کد ۲۰۰ : پروژه ارشد تشخیص خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتورهای القایی سه فاز قفس سنجابی با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی

کد ۲۰۱ : پروژه بررسی تاثیر منابع تولید پراکنده بر قابلیت اطمینان شبکه توزیع

کد ۲۰۲ : پروژه ارشد ژنراتورهای گازسوز و تعیین مکان ، ظرفیت و زمان راه اندازی بهینه آنها جهت حفظ قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن ترانزیت برق

کد ۲۰۳ : پروژه بررسی انواع موتورهای تک فاز از لحاظ ساختمان و محاسبات آنها

کد ۲۰۴ : پروژه خازن گذاری در شبکه توزیع

کد ۲۰۵ : پروژه بررسی سوئیچ MPLS مدلسازی و شبیه سازی آن

کد ۲۰۶ : پروژه ساخت ربات مسیریاب با کنترل فازی

کد ۲۰۷ : پروژه بررسی موتورهای سرو (servo) و موتورهای خطی (linear)

کد ۲۰۸ : پروژه توربینهای گازی

کد ۲۰۹ : پروژه بررسی ساختمان ،روشهای کنترل سرعت و راه اندازی موتورهای القایی

کد ۲۱۰ : پروژه ساخت دی الکتریک سنج و هدایت سنج دیجیتالی با AVR