پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

پروژه سیستم اتوماسیون پست های فشار قوی

پروژه سیستم اتوماسیون پست های فشار قویپروژه سیستم اتوماسیون پست های فشار قوی

کد پروژه : ۳۷۵

تعداد صفحات : ۳۵۰

اتوماسیون پست را می توان اجرای یکپارچه زیر سیستم های حفاظت ، کنترل و نظارت بر پایه تکنولوژی ریزپردازنده ها و مفاهیم انتقال اطلاعات دیجیتال دانست .

قبل از پرداخت به تشریح ساختار یک سیستم اتوماسیون پست ابتدا به بررسی اجمالی عملکردهای اساسی سیستم کنترل مرسوم که در نحوه شکل گیری ساختار سیستم اتوماسیون پست نقش اساسی دارد می پردازیم . در خصوص ورود تکنولوژی کنترل دیجیتال به پست های فشار قوی لازم است دو مساله مهم ذیل مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد . مساله اول نیازمندی های اساسی و اولیه سیستم مرسوم کنترل پست های فشار قوی و شبکه های قدرت ، و مساله دوم قابلیت ها ، و امکانات سیستم های دیجیتال می باشد هر قدر بررسی و تحقیق در این زمینه کاملتر انجام شود سیستم نهایی بهینه تر و کاراتر خواهد بود …

 

فهرست مطالب پروژه سیستم اتوماسیون پست های فشار قوی

فصل اول : مقدمه

۱-۱- تحول در تجهیزات حفاظت ، کنترل

فصل دوم : تعاریف

سیستم

سیستم اتوماسیون

سیستم اتوماسیون پست (SAS)

سیستم های کنترل توزیع شده (DCS)

تجهیزات الکترونیکی هوشمند (IED)

تجهیز فیزیکی (PD)

گره منطقی (LN)

PICOM

ارتباط منطقی

سیستم منطقی

تابع توزیع شده

توابع سطح بی

توابع سطح پردازش

توابع سطح ایستگاه

توابع سطح ایستگاه مربوط به پردازش

توابع سطح ایستگاه مربوط به واسط

واسط کاربر (HMI)

واسط کنترل از راه دور (TCI)

واسط نظارت از راه دور (TMI)

توپولوژی شبکه

سیستم عامل شبکه

مدل شبکه OSI

قابلیت هماهنگی و همکاری

قابلیت مبادله پذیری

قابلیت افزونگی

ابزار پشتیبانی

ابزار مهندسی

قابلیت گسترش پذیری

قابلیت انعطاف پذیری

قابلیت مقیاس پذیری

پارامترهای سیستم

مجموعه پارامتر IED

مجموعه پارامترهای SAS

خانواده محصولات SAS

نصب SAS

لیست پیکربندی

جمع کننده سیستم

دوره عمر سیستم

آزمون انطباق

آزمون سیستم

آزمون نوعی

آزمون پذیرش در کارخانه (FAT)

آزمون پذیرش در سایت (SAT)

فصل سوم : ساختار سیستم اتوماسیون پست

۱-۳- سطح عملکرد (Process Level)

۲-۳- سطح بی (Bay Level)

۳-۳- سطح ایستگاه (Station Level)

۴-۳- سطح شبکه (NETWORK LEVEL)

فصل چهارم : تعیین معماری سیستم اتوماسیون پست

۴-۱- تخصیص توابع و واسط ها به سطوح منطقی

۴-۲- تخصیص واسط ها و توابع به تجهیزات فیزیکی

۴-۳- نقش واسط ها

۴-۴- الزامات یک سیستم ارتباطی فیزیکی

۴-۵- تعیین معماری SAS

۴-۵-۱- انواع معماری

۴-۵-۲- ساختارهای ارتباطی

۴-۵-۳- انواع معماری های SAS و واسط های ارتباطی مورد نیاز

۴-۵-۴- انواع معماری های SAS و توابع مورد نیاز آنها

۴-۶- معیار تعیین معماری SAS برای پست های انتقال و فوق توزیع

فصل پنجم : استاندردها و تعاریف کیفی برای اتوماسیون پست

۵-۱- تعریف استانداردها

۵-۲- محدودیت های استانداردها

۵-۳- استانداردها برای پست ها

۵-۴- الزامات عمومی سیستم اتوماسیون پست

۵-۴-۱- الزامات کیفیت سیستم

۵-۴-۱-۱- کلیات

۵-۴-۱-۲- قابلیت اطمینان

۵-۴-۱-۳- دسترس پذیری

۵-۴-۱-۴- تعمیر پذیری

۵-۴-۱-۵- امنیت

۵-۴-۱-۶- تمامیت و یکپارچگی داده ها

۵-۴-۱-۷- الزامات عمومی شبکه

۵-۴-۱-۸- کارایی سیستم

۲-۴-۵- الزامات محیطی سیستم

۵-۴-۲-۱- دما

۵-۴-۲-۲- رطوبت

۵-۴-۲-۳- فشار هوا

۵-۴-۲-۴- زمین لرزه و تنش های مکانیکی

۵-۴-۲-۵- آلودگی و فرسایش

۵-۴-۲-۶- مصونیت در مقابل EMI

۵-۴-۲-۷- تشعشعات EMI

۵-۵- تغذیه تجهیزات سیستم اتوماسیون پست

۵-۵-۱- سطوح ولتاژ

۵-۵-۲- خطای مجاز ولتاژ

۵-۵-۳- قطع تغذیه

۵-۵-۴- کیفیت ولتاژ

۵-۶- الزامات مهندسی سیستم اتوماسیون پست

۵-۶-۱- مهندسی و پیکربندی SAS

۵-۶-۲- مستند سازی پروژه

۵-۶-۳- تجهیزات یدکی و پشتیبان

۵-۶-۴- دوره عمر سیستم

۵-۶-۵- تضمین کیفیت

۵-۶-۶- آموزش (کلیات)

فصل ششم : به کارگیری ارتباطات دیجیتال در اتوماسیون پست

۱-۶- مدل ارتباطی مرجع

۲-۶- ارتباط سریال

۱-۲-۶- ارتباط آسنکرون

۲-۲-۶- ارتباط سنکرون

۳-۶- خطایابی

فصل هفتم : معرفی انواع پروتکل های ارتباطاتی در پست های نیومریک

۷-۱- پروتکل

۷-۲- پروتکل های مخابراتی در اتوماسیون پست

فصل هشتم : مشخصات فنی اجزاء سیستم اتوماسیون پست

۸-۱- کلیات انتخاب IED

۲-۸- انواع IED ها

۳-۸- مشخصات فنی IED ها

۸-۴- شبکه ارتباطی

۸-۵- رایانه های سطح ایستگاه

۸-۶- صفحات نمایش VDU

۸-۷- صفحه کلید

۸-۸- موس

۸-۹- قلم نوری (اختیاری)

۸-۱۰- قابلیت افزونگی

۸-۱۱- کامپیوتر قابل حمل

۸-۱۲- چاپگر

۸-۱۳- ساعت مبنا

۸-۱۴- سوئیچ در شبکه ایستگاه های کاری

۸-۱۵- تابلوهای سیستم اتوماسیون پست

۸-۱۶- تغذیه تجهیزات سطح ایستگاه

فصل نهم : آزمون های سیستم اتوماسیون پست

۹-۱- الزامات اصلی آزمون ها

۹-۲- آزمون سیستم

۹-۳- آزمون های نوعی

۹-۴- آزمون های جاری

۹-۵- آزمون انطباق

۹-۶- آزمون FAT

۹-۷- آزمون SAT

۹-۸- اصول و محتوای آزمون های FAT و SAT

۹-۹- مدارک، طرح ها، روش ها و گزارشات آزمون FAT و SAT

پیوست ها

منابع

 

مطالب مرتبط :

پروژه اتوماسیون صنعتی در شبکه های قدرت

پروژه اتوماسیون شبکه توزیع

پروژه طراحی پست و تجهیزات آن

کتاب اتوماسیون پست برق

پایان نامه ارشد استراتژی شبکه SCADA

پروژه بررسی سیستمهای SCADA

پروژه تکنولوژی جمع آوری اطلاعات و کنترل سیستم از راه دور (اسکادا)

پروژه طراحی دیسپاچینگ فوق توزیع

 

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود پروژه سیستم اتوماسیون پست های فشار قوی

رمز : www.powerjam.irpassword

size    حجم : ۲۷MB

homeمنبع : وب سایت پاور جام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

فایل پروژه سیستم اتوماسیون پست های فشار قوی که در قسمت دانلود قرار دادیم به صورت pdf می باشد رایگان میتوانید دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word (قابل ویرایش) این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

 

آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

قیمت فایل word پروژه سیستم اتوماسیون پست های فشار قوی : ۱۵۰۰۰ (تومان)

بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

مقالات مرتبط

18 می
دانلود کتاب اتوماسیون پست برق

دانلود کتاب اتوماسیون پست برق در سالهای اخیر رشد سریع ریز پردازنده ها و کاهش قیمت تمام شده تجهیزات دیجیتال از یک سو و ارائه ریز پردازنده های با قابلیت های بالا از سوی دیگر موجب گسترش استفاده آن در سیستم کنترل و نظارت در پروژه های صنعتی و پستهای فشارقوی گردیده است. با توجه […]

4 نوامبر
دانلود پروژه اتوماسیون صنعتی در شبکه های قدرت

دانلود پروژه اتوماسیون صنعتی در شبکه های قدرت کد پروژه : ۱۴ تعداد صفحات : ۲۲۵ پروژه اتوماسیون صنعتی در شبکه های قدرت ، مبحث اتوماسیون در جنبه های گوناگون به زندگی بشر وارد شده است که شروع آن به اوایل دوران انقلاب صنعتی بر می‌گردد. در واقع با اختراع ماشین بخار ، ورود سیستم‌های […]